Stichting voor Boete en Verzoening met Israël en anderen 

De werkgroep Onderhoud Joodse Begraafplaatsen van de Stichting voor Boete en Verzoening organiseerde samen met de werkgroep Kerk en Israël van de PKN kerk in de classis Winsum een serie werkdagen op de Joodse begraafplaatsen in Groningen. Echter de classis Winsum bestaat niet meer en ook de werkgroep heeft bericht gekregen, dat ze opgeheven zijn. 

Hoe nu verder?
Wel de begraafplaatsen zijn er nog, het onkruid groeit nog (evenals trouwens het antisemitisme), maar de mogelijkheid om mee te helpen is er ook nog. En wel op maandag 4 juni t/m 6 juni. Aanvang 9 uur. Eén of meerdere dagdelen kan ook. Op één van de avonden in Middelstum (toen georganiseerd door de werkgroep) sprak eens rabbijn Katz, en wat mij toen raakte was eigenlijk, dat hij zei: we hebben niet steeds achterom te kijken ( boete en verzoening goed...en nodig..), maar we moeten ook weer vooruit. Als iemand van Joodse zijde dat zegt tegen christenen (en de kerk heeft best wel een pijnlijke geschiedenis m.b.t. het joodse volk) dan raakt mij dat en inspireert tegelijk. Blijf niet staren op wat vroeger was..........”troost. troost mijn volk” !
Vrede en alle goeds, Jan Klunder

Joodse begraafplaats Winsum

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

17 januari 2019

  • do. 17 januari
    De Wijsheid van God zegt: Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht (Spr 8:12-31)