kandelaar01Zoals U weet, heeft Lia Kuis met ingang van 1 juli ontslag genomen als beheerder van de Kandelaar om van haar pensioen te gaan genieten. Maar omdat ze nog de nodige vrije dagen heeft, stopt ze feitelijk op 9 mei. 

Als College van Kerkrentmeesters willen we dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 6 mei willen we na afloop van de dienst afscheid van haar nemen.

We hopen, dat U als lid van onze gemeente daarbij aanwezig wilt zijn, om op die manier te laten merken, dat U waardeert, wat Lia in de afgelopen jaren heeft gedaan.

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 21 februari
    Volg de weg van Christus Jezus. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof en wees vervuld van dankbaarheid. (Kol 2:6-13)