Raad van Kerken

Zondag 23 januari is het Zondag van de Eenheid. Helaas kunnen we ook dit jaar deze oecumenische dienst alleen online vieren. Pastor Nellie Hamersma zal in deze dienst voorgaan en ook dhr. Luurtsema heeft een aandeel in de dienst.

‘Want wij hebben zijn ster zien opkomen en we zijn gekomen om Hem te huldigen’ (Mt 2,2). Dit is het motto van de Gebedsweek 2022 voor de Eenheid. De teksten daarvoor zijn opgesteld door christenen in het Midden-Oosten.
Het Midden-Oosten heeft nu meer dan ooit behoefte aan een hemels licht om de mensen die er wonen te begeleiden, luidt een van de teksten. De Ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk mee stapt, hun pijn voelt, hun jammerklacht hoort en medelijden met hen heeft. God blijft ons trouw, ook wanneer de omstandigheden veranderen en zich verschrikkelijke rampen voordoen, en dat geeft ons moed.

De dienst wordt uitgezonden vanuit de Zionskerk en u kunt deze volgen via  www.kerkomroep.nl

We hopen dat het spoedig weer mogelijk is om elkaar in de oecumenische diensten te ontmoeten.

Namens de Raad van Kerken
Hermine Bos

Licht in het duister

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 24 januari 2022 - Psalmen 18:2-3
    Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. -- Psalmen 18:2-3