De vijfde zondag van de veertigdagentijd is “Judica”, recht doen.

Brood om te leven. Brood om te delen. In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld. In deze schikking staan de zeven glazen vol korenaren. Het brood zorgt voor een voedzame maaltijd, deze broden vormen de verbinding met het open hart.
Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

5e zondag 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 12 april 2021 - Matteus 7:13-14
    Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. -- Matteus 7:13-14