In de decembervergadering heeft de kerkenraad de concept-begroting voor 2019 besproken en goedgekeurd.

Klik hier om de concept-begroting te bekijken 

Voor mensen die daar niet zo goed mee overweg kunnen, is er uiteraard de mogelijkheid om een papieren versie in te zien.
Laat dat dan even weten aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.
Ook voor vragen of opmerkingen kunt U bij hem terecht.

Het is de bedoeling, dat de begroting in de kerkenraadsvergadering van begin januari 2019 definitief wordt vastgesteld.

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

22 april 2019