Het thema is: ”De kern van het christelijk geloof”.

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol gezet met glazen witte en gele voorjaars bloemen. De kleur wit houdt vreugde en feest in, zodat wij de opstanding van Jezus mogen vieren. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.
De steen is weggerold. Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Met hartelijke groet,
Goede Paasdagen,

Minke en Anna

Pasen 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Dagelijks Woord