joodse begraafplaatsZoals u enige tijd geleden via de beamer in de kerk hebt kunnen lezen, was er ook dit jaar weer de gelegenheid om op joodse begraafplaatsen te gaan ‘letteren’ of onkruid te wieden. Gelukkig waren er ook dit jaar weer enkele Uithuizenaren hier aanwezig...... alles georganiseerd door de Stichting “Boete en Verzoening”, in samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël van onze classis. Aangezien de classis niet meer in de oude vorm bestaat is er echter tot op dit moment helaas nog geen duidelijkheid over de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep, maar toch.......!
Als altijd weer een bijzondere ervaring, het werk op de joodse begraafplaatsen..., alleen al als we op de maandagmorgen beginnen, dan wordt er, alvorens de werkzaamheden starten, een gebed uitgesproken, door één persoon van de joodse gemeenschap. Dit hoort altijd te gebeuren wanneer men dertig dagen niet op de begraafplaats geweest is. Het gebed is als volgt: “Geprezen, U, Eeuwige, onze God. Koning van de wereld, die U – die hier rusten – geschapen heeft volgens recht, die U gevoed en verzorgd heeft volgens recht, die U heeft laten sterven volgens recht, die het aantal van U allen kent en die U in de toekomst weer tot nieuw leven zal roepen volgens recht.....” . Wij antwoorden dan: “Geprezen U, Eeuwige die de doden weer tot leven brengt.”
Bij het verlaten van de begraafplaats opnieuw ook weer een gebed: “ U bent te allen tijde machtig, Heer. U brengt doden weer tot leven, geweldig om te helpen. U zorgt met liefde voor de levenden, brengt met grote barmhartigheid doden weer tot leven, steunt die vallen, geneest zieken, bevrijdt gevangenen en houdt de belofte van trouw aan hen die in het stof slapen. Wie is als U, Heer over de krachten, wie is U gelijk. Koning, die laat sterven en weer tot leven brengt en die hulp als een bloem laat opkomen.” Waarop wordt geantwoord: “ U bent trouw – aan Uw belofte – doden weer tot leven te brengen.”
Dit is altijd weer een bijzonder moment om zo samen met onze joodse broeders te bidden.
Op woensdagavond vervolgens werden we door de joodse gemeenschap van Groningen uitgenodigd voor een bezoek aan de synagoge. Hier sprak rabbijn Spiro over de spijswetten, maar allereerst werden we door de voorzitter van de synagoge begroet met de woorden: “We weten dat u niet voor een dankjewel komt, maar weet wel , dat wat je voor de doden doet (die geen dankjewel meer kunnen zeggen) dan is dat een bijzonder gebaar die in het Jodendom zeer hoog staat aangeschreven! Het was goed om zo samen te zijn en samen met onze joodse vrienden dit weer te kunnen beleven! Het unieke van Gods’ volk in deze wereld, door de eeuwen heen nog steeds zichtbaar, door alle diepten heen. Dat we iets van die ene jood “Jezus” mogen blijven weerspiegelen en Gods’ grote heilsplan voor deze wereld voor ogen mogen houden.
Bijzonder en ook dit jaar ben ik weer blij dat ik gegaan ben.
Jan en (Wia) Klunder.

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

23 februari 2019

  • za. 23 februari
    Jezus zegt: Wees als knechten die hun heer opwachten, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. (Lc 12:32-48)