21 juni 2021 

Orgelspel
Bemoediging en Groet
Woord van welkom
Gebed
Lied 657: 1, 3
Gebed
Lezing Johannes 5: 1-9
Lied: De Heer heeft mij gezien en ...
Lezing Johannes 5: 10-18
Overweging
Orgelspel
Lied 100
Collecte
Gebeden
Lied 416: 1, 2, 4
Zegen

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • dinsdag 27 juli 2021 - 1 Petrus 5:10-11
    Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. -- 1 Petrus 5:10-11