Symboliek van de bloemschikking op de 3e adventszondag op 16 december 2018. 

Het thema is" Licht breekt door". 

De kleur roze betekent, dat het licht doorbreekt op de derde zondag van advent, het licht van het komende feest. De kleur wit betekent, vreugde , feest, waarheid en reinheid, de kleur van sneeuw die ongereptheid en zuiverheid oproept. De kleur groen van de krans verwijst naar het leven of zoals of de geloofsbelijdenis het formuleert: Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft. De vis is het beeld van de gedoopten: zoals een vis alleen in het water kan leven, ontvangt een gelovige door het doopwater nieuw leven.

Onstuitbaar
De hoop
Die oplicht
In een kind
Ons geboren
De Messiaanse mens
Opent de toekomst
Van heelheid
Licht stoot ons aan
Opnieuw en opnieuw

bloemschikking 3e advent 2018b

(met dank aan Anna Jager en Minke en Aiso Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 20 augustus
    God zegt: Ik ben het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. (Apk 21:5-7)