paaskaarsOok dit jaar zijn er nieuwe Paaskaarsen de kerken binnengedragen. Op beide kaarsen staat het Christusmonogram: de eerste twee letters van het Griekse Christos. De X is in het Grieks de Chi en de P is de Rho, samen vormen zij de beginletters (CR) van het Griekse Christus: XPIΣTOΣ. Er zijn ook wel mensen die zeggen dat de C en de R staan voor Christus Rex, Latijn voor : Christus is Koning. Het is niet het symbool van de vredesorganisatie Pax Christi, dat is een duif.

De kaars in de Zionskerk heeft als symbool ‘nieuw leven’. In een blauwe cirkel is een witte vredesduif in combinatie met de aarde afgebeeld, verwijzend naar de ark van Noach en het uitzicht op nieuw leven.

In de Jacobikerk staat onder het kruis eveneens een vredesduif in een oranje geel medaillon in de kleuren van het logo van de PKN.

Op alle paaskaarsen staat een alfa en een omega, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet: het teken dat Christus het begin en het einde is. (Openbaring 21:6). Onderop de kaars staat het jaartal: 2019.

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Christus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. (2 Tim 2:8-13)