Omzien naar jou, naar u, naar de wereld - Nieuws uit de diaconie


bidden, unsplash, Dev BenjaminOmzien naar elkaar in deze tijd, nu je elkaar niet of minder ziet. Dit virus raakt iedereen. We brengen allemaal offers. We zitten thuis van school, we vieren onze verjaardag alleen of in kleine kring, een begrafenis waar we niet bij kunnen zijn, of een trouwerij die verschoven wordt. We willen meeleven in jouw/ uw verhaal. We blijven bidden voor elkaar. Dat kan gelukkig altijd.

Gemeente zijn is God liefhebben en je naaste als jezelf. Daar willen we inhoud aan blijven geven. U bent of wordt gebeld namens de kerk, door uw ouderling, diaken, contactpersoon of jongerenwerker.
De kinderen krijgen regelmatig een berichtje van de leiders van de kinderkring, super!
Als u praktische hulp nodig heeft zijn er jongeren die graag iets willen doen. U kunt dat melden aan Corine Broekhuizen. Mocht u op geloofsgebied vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot ds Tiesinga of Janny Prins.

We hebben als diaconie besloten de komende periode het gewone collecterooster aan te houden. We hebben zorgen in ons eigen land, in onze families en we leven nu veelal in de kleine kring van ons gezin. Daarom is het goed om in ons meeleven, gebed en geld geven ook om mensen van verder weg te denken, die nu zomaar niet in het nieuws komen.
In de online-kerkdiensten zal er een moment worden opgenomen voor de collecte. Bij de eerste reguliere dienst zal er een extra collecteronde zijn waarin de bijdragen voor de afgelopen periode zullen worden opgehaald en gelijk verdeeld worden over de reeds aangemerkte doelen.

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. (2 Tim 2:8-13)