Het thema is” Het delen van brood en wijn, verbindt ons aan het verhaal op Witte Donderdag.
De glazen zijn gevuld met wijn. De korenaren en het brood die wij gebruiken bij de schikking zijn om de hongerigen te voeden. De kleur wit van het kleed roept de zuiverheid op.

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmausgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

witte donderdag 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 26 juli 2021 - Matteus 5:43-45
    Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: ‘Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.’ En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. -- Matteus 5:43-45