De symboliek van de bloemschikking van de eerste zondag van de veertigdagentijd op 10 maart 2019.

Het thema is "solidariteit met de mensheid".

Wij gebruiken de kleur paars inhoudende: rouw, boete en ingetogenheid. 

De 8 glazen flessen in de cirkel worden gebruikt als symbool voor de aarde. Het getal 8 staat voor het begin van de nieuwe week. Het riet om de flessen staat voor buigzaamheid, meebewegen op het getij van het liturgische jaar. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit met de mensen vormen. In de flessen staan paarse tulpen, de bloembladen van de tulpen staan open naar de Hemel.

Meditatieve tekst,

"Steeds weer anders, zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij, ik volg Hem maar volgen kan ik Hem niet." 

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.

liturgische schikking 10 maart 2

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 Hongerdoek 2

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 20 augustus
    God zegt: Ik ben het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. (Apk 21:5-7)