RoosBloemen neerleggen: 

Goede Vrijdag 19 april 
Nadat de Paaskaars is gedoofd is er in de Jacobikerk gelegenheid om meegebrachte bloemen neer te leggen bij het kruis.

Stille Zaterdag, 20 april, 10.30 uur
De bloemen voor Goede Vrijdag worden neergelegd op de Algemene Begraafplaats. Om 10.30 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaats, iedereen mag ook zelf bloemen meenemen. Opgave is niet nodig. 
We lopen langs de graven, noemen de naam/namen en lezen:
We gedenken en geloven dat je mag leven ook al ben je gestorven. Want als wij delen in Jezus' dood dan mogen we ook delen in zijn opstanding.

Daarna wordt een bloem op het graf gelegd.
Om ongeveer 12.00 uur sluiten we in een kring af met het Onze Vader.

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • wo. 19 juni
    Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Wie hem wel ontvingen, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. (Joh 1:1-18)