Bericht van de oppasdienst 

oppas02We gaan op dezelfde voet verder als dat we het afgelopen jaar hebben gedaan: de oppasdienst blijft namelijk op aanmelding.
Indien u uw (klein)kind meeneemt naar de kerk en er opvang gewenst is, wil ik u vragen dit uiterlijk zaterdag (12:00 uur), aan mij door te geven: tel. 431363

Er is ook weer één keer in de maand Kinderkring XL, hier mogen de oppaskinderen dan ook heen. Er zal dan ook een vrijwilliger van de oppasdienst aanwezig zijn.

Namens de oppasdienst,
Marijke van der Molen

 

Agenda

Dagelijks Woord