Symboliek van de bloemschikking van Goede Vrijdag 15 april 2022.

Beste mensen,

Symbolische uitwerking van de schikking.

De liturgische kleur is paars. Centraal op deze dag staat de gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus. Bij de groene takken staat een kruis, waarmee wij de kruisiging gedenken. In de schikking staan 5 paarse bloemen, een teken van het lijden en de rouw. De vijf wonden van Christus (volgens de traditie).

Meditatieve tekst.

Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

Goede Vrijdag

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

 

Agenda

Dagelijks Woord