raad v kDe Raad van Kerken te Uithuizen organiseert in het tweede halfjaar van 2018 weer diverse activiteiten.
-Het Oecumenisch Avondgebed op de eerste vrijdag van de maand in de doopsgezinde kerk, aanvang 19.00 uur
Op vrijdag 5 oktober zal worden stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van de Raad van Kerken te Uithuizen; na afloop drinken we gezamenlijk een kopje koffie of thee.
Op vrijdag 2 november vindt de viering van Allerzielen plaats; het Oecumenisch Avondgebed is daarom verschoven naar vrijdag 9 november; voorg: PKN
Op 7 december wordt het avondgebed verzorgd door de RK-parochie.
Het avondgebed in januari 2019 komt te vervallen.
-Diensten in Hunsingoheerd op de tweede maandag van de maand, aanvang 15.00 uur
8 oktober: Prot. Gem; 12 november: Geref. Kerk. Vrijgem; 10 dec: RK-parochie; 14 januari: Doopsgez. Gem.
-De viering op de Willibrordzondag, 4 november, wordt gehouden in de RK-kerk, aanvang 9.30 uur.
Nadere mededelingen hieromtrent volgen in t.z.t.
De Raad van Kerken nodigt u van harte uit tot deelname aan deze activiteiten.

Namens de Raad,
Willem de Boer

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

22 mei 2019

  • wo. 22 mei
    Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! (Mc 1:1-8)