Symboliek van de bloemschikking van de Eeuwigheidszondag 25 november 2018.

Het thema is " Het licht van Gods eeuwigheid".

Eeuwigheidszondag, zo wordt deze zondag ook wel genoemd. We gedenken hen die ons zijn voorgegaan in het Licht van Gods eeuwigheid.
De krans verbeeldt die eeuwigheid; leven, hoop en licht die doorgaan. We zien aan de kaars in het midden hoe het licht van Gods aanwezigheid verborgen kan zijn en er toch is, De witte rozen zijn het symbool van de liefde van de mensen die het afgelopen jaar zijn gestorven.

Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de Hemel. Elia,s mantel die was afgegleden ging naar Elisa. De geest van Elia daalde neer op Elisa. Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen, Wij wachten op U. Gij opent Uw hand en schenkt ons elkaar. Doe over ons opgaan het licht van Uw ogen.

Bloemschikking Eeuwigheidszondag 25 11 2018

(met dank aan Anna Jager en Minke en Aiso Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 23 juli
    De Heer zegt tot zijn volk: Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, hoe je van me hield en me volgde door de woestijn. (Jr 2:1-13)