Wereldgebedsdag

bidden bijbelIeder jaar wordt er wereldwijd op de 1e vrijdag in maart de Wereldgebedsdag gevierd. De Raad van Kerken organiseerde ieder jaar een viering in de Doopsgezinde Kerk. Dat is dit jaar helaas niet mogelijk.

Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen uit Vanuatu. Vanuatu is een Y-vormige tropische archipel gelegen in de Stille Zuidzee met meer dan tachtig eilanden, waarvan vijfenzestig zijn bewoond. Onder de inwoners bestaan diverse etnische groeperingen en talen. De natuur is er prachtig, maar helaas komen er door de klimaatverandering veel tropische stormen voor die grote schade aanrichten. Ook aardbevingen en vulkaanuitbarstingen teisteren de eilanden. Het christendom is de belangrijkste godsdienst, waarvan de Presbyteriaanse Kerk de grootste is.

Het thema voor dit jaar is “Rotsvast”. De Bijbeltekst voor de viering komt uit Matteüs 7: 24-27 over de verstandige man die zijn huis op de rots bouwt.
De viering wordt afgesloten met onderstaande gebeden voor Vanuatu en de wereld:

Laten wij ons verenigen met de mensen in Vanuatu en de wereld.
Wij willen ons verzetten tegen de onrechtvaardige krachten, die in onze landen aanwezig zijn.
Wij bidden, dat wij eensgezind, liefdevol en in vrede mogen leven in een omgeving van etnische en culturele verschillen, zoals in Vanuatu en op zoveel andere plaatsen in de wereld.
Verenig ons in liefde, vrede en vreugde.
Wij gedenken de mensen, die leven in gebieden, die te lijden hebben van natuurrampen en de gevaren van tropische stormen en vulkanen.
Wij brengen onze zorgen over medemensen die lijden onder verslavingen bij U.
Almachtige God, bescherm de gemeenschappen voor rampen en leed.
Genees de zielen van de mensen en laat hen liefde ondervinden.
Amen

Namens de Raad van Kerken
Hermine Bos

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 12 april 2021 - Matteus 7:13-14
    Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. -- Matteus 7:13-14