De tweede zondag van de veertigdagentijd is Reminiscere:” Gedenk uw barmhartigheid, Heer”.

Vormen.
Rond de stip zijn pampasgrassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

Bij de schikking.
Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap: wij moeten aan het werk en onze opdracht ligt buiten de veilige muren van de kerk. Maar het stralende licht mogen wij meenemen als bemoediging en inspiratie.

2e zondag 40 dagentijd 2020

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 6 juni
    Johannes schreef: De duisternis wijkt en het ware licht schijnt al. Wie de ander liefheeft, blijft in het licht. (1 Joh 2:7-10)