Onderwerp:    Kennismaken met Christelijke Meditatie
Leiding: ds. Lucas Tiesinga, Els Luurtsema, Greet Dijkhuis
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen
Hoe: Individueel en mogelijk georganiseerd
Aanmelden:  vóór 15 oktober 2019 bij één van de begeleiders

Meditatie2De meditatiebijeenkomsten van de Protestantse Gemeente Uithuizen gaan in 2019/20120 aan haar negende seizoen beginnen. Van de ongeveer 25 geïnteresseerde personen uit de gemeente zijn er enkele die af en toe eens komen of die met enige regelmaat komen of die elke keer aanwezig zijn. Daar is iedereen vrij in. Niks moet. Alles kan. Niemand is ergens toe verplicht. Je kunt komen wanneer je wilt. Ook als je eens vrijblijvend wilt komen kijken.

Belangrijk aan meditatie is dat het je geloofsleven innerlijk kan voeden. Je probeert dichter bij jezelf en bij God te komen door met aandacht een tekstgedeelte in alle rust en stilte in je op te nemen en te overwegen bij jezelf. De meditaties zijn in wezen één groot gebed waarbij je ook zelf in stil gebed je tot God kunt richten.

De bijeenkomsten worden om de beurt begeleid door Els Luurtsema en ds. Lucas Tiesinga. De opzet van de meditatiebijeenkomsten zijn ook vanaf dit seizoen beschikbaar voor individueel gebruik thuis en zijn te vinden op de website van de Protestantse Gemeente Uithuizen. Gemiddeld komen er per bijeenkomst in de Jacobikerk 8-12 personen.

Naast de meditatiebijeenkomsten lezen geïnteresseerden het blad 'Meditatief Leven' van Vacare en geven het onderling aan elkaar door. Zo blijven we ook op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op dit terrein en lezen we over andere gemeentes in de PKN waar ze vorm en inhoud geven aan meditaties. Er zijn steeds meer gemeentes die meditatiebijeenkomsten organiseren. Het voldoet blijkbaar aan een behoefte.

Degenen die benieuwd zijn naar de meditatiebijeenkomsten kunnen informatie inwinnen bij Els Luurtsema, Greet Dijkhuis of ds. Lucas Tiesinga. Misschien spelen er vragen als: Hoe is het mediteren in de christelijke traditie ontstaan? Hoe geven christenen en protestanten in de PKN hier vorm en inhoud aan? Wat is Vacare, platform voor meditatief leven binnen de PKN? En hoe gaat mediteren praktisch in zijn werk en hoe geven we dat vorm en inhoud in onze tweewekelijkse bijeenkomsten? Allerlei vragen die mogelijk spelen. Als er minimaal drie personen interesse tonen, dan zal ik een avond organiseren voor de gemeente.

ds. Lucas Tiesinga

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • do. 27 februari
    Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug, gekroond met eeuwige vreugde. (Js 51:11-16)