Dauwtrappen, een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag! Wij wandelden deze ochtend om ‘gewoon’ samen te zijn, te genieten van de vroege ochtendgeluiden, het zwijgend samen wandelen of in het juist in gesprek zijn met elkaar ...

DSCI6293

 • Hemelvaart, dat betekent...  Een vrije dag... Dauwtrappen... Braderie... of...

Wat betekent de Hemelvaart van Jezus voor jou?

• Lied 663 vers 1 (Liedboek)

Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind

Hierin klinkt zowel afwezigheid als aanwezigheid van Jezus.
Hoe ervaar jij dit?

• Lied 663 vers 2 (Liedboek)

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

De wederkomst...
Verwacht je die?
Zo ja, wat stel je je hierbij voor?

(met dank aan ds. Y. de Groot en dhr. Bouwe Luurtsema)

DSCI6294

Het monument aan het Dingvonderpad

Het monument aan het Dingvonderpad nabij de wijk Dingewold is in 2001 geplaatst door de Commissie Meij 650, als gevolg van het 650 jarig bestaan van Uithuizermeeden. Dit monument is tot stand gekomen onder leiding van oud raadslid Waling Vreugdenhil. Vreugdenhil heeft zelf de onthulling niet meegemaakt aangezien hij eerder is overleden. In de commissie zaten ook Jan van Houten en Bert Werkman. Veenstra natuursteen heeft de werkzaamheden aan het monument gesponsord.

Alje Bolt ( uit Rotterdam, wijlen onze geschiedschrijver) hield bij de onthulling een toespraak over het verleden van de rechtspraak op deze plek, in aanwezigheid van o.a. burgemeester Renkema met een groot aantal belangstellenden. Ondergetekende mocht ook aanwezig zijn.
Er is sprake van gemeentelijk monument omdat het op gemeentegrond is geplaatst. Veenstra Natuursteen Uithuizermeeden onderhoudt het monument, zo heeft Peter Veenstra van dit gelijknamige bedrijf verteld.

Het zogenaamde redgerrecht is een heel oud rechtssysteem, dat al bestond in de veertiende eeuw. Het recht om recht te spreken werd toegekend aan de eigenaar-gebruiker van een edele heerd en ging oorspronkelijk elk jaar over naar een andere heerd. Het rechtsgebied Uithuizen-Uithuizermeeden was verdeeld in vier onderdelen, die klauwen genoemd werden en in elke klauw waren vijf edele heerden. Na vijf ronden over de klauwen, dus na twintig jaar, was de eigenaar van de eerste heerd weer aan de beurt. Een heerd was edel als daartoe 30 of meer grazen behuisd land behoorden (1 gras [juk] is ca. 0,5 ha).
Het was hier als volgt over deze klauwen verdeeld met daarin de navolgende edele heerden:
1. de Albrandaklauw met Albranda - Ulbada of Aylbada -Tijassinga-Menckema – Alrixma;
2. de Menoldaklauw met Ripperda- Alderhuijsinga - Dodinga-Tijarckinga of Ungersma - Aijlbada,
3. de Hiddingeklauw met Herckinga Alde – Aijlbarda – Geralda – Hiddinge - Reidinga
4. de Sibrandaklauw met Bindada of Aijlberda - Siccinga – Ulbranda - Hiddesma - Elberda.

Het bezit van het redgerrecht was een fel begeerd bezit en tussen 1350 en 1475 rezen er veel twisten in de Ommelanden over bediening van dit recht, wellicht aanleiding genoeg voor de abt (hoofd van het klooster) van het klooster Rottum, om de zaak nu maar eens onaantastbaar zwart op wit te zetten en vast te leggen. Zo ontstond in 1489 de “Ordonnantie” of overeenkomst inzake het redgerrecht in de rechtstoel Uithuizen/Uithuizermeeden. Zo zie je maar weer hoe belangrijk de kloosters voor Groningen zijn geweest zo melde de heer Bolt in zijn toespraak. Ook verwees hij naar de toenmalige Katholieke kerk, welke de hoofdkerk op dat moment was een heel belangrijke rol had in Groningen. Het protestantisme kwam pas op in 1594 na de Reductie en kwam toen in beeld als hoofdkerk.
In de zeventiende eeuw kwam het redgerrecht steeds meer in handen van de Heer van Menkema, namelijk de familie Clant en later de Alberda’s. Ten tijde van de Franse bezetting werd het redgerrecht afgeschaft en vervangen door het huidige rechtssysteem.

Op Hemelvaartsdag werd op de plek (bij de Dingvonder over de Dingsloot), waar nu het monument staat, de redger (rechter) bevestigd uit een van de edele heerden voor de volgende periode van een jaar. Zo verbond Bolt in zijn toespraak de historie met klooster en kerk aan de rechtspraak en de rechtspraak weer met Hemelvaart. Het is daarom heel bijzonder dat de tocht op Hemelvaartsdag juist dit monument aan doet!

Bouwe Luurtsema

Bron: Geschiedenis van Uithuizen A. Bolt, blz 168 tot 202 en 332 en 333
Van Breede tot Wortelpot (straatnamenboek Eemsmond) met diverse auteurs

DSCI6297

route

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

17 januari 2019

  • do. 17 januari
    De Wijsheid van God zegt: Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht (Spr 8:12-31)