22 maart 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger ds. Lucas Tiesinga
Te beluisteren op www.kerkomroep.nl


Lied 598 (instrumentaal)
Woord van welkom
Aansteken Paaskaars
Lied 600
Gebed
Lied 25a
Gebed
Toelichting 40-dagentijd
Lied 536
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied: Jezus is de goede herder
Gebed
Lezing Psalm 23
Lied 23c
Lezing Johannes 10: 11-16
Lied 538: 1, 4
Overdenking
Lied: Mijn Toevlucht
Bericht van overlijden
Gebeden
Tijdens collecte: Lied 568a
Lied 416
Zending en Zegen
Instrumentaal lied (Instrumental Taizé)

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 28 maart
    Mozes sprak tot het volk: De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. (Dt 30:11-14)