Verslag Vorming en Toerusting -Kerst in de Kunst 13 december 2017 –

Kerst in de kunst 2017Op woensdagavond 13 december waren een aantal gemeenteleden bij elkaar gekomen in De Kandelaar om een lezing bij te wonen over Kerst in de Kunst. Na een eerste kopje koffie en een woord van welkom was er een lezing uit Mattheüs 1: 18-25 en werd een gebed uitgesproken.

Daarna kreeg de heer Jan J. de Jong (kunsthistoricus uit Groningen) het woord. Deze begon eerst met uit te leggen waarom in vroeger tijden schilderijen en /of schilderingen met (vaak) Bijbelse voorstellingen in kerken werden aangebracht, hiervoor waren 3 hoofdredenen
• Veel mensen konden niet lezen, dus dienden ze ter lering om de Bijbelse verhalen te vertellen.
• Om herinnerd te worden aan de verhalen die men had gehoord en ze zo in het geheugen te houden.
• Om devotie (eerbied) op te wekken


De heer de Jong liet ons daarna verscheidene foto’s zien, welke op een scherm werden getoond van schilderijen, altaarstukken en fresco’s uit de Advents- en Kersttijd. Zo waren er een paar werken, waar Maria, de moeder van Jezus was afgebeeld, terwijl er ook een vaas met lelies op voorkwam, wat duidt op de maagdelijkheid van Maria. Het kindje Jezus kwam op een aantal werken voor, waarbij op de voorstelling ook al verwijzingen te zien waren naar het passieverhaal. Ook kwamen boven enkele schilderstukken omlijstte portretten van profeten voor, welke een tekstrol vasthouden met daarop een tekstverwijzing naar het oude testament. Daar wordt dan voorzegd, wat op het nieuwtestamentische schilderij is te zien, dat bewijst dan dus dat het “kerkelijk onderbouwd” is.

We waren allemaal zeer geboeid door wat er werd verteld en voor we het wisten was het al tegen 10 uur en dus tijd om te eindigen. Dat deden we met het lezen van enkele verzen van Het Adventslied 460, De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij.

We kunnen terugzien op een zeer leerzame en inspirerende avond.
Els Luurtsema

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

  • vr. 19 oktober
    Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest. (Rom 15:7-13)