Op Stille Zaterdag zijn de gegeven bloemen weer op de begraafplaats neergelegd. Vele namen hebben we genoemd.
Bij de ingang van de begraafplaats zijn narcissen gezet en graankorrels gestrooid voor “allen die rusten in vrede”,
op welke plaats dan ook, maar in ons hart.

bloemen Stille Zaterdag 2022 04

bloemen Stille Zaterdag 2022 01

 

bloemen Stille Zaterdag 2022 02

bloemen Stille Zaterdag 2022 03

 

Agenda

Dagelijks Woord