Onderwerp:    Gesprekken met het oog op het doen van belijdenis
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: Nader in overleg (individueel of in groepsverband
Aanmelden: Liefst voor 1 april 2019 maar kan ook het hele jaar door
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen


Inhoud:

belijdenisVoor wie eens verder in gesprek wil over de Bijbel en het alledaagse leven en wat het christelijk geloof voor hem of haar betekent kan zich bij mij melden. Afhankelijk van of er één of meerdere personen zijn (individueel of in groepsverband) of wat de leeftijd en wensen van de deelnemers zijn, kunnen we een aantal gesprekken voeren waarbij ook de mogelijkheid van het doen van belijdenis in de dienst van Pinksteren op zondag 9 juni aanwezig is. Dit is geen doel op zich maar kan wel een uitkomst zijn van de gesprekken.

Ik zie er naar uit om met je in gesprek te gaan. Voor nadere informatie en voor aanmelding kun je bij mij terecht. Voor jong en oud! Allen van harte welkom!

ds. Lucas Tiesinga

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 23 juli
    De Heer zegt tot zijn volk: Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, hoe je van me hield en me volgde door de woestijn. (Jr 2:1-13)