Onderwerp:    Gesprekken met het oog op het doen van belijdenis
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: Nader in overleg (individueel of in groepsverband
Aanmelden: Liefst voor 1 april 2019 maar kan ook het hele jaar door
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen


Inhoud:

belijdenisVoor wie eens verder in gesprek wil over de Bijbel en het alledaagse leven en wat het christelijk geloof voor hem of haar betekent kan zich bij mij melden. Afhankelijk van of er één of meerdere personen zijn (individueel of in groepsverband) of wat de leeftijd en wensen van de deelnemers zijn, kunnen we een aantal gesprekken voeren waarbij ook de mogelijkheid van het doen van belijdenis in de dienst van Pinksteren op zondag 9 juni aanwezig is. Dit is geen doel op zich maar kan wel een uitkomst zijn van de gesprekken.

Ik zie er naar uit om met je in gesprek te gaan. Voor nadere informatie en voor aanmelding kun je bij mij terecht. Voor jong en oud! Allen van harte welkom!

ds. Lucas Tiesinga

De jaarlijkse rommelmarkt zit er weer op. Voor de 37ste keer zijn er vele vrijwilligers bezig geweest om deze rommelmarkt weer tot een goed einde te brengen.
Op zaterdag 6 april stonden er 9 trekkers en ca. 20 boerenwagens klaar om het gehele dorp rond te gaan om de spullen op te halen, dit jaar gelukkig onder goed weer!!
Het uitzoeken en overladen vond evenals vorig jaar weer plaats op het erf van de boerderij van Vreugdenhil waarna de wagens naar de boerderij van fam. Van Os werden gereden voor stalling.
Vanaf woensdag 10 april was het een drukte van belang in en rond de Kandelaar. De trekkers reden af en aan om spullen op te halen zodat we konden beginnen met het sorteren en uitstallen.
Gelukkig telt ook hier: “Vele handen maken licht werk” en vrijdagmiddag was vrijwel alles gepiept. Evenals vorig jaar werd besloten om de kledingverkoop weer vanuit de kerk te houden, zodat we minder afhankelijk waren van het weer.
.
Op de dag van de rommelmarkt zelf, 13 april, was het vanaf 6 uur reeds een drukte van belang om alles op tijd klaar te krijgen. Het weer was vandaag koud en winderig met af en toe een sneeuwbui en dat bleef eigenlijk de hele dag zo .Daarna was er voor iedereen nog een kopje koffie en om 9.00 uur gingen we van start.

rommelmarkt 2019 a

Stille Zaterdag.
De bloemen die op Goede Vrijdag bij het kruis van het liturgisch bloemstuk gelegd waren, lagen in een mand bij de ingang van de Algemene begraafplaats aan de Heerdweg, op ons te wachten. In een kleine groep zijn we langs de graven gelopen van jonge mensen en op hoge leeftijd, van vaders, moeders, opa’s en oma’s, baby’s, kinderen. Allemaal met een eigen verhaal.

Van de mand met bloemen wordt regelmatig een neergelegd, de naam genoemd met de woorden:
”We gedenken en geloven dat je mag leven ook al ben je gestorven.
Want als wij delen in Jezus’ dood dan mogen we ook delen in zijn opstanding”.

Dit samenzijn hebben we staande in een kring afgesloten met het Onze Vader.

Dit was de 1e keer, dat er op deze manier vanuit de Protestantse gemeente, aan de Stille Zaterdag een diepere betekenis werd gegeven.

20190420 bloemen

 

Zondag 14 april was er weer jeugdkerk voor de jongeren van 12 tot 16 jaar.

Thema was deze zondag; “weggooien is zonde”. We lazen het scheppings verhaal uit de bijbel in gewone taal, en hebben gepraat over hoe wijzelf omgaan met de aarde en alles wat erop leeft. Ook hebben we gelezen hoe God graag wil hoe we met zijn schepping omgaan, dat we de opdracht hebben gekregen om hier goed voor te zorgen.

Joyce en Thomas hebben een t-shirt ( van de rommelmarkt) op gepimpt want weggooien is toch zonde. Jack en Antje hebben een poster ontworpen waarop je kan zien dat je een christelijke instelling bent die zich inzet voor een betere toekomst voor Gods schepping . ( zie foto’s)

Het was weer een mooie bijeenkomst. Graag zien we jullie op zondag 19 mei bij de jeugddienst!

Groetjes van de leiding; Martin en Anita

20190414 jeugdkerk2

De symboliek van de bloemschikking van Paaszondag op 21 april 2019

Het thema is” Een nieuw begin.”

De vorm van deze schikking is een hart. Het gaat met Pasen om Gods liefde en vergeving. Door de liefde zullen wij Jezus herkennen. Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven.
In de flessen plaatsen wij voorjaarsbloemen. De kleur wit houdt vreugde en feest in, zodat wij de opstanding van Jezus mogen vieren.

Mediatieve tekst:
“Laat, Heer, ons hart u toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
Met open ogen, open oren
Om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen een nieuw begin
om te leven met het hart.

Pasen

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Bezoek Weem ( pastorie) Warffum 6 april 2019

Op 19 maart was de lezing over de steenhuizen en pastorieën in het kader van vorming en toerusting (de theorie) Afgelopen zaterdagmiddag 6 april was de praktijk, met 16 belangstellenden bezochten we de Weem van de familie Scheers in Warffum. Een weem (ook weme, wheem, wheeme) is een gewestelijke benaming in Nederland voor de pastorie. De naam gaat terug op het Oudfriese wetheme en betekent kerkelijk bezit . De wemen waren gebouwd in de vorm van een steenhuis., bestaande uit kloostermoppen. De monniken van Aduard hebben hier in Groningen het stenen bakken opnieuw geintroduceerd. Deze wemen, werden veelal geschonken door de eigenaren van de edele heerden ( belangrijke boerderijen met rechten zoals rechtspraak en bestuur) uit de omgeving uit dankbaarheid.
Het oude steenhuis van deze weem , van 8,2 bij 18 meter, aan de noordkant vormt oudste deel van de weem. Het is gebouwd rond 1300 en is nu ruim 700 jaar oud! Dit is een verdedigbaar huis, gelet de dikke muren, stevige deuren( ca 10 cm) voorzien van sluitbalken. Het huis werd bewoond door de priester van de toen nog katholieke kerk van Warffum. Het werd gebruikt voor vergaderingen van kerkelijke, bestuurlijke en gewestelijke aard. Gemeente en provinciaal bestuur bestonden nog niet. Ook de priester woonde er. Later na de reductie in 1594 werd de kerk Protestant en woonde er de predikant.
Aan de achter( zuid) zijde werd een boerderij aangebouwd waarmee de priester en later de predikant hun bijverdienste als boer naast het bescheiden traktement konden verdienen.
De weem is sinds 1972 in bezit bij de familie Scheers. De familie heeft het pand in fasen gerestaureerd gedurende een jaar of veertig. De oude weem bleek vaak te zijn verbouwd en kent hierdoor middeleeuwse, Gotische, Renaissance en 18e eeuwse kenmerken.

Weem Warffum

de koffiepuntenDoor een gemeentelid werd ik geïnformeerd over het inzamelen van D E koffiepunten voor de voedselbank in Winsum.
Er komt een bus in de hal te staan waarin u de punten kunt deponeren.

Geert de Groot.

 

 

De symboliek van de bloemschikking van Goede Vrijdag op 19 april 2019.

Het thema is” De gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus.”

De schikking van de zeven flessen in de vorm van een Latijns kruis.
Zeven is het getal van de volheid.
De Lisianthus bloemen in de flessen staan voor liefde en dankbaarheid.
Op Goede Vrijdag wordt gebeden voor allen die in de wereld lijden.
Bij het kruis van riet worden bloemen neergelegd ter nagedachtenis voor allen die gestorven zijn.

Mediatieve tekst:

Zo diep in de nacht, maar reeds ontwaakt de haan en kraait en kraait
Zo diep in de nacht, maar Jezus zoekt zijn bliken kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat, waarin hij wordt gekend ,zich zelve kent:
ten dode toe beschaamd, doch tot ter dood bemind.

Goede vrijdag b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Subcategorieën

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

18 juni 2019

  • ma. 17 juni
    Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. U geeft mij ruimte als ik belaagd word. (Ps 4)