De symboliek van de bloemschikking van de vijfde zondag van de veertigdagentijd op zondag 18 maart.

Het thema is " Ik heb alles voor je over ".

Wij zien hoe de handen tegen elkaar liggen, biddend, nadenkend en bezinnend. De kleur paars houdt in: rouw, boete en ingetogenheid. De korenaren en de graankorrels verwijzen naar de parabel die Jezus vertelt:
Jezus spreekt over het wonder van de graankorrel die in de aarde valt en sterft en dan toch veelvuldig vrucht draagt. Het geheim over hoe leven verliezen leven winnen wordt. De klimop herinnert aan het doorgaande leven.

zondag 18 03 18

(met dank aan Anna Jager en Minke en Aiso Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 21 september - MATTEÜS
    Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. (Ef 4:1-6)