18 augustus 2019

Orgelspel
Paaskaars
Lied 119: 1, 40
Votum en Groet
Lied 119: 34
Gebed
Lied 405: 1, 3, 4
Gebed
Lezing Galaten 5: 25 – 6: 10
Lied 841: 1, 2
Lezing: Brief aan Filemon
Lied 48: 1, 6, 10 (oud LB)
Overweging
Lied 886: 2, 1
Gebeden
Collecte
Lied 675: 1, 2
Zegen
Orgelspel

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 21 september - MATTEÜS
    Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. (Ef 4:1-6)