Nieuws van de diaconie November 2022

voedselbank HogelandDe komende weken kunt u voor de voedselbank de volgende producten aanleveren:

o Koffiemelk
o Melk (houdbaar)
o Margarine (vloeibaar/houdbaar)
o Olie
o Soep (blik, zak of pakje)
o Zilvervliesrijst
o Wasmiddel
o Allesreiniger
o Toiletpapier
o Tandpasta/tandenborstels

In de hal van de kerk kunt u dit kwijt. Ook staat er in de hal van de kandelaar een doos waar u uw Douwe Egberts spaarzegels kwijt kunt. Voor iedere 600 punten krijgt de Voedselbank namelijk een pak koffie (250 gram) van Douwe Egberts.
Tijdens een overleg met een aantal gemeenteleden hopen we in de week van 14 – 20 november te verkennen hoe we structureler kunnen bijdragen aan de voedselbank en hoe we daarbij ook het hele dorp kunnen betrekken. Wordt vervolgd dus...

De Afghaanse evacuees zijn inmiddels in Uithuizen samengekomen.
Er is een stuurgroep in wording waar mensen uit verschillende geledingen zitting hebben. Denk aan de handelsvereniging, de sportverenigingen, opleidingen, taal, verkeer en welzijnsorganisaties.
Om ook de kerken hierbij aan te laten sluiten, zoeken we nog iemand die namens onze gemeente mee zitting wil nemen in de stuurgroep. Wie lijkt het leuk om dit voor een jaar te doen?

Namens de diaconie, Marina van der Ploeg

Hieronder volgen nog de collectedoelen voor de komende periode

Zondag 13 november 2022, Avondmaal, collectedoel:
kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee?
Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

Zondag 20 november 2022, collectedoel: Vorming en toerusting.

Zondag 27 november 2022, collectedoel: kerk in actie, Werelddiaconaat, eerste advent
Onze kerk in actie tegen kinderarbeid in Colombia
In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeider is een bevlogen organisatie, die deze kinderen allerlei activiteiten biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn. Het centrum is voor 100 kinderen en minderjarige jongeren een veilige haven te midden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde Colombiaanse producten. De medewerkers leggen ook contacten met hun ouders, verzorgers, leraren.
Steun dit werk via de collecte in onze kerk of maak een gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kinderen Colombia. www.kerkinactie.nl/kinderencolombia

Zondag 4 december 2022, collectedoel: kerk in actie, Werelddiaconaat, eerste advent
Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de zware economische crisis is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

Met jouw bijdrage steun je het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten over de hele wereld. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Syrische vluchtelingen.

Zondag 11 december 2022, collectedoel: Kerk in actie, binnenlands diaconaat, derde advent
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert in azc’s wekelijks het KunstLab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten.

Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals het Vakantie KunstLab voor kinderen en jongeren in azc’s. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Vrolijkheid.

Zondag 18 december 2022, collectedoel: Jong Protestant, vierde advent
Jongeren doorleven het kerstverhaal
Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor zijn deur stonden? Wat
ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten de Wijzen
toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant, de jeugdwerk- organisatie van de Protestantse Kerk - kruipen jongeren in de huid van de personages uit het kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuw manier te beleven. Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jeugdwerk december.

Zondag 25 december 2022, collectedoel Kerk in actie, kinderen in de knel
Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland
Vluchtelingen die na een levensgevaarlijke reis Griekenland weten te bereiken krijgen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.

Met de opbrengst van de kerstcollecte steunt Kerk in Actie de vluchtelingenkinderen in Griekenland andere Kinderen in de Knel projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Kinderen in de Knel Kerst.

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • donderdag 08 december 2022 - Zacharia 8:6
    Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. -- Zacharia 8:6