IBAN

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) waar onze bankrekeningnummers zijn ondergebracht, is per 1 november 2018 gebruik gaan maken van de systemen van de Rabobank. Voor onze kerk betekent dit dat de IBANrekeningnummers zijn gewijzigd. 

Kerkbalans:
Uw bijdragen in het kader van de actie Kerkbalans, ook wel genoemd Vaste vrijwillige bijdrage of Kerkelijke bijdrage maakt u voortaan over op
IBANrekening: NL08 RABO 0373 7302 41
Wanneer u gebruik maakt van een doorlopende automatische afschrijving dient u ook zelf het IBANrekeningnummer aan te passen. In verband met privacy kan de kerk dat niet voor u doen.

Collectebonnen:
Voor het bestellen van collectebonnen (s.v.p. aantal en waarde van de gewenste bonnen vermelden) maakt u uitsluitend gebruik van
IBANrekening: NL52 RABO 0363 6141 92.
Dit IBANrekeningnummer is ongewijzigd.

Overige betalingen:
Voor alle overige betalingen (bijv.: Solidariteitskas, BijEen, Eindejaarscollecte, giften etc.) maakt u in het vervolg gebruik van
IBANrekening: NL52 RABO 0373 7302 25

De tot nu toe gebruikte bankrekeningen
NL91 FVLB 0635 8108 75
NL16 FVLB 0635 8108 67
NL73 FVLB 0699 8784 38 en
NL07 RABO 0363 6012 28
worden binnen afzienbare termijn buiten gebruik gesteld.

Wellicht ten overvloede: De IBANrekeningen van de Diaconie, ZWO en Jeugdcentrale blijven ongewijzigd.

Wij zijn ons ervan bewust dat het enige overlast geeft maar vragen u toch dringend om de wijzigingen aan te brengen en voortaan alleen nog maar de nieuwe rekeningnummers te gebruiken.

Het College van Kerkrentmeesters.

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 14 december
    Petrus schreef: Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. (1 Pe 2:4-10)