Symboliek van de bloemschikking van de vierde zondag van advent op 18 december 2022

Beste mensen,

Het thema is, Rorate:”Dauwt hemelen”.

Tamar staat deze zondag centraal, die verbonden is met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij is ook de drager van de tafel.
Jezus kwam op de wereld om dicht bij de mensen te zijn die het moeilijk hadden. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. Tamar komt door haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid door haar schoonvader. Door een list raakt ze toch zwanger. Juda herkende haar en zei: ’Niet zij is schuldig, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw geven.
De gedroogde halmen zijn pluizig, dat is het symbool van:, versluieren en rouw.
Het roze van de bloemen is de kleur van licht, doordat Tamar alsnog zwanger werd. Het licht brak door haar pijn heen.

Mediatieve tekst.

Verstopt achter de sluier
van gekoesterde herinneringen
komt ruimte
voor nieuw leven.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

4e Advent

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • vrijdag 27 januari 2023 - Romeinen 13:13-14
    Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. -- Romeinen 13:13-14