raad v kDe Raad van Kerken heeft voor het eerste halfjaar van 2019 weer diverse activiteiten voorbereid.
De oecumenische viering op de Zondag van de Eenheid, 20 januari, vindt plaats in de Zionskerk, aanvang 9.30 uur. Janny Prins zal de overdenking verzorgen. Daarnaast hebben leden van de Doopsgezinde Gemeente en van de RK-Parochie een aandeel in de liturgie.Er is een kinderkring en ook de oppas is geregeld.
In de Week van de Eenheid wordt op maandag 21 januari een thema-avond georganiseerd die wordt voorbereid door Nellie Hamersma-Sluis. Plaats: doopsgezinde kerk; aanvang 19.30 uur.
Op vrijdag 1 maart vindt een gebedsbijeenkomst plaats in de doopsgezinde kerk ter gelegenheid van Wereldgebedsdag. Nadere informatie volgt.
Tegen het begin van de Veertigdagentijd wordt de Veertigdagenkalender bezorgd met BijEen, om u in staat te stellen zich in het voetspoor van Jezus voor te bereiden op Goede Vrijdag en Pasen.
De jaarlijkse Vastenmaaltijd wordt gecombineerd met het Oecumenisch Avondgebed op vrijdag 5 april. Janny Prins heeft deze avonds de leiding. Aanvang 18.30 uur.
Verder worden het oecumenisch avondgebed op de eerste vrijdag van de maand gehouden in de doopsgezinde kerk, aanvang 19.00 uur (behalve dus op 5 april, wanneer de aanvang 18.30 uur is in verband met de vastenmaaltijd). Op 1 februari verzorgt de RK-Parochie het avondgebed; 1 maart viering t.g.v. wereldgebedsdag; 5 april: gecombineerd met de Vastenmaaltijd; op 3 mei, 7 juni en 5 juli is de leiding nog niet bekend.
Ook de diensten in Hunsingoheerd op de tweede maandag van de maand, aanvang 15.00 uur, worden voortgezet: 14 januari: Doopsgezinde Gemeente; 11 februari: Prot. Gemeente; 11 maart: Gereformeerd Vrijgemaakt; 8 april ?; 13 mei: RK-Parochie.
De Raad van Kerken nodigt u hartelijk uit deel te nemen aan bovengenoemde samenkomsten.
Namens de raad,
Willem de Boer.

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 23 augustus
    Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Leef, voorzover het in uw macht ligt, met alle mensen in vrede. (Rom 12:14-18,21)