Een bericht vanuit Vorming & Toerusting

Omdat nagenoeg alle kerkelijke activiteiten door corona stil stonden, heeft ook de commissie V&T een tijd stil gestaan.
In het voorjaar van 2022 hebben we de draad weer voorzichtig en verkennend opgepakt. De voorzichtigheid zit hem in het feit dat we geen activiteiten tot en met mei gaan organiseren, maar tot en met december; mochten we weer worden overvallen door een ziektegolf, dan hoeven we niet heel veel activiteiten te annuleren. We maken in december dan weer activiteiten bekend, die lopen vanaf januari 2023 tot en met mei 2023.
We zijn ook verkennend bezig geweest, want een delegatie vanuit de kerkelijke gemeenten van Roodeschool, Warffum, en Uithuizermeeden heeft zich bij ons gevoegd. Daar zijn we erg blij mee!
Vanaf september gaan we een aantal activiteiten samendoen. En een aantal activiteiten blijven vallen onder Uithuizen, zoals het koffiedrinken, de maaltijden, de schatkist (een kist die circuleert in gezinnen met jonge kinderen), kennismaking met nieuwe leden, avondmaal catechese en het liturgisch bloemschikken.

Dit zijn de activiteiten tot en met december 2022:

 Onderwerp  Wanneer
 Maaltijd voor alleengaanden   Op de eerste woensdag van de maand 
 Boekbespreking  7 september
 Christelijke Meditatiebijeenkomst   12-09, 26-09, 10-10, 24-10, 07-11, 21-11, 05-12 
 Samen wandelen  Vanaf 14 september 1x per maand
 Kennismaking nieuw ingekomenen   26 september
 Koffie met een oortje...  Vanaf 26-09 iedere laatste woensdag v.d. maand 
 Lezing: over RK kerk omgeving Uithuizen   29 september
 Avondmaalcatechese  4 november
 Liturgisch bloemschikken  25 november
 Excursie  Datum is nog niet bekend
 Gespreksavonden  3 avonden, nog niet bekend wanneer...

aaa

Agenda

Dagelijks Woord