voedselbank

In navolging van de succesvolle inzamelingsactie tijdens de vasten periode heeft de diaconie besloten om ook in de adventstijd een Actie te houden voor de Stichting VOEDSELBANK HET HOGELAND.

“Het gaat weer goed met ons land, de crisis is voorbij”, wordt er veel gezegd.
Helaas is dat niet voor iedereen merkbaar. In elk geval niet voor 150 gezinnen in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond; zij zijn afhankelijk van de vrijwilligershulp van de voedselbank.

Er is vooral behoefte aan verse groenten en fruit. Deze producten worden door de voedselbank ingekocht. U kunt hiervoor een gift doneren op banknummer:

NL44RABO0102553289 t.n.v. Stichting Voedselbank
(onder vermelding”Groente”)
Uw gift is aftrekbaar van de belasting!! (eventuele giften graag overmaken voor 1 december).

Ook kunnen er in december weer verdere producten worden ingeleverd.
Op zondag 2 dec, zondag 9 dec en zondag 16 dec willen we daarom producten inzamelen t.w. :

Rijst, macaroni, spaghetti en verdere pastaproducten

Wasmiddelen,zeep, tandpasta en verdere verzorgingsproducten

Blikgroenten, koffie, koffiemelk en verdere houdbare producten

U kunt de producten op de genoemde zondagen neerzetten op een tafel bij de ingang van de kerk en bij de ingang van De Kandelaar.
Vindt u het lastig om met de producten naar de kerk te komen dan mag het ook ingeleverd worden bij de fam. de Groot, Talmaweg 13.

Namens de diaconie,

Geert de Groot

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 23 juli
    De Heer zegt tot zijn volk: Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, hoe je van me hield en me volgde door de woestijn. (Jr 2:1-13)