dia 01w

 Jezus gaf ook dit voorbeeld: Een man had twee zonen

 

dia 02w

 De jongste zoon zei tegen zijn vader: Vader, ik wil mijn deel van de erfenis nu hebben.

 

dia 03w

 De vader gaf hem wat hij vroeg.

 

dia 04w

 Een paar dagen later pakte de zoon al zijn spullen....

dia 05w

 ...bij elkaar en ging weg.

 

dia 06w

 Hij ging naar een ver land.

 

dia 07w

 Daar gaf hij al zijn geld uit....

dia 08w

 .....aan een leven vol plezier.

 

dia 09w

 Toen alles op was, kwam er een grote hongersnood in dat verre land. De zoon had niets meer te eten.

 

dia 10w

 Daarom ging hij werken bij één van de mensen in dat land. Die stuurde hem naar het veld om op de varkens te passen.

 

dia 11w

 De zoon had zo'n honger dat hij zelfs het varkensvoer wilde opeten. Maar niemand gaf hem iets.

 

dia 12w

 Toen dacht hij: Thuis hebben zelfs de armste knechten altijd genoeg te eten. En ik ga hier dood van de honger!

 

dia 13w

 Ik zal naar mijn vader teruggaan en tegen hem zeggen: Vader ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u.

 

dia 14w

 Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn. Behandel mij voortaan net als uw armste knechten.

 

dia 15w

 Toen ging de zoon terug naar zijn vader. De vader zag zijn zoon al vanuit de verte aankomen.

 

dia 16w

 En meteen kreeg hij medelijden. Hij rende naar zijn zoon toe,

 

dia 17w

 sloeg zijn armen om hem heen en kuste hem.

 

dia 18w

 De zoon zei: Vader, ik heb me slecht gedragen tegenover God en tegenover u. Ik verdien het niet meer om uw zoon te zijn.

 

dia 19w

 Maar de vader zei tegen zijn knechten: Haal snel mijn mooiste jas voor mijn zoon en trek hem die aan.

 

dia 20w

 Doe een ring aan zijn vinger....

 

dia 21w

 ....en doe schoenen aan zijn voeten.

 

dia 22w

 Haal het vetste kalf en slacht het. We gaan eten en feestvieren! Want mijn zoon was dood, maar nu leeft hij weer. Ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer gevonden.

 

dia 23w

 Toen gingen ze feestvieren.

(foto's Anita Bos en Kor Tillema)

 Terug

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 14 december
    Petrus schreef: Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. (1 Pe 2:4-10)