gijzelOp zondag 11 maart 2018 is ds. F.A. Gijzel in een dienst die gehouden werd in de St.Pancratiuskerk te ’s Heerenberg met emeritaat gegaan. Ds. Gijzel was van 1980 tot 1985 predikant van de toenmalige Hervormde gemeente hier in Uithuizen. Hij kwam nadat hij afgestudeerd was in Groningen als kandidaat naar onze gemeente. Na een aantal wat oudere predikanten was het een grote verandering. Een jonge predikant die samen met zijn zwangere vrouw Jet intrede nam in de pastorie aan de Ringeweerstraat. In de pastorie werden hun kinderen Wilberd en later Anke geboren. Frans was een predikant voor iedereen in onze gemeente, maar vooral de jeugd had zijn prioriteit. Er werd van alles op poten gezet om de jeugd meer bij de kerk te betrekken. Jeugdclubs en catechese werden opgezet en ook werd er voor de jeugd een eigen ruimte gecreëerd. Dit moest natuurlijk gefinancierd worden en dit was de aanzet voor de jaarlijkse rommelmarkt in “de Rank”. De “oudere jeugd” werd ook niet vergeten en er werd een belijdeniscatechese groep gevormd van 12 personen waarvan uiteindelijk 9 personen gezamenlijk belijdenis deden en 2 personen gedoopt werden waarvan ik een was. Frans wist mensen te betrekken bij het geloof.

Het maakte hem niets uit bij welke kerkgenootschap je was aangesloten of dat je helemaal niets van de kerk wou weten. Hij ging met iedereen in gesprek en door zijn ontwapende houding wist hij veel mensen te bereiken. En het maakte hem ook niets uit waar hij voor gevraagd werd. Zo kon je Frans dan ook op de wagen vinden bij de ophaaldag voor de rommelmarkt en de rommelmarkt zelf. Ook op de kamp weekenden van de jeugd kon je hem vinden en zat hij echt niet aan de zijlijn maar werd druk meegedaan met o.a. de bonte avond. Ook van veel oudere gemeenteleden hoor je nog vaak dat ze goede herinneringen hebben aan de familie Gijzel. In 1985 namen we dan ook met verdriet afscheid van de familie Gijzel die een beroep had aangenomen naar Lichtenvoorde. En na Lichtenvoorde werden de gemeenten van Winterswijk, Tricht en ’s Heerenberg / Zeddam door hem bediend. En in de laatste gemeente is Frans nu dus met emeritaat gegaan. In een afscheidsdienst in de Katholieke kerk, want de PKN kerk in ’s Heerenberg was te klein om alle gasten te bergen. Een overweldigend aantal mensen die aanwezig wilden zijn bij het afscheid van de familie Gijzel. In de dienst werd stil gestaan bij Jesaja 35: 3-7. In de verkondiging werden we bemoedigd met de woorden dat God er altijd is en zal zijn bij alles wat er in een leven gebeurd. Bij de receptie die de familie werd aangeboden werden Frans en Jet toegesproken door delegaties uit alle gemeenten waar Frans aan verbonden was geweest. En uit die toespraken kwam naar voren dat Frans in al die jaren nog niets was veranderd wat betreft de invulling van zijn ambt. Steeds verbindingen leggen tussen groepen mensen en open staan voor iedereen. De gemeenten hadden dan ook grote waardering voor zijn/hun inzet. Ook de open pastorie, waar iedereen altijd welkom was, werd als zeer warm ervaren. En nu is er aan die periode een eind gekomen. Een werkzame periode waarin Frans en Jet zich met volle 100% altijd hebben ingezet in de diverse gemeenten en ook daarbuiten. Zij gaan nu in Leiden wonen, dichter bij de kinderen. We wensen Frans, Jet en de kinderen alle goeds toe en Gods zegen in de tijd die zij met elkaar mogen hebben.
Henk Bakker.

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 21 februari
    Volg de weg van Christus Jezus. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof en wees vervuld van dankbaarheid. (Kol 2:6-13)