kandelaar01Zoals U weet, heeft Lia Kuis met ingang van 1 juli ontslag genomen als beheerder van de Kandelaar om van haar pensioen te gaan genieten. Maar omdat ze nog de nodige vrije dagen heeft, stopt ze feitelijk op 9 mei. 

Als College van Kerkrentmeesters willen we dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op zondag 6 mei willen we na afloop van de dienst afscheid van haar nemen.

We hopen, dat U als lid van onze gemeente daarbij aanwezig wilt zijn, om op die manier te laten merken, dat U waardeert, wat Lia in de afgelopen jaren heeft gedaan.

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 21 september - MATTEÜS
    Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. (Ef 4:1-6)