De tweede zondag van de veertigdagentijd is Reminiscere:” Gedenk uw barmhartigheid, Heer”.

Vormen.
Rond de stip zijn pampasgrassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

Bij de schikking.
Hoe fijn het ook is in het stralende licht en in onze geloofsgemeenschap: wij moeten aan het werk en onze opdracht ligt buiten de veilige muren van de kerk. Maar het stralende licht mogen wij meenemen als bemoediging en inspiratie.

2e zondag 40 dagentijd 2020

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 28 maart
    Mozes sprak tot het volk: De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. (Dt 30:11-14)