stille weekDe Stille Week

De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van maandag 15 april t/m zaterdag 20 april 2019.
In deze week gedenken wij, in de vorm van vespervieringen, Jezus' weg naar het kruis en zijn opstanding.

Het thema voor deze week is dit jaar "Een nieuw begin".

De vespers worden gehouden In de Jacobikerk en beginnen om 19.30 uur, graag uw liedboek meenemen.

Op Witte Donderdag 18 april wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is ds. L.J. Tiesinga en op Goede Vrijdag 19 april gedenken wij kruisiging en sterven van Jezus, voorganger is mevr. J.C. Prins-Pestoor.

Op Stille Zaterdag 21 april is er een regiovesper, ook in de Jacobikerk te Uithuizen, deze vesper begint om 19.30 uur. De regiovesper wordt gezamenlijk als Protestantse gemeenten van Uithuizen, Uithuizermeeden Roodeschool, Kantens gevierd. Een gelegenheidscantorij o.l.v. Astrid Kamminga – Visscher zal medewerking verlenen.

Als collectedoel in de Stille Weekvespers hebben we gekozen voor een project van Kerk in Actie en wel voor Mwana Ukundwa, een organisatie die zich inzet voor weeskinderen in Rwanda. Als regionale Protestantse gemeenten willen wij hen daarbij financieel ondersteunen.

Namens de Stille week regio-commissie,
Harry Nijdam

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • wo. 19 juni
    Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Wie hem wel ontvingen, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. (Joh 1:1-18)