Een paar weken geleden was er een abrupt einde van de Protestantse kerkbode, uitgegeven via Uitgeverij Luinstra. Deze week een mooi (Pinksterfeest) bericht gekregen en dit luidt als volgt;
“Na aankondiging van de gedwongen stopzetting van de kerkbode zijn wij (voorheen uitg.Luinstra) via een aantal leden in contact gekomen met: ‘Dekker Creatieve Media & Druk’ te Leeuwarden. Samen hebben we de afgelopen week alles op alles gezet om de Protestantse Kerkbode tóch voort te kunnen zetten.

Wij zijn heel trots en ontzettend blij dat dit gelukt is....! Wij hebben er alle vertrouwen in dat – samen met de nieuwe uitgever – de Protestantse Kerkbode een hele mooie toekomst krijgt en dat u, de lezers van de Kerkbode, een geweldig blad blijft ontvangen.

protestantse kerkbode

roosDe koffieochtend op 6 juni vloog voorbij. Alles stond in het teken van de roos: liederen, gedichten en we maakten een prachtig klein boeketje met rozen voor op de tafel.
We luisterden en zongen mee met een lied dat Herman Verbeek heeft geschreven naar aanleiding van een krantenbericht over vandalen die in een nacht in het centrum van Groningen een rozenperk hadden vernield.
De rozen in de tuin in de stad worden het symbool voor de mensen die er wonen. En de stad is wel de hele wereld. En wie de rozen afsnijdt, snijdt de mensen in hun ziel, snijdt ze af van elkaar, snijdt ze af van de aarde. Dan is er troostherstel nodig. En een tuinman die de gewonde rozen verbindt en de wonden weer geneest. Maar ook: de rozen met elkaar verbindt tot een veelkleurige bos bloemen. En ook: de rozen weer verbindt met de tuin, de aarde, de stad. Wie die tuinman is? Misschien de tuinman van wie verhaald wordt hoe hij voor de mens een tuin aanlegde in Eden. Misschien de man van wie Maria Magdalena dacht dat hij de tuinman was. Maar het lied gaat verder: misschien moet ik het wel zijn – en jij met mij. Ieder met zijn eigen gaven om daarmee allen van dienst te zijn. We moeten niet voortdurend naar de hemel opzien en het daar van verwachten. We kunnen ons op die manier niet van onze verantwoordelijkheid ontdoen. Als wij van de aarde een woestijn maken, door onze hebzucht, dan komt er geen god om de tuin weer in orde te maken. Wij zijn dan mislukt." (Interview met Herman Verbeek in Dagblad van het Noorden 19-3-2006)

Kloosterweekend 2019 onze Lieve Vrouwe Abdij Oosterhout bij de zusters Benedictinessen

Klik hier voor de foto's (met dank aan Bouwe Luurtsema)

Van vrijdag 24 mei tot en met 26 mei is een delegatie van onze kerk in het klooster Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout geweest. Onze groep, onder leiding van Lucas Tiesinga bestond uit 7 personen. We werden door een gastvrouw ’s middags ontvangen. Ze heeft ons uitgelegd hoe het een en ander in dit klooster geregeld is. Onder andere het gebruik van de zangbundels, psalmboek en hoe het lees – en liedrooster gebruikt kan worden in de getijden gebeden. Er zijn een zestal vieringen op een dag, de eerste is de Vigilie nachtwake om 6.00 uur, waarin wordt gevierd dat de dag ontwaakt. Dan om 7.30 uur gevolgd door de Lauden met het ochtend gebed. Daarna wordt het ontbijt genuttigd. Elke dag is er om 9.30 uur de Eucharistieviering, waar we ook allen mochten deelnemen. Om 12.15 uur wordt het diner opgediend. Om 14.00 gevolgd door de middagdienst. Om 17.00 uur is de vesper voor het avondgebed, om 18.00 uur konden we het souper (broodmaaltijd) gebruiken. Om 20.15 uur volgt de completen, een viering waarin de zusters de dag terug gegeven wordt aan God. Tussen door konden we in een gedeelte van de grote tuin wandelen.

42 kloostertuin

IBAN

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) waar onze bankrekeningnummers zijn ondergebracht, is per 1 november 2018 gebruik gaan maken van de systemen van de Rabobank. Voor onze kerk betekent dit dat de IBANrekeningnummers zijn gewijzigd. 

Kerkbalans:
Uw bijdragen in het kader van de actie Kerkbalans, ook wel genoemd Vaste vrijwillige bijdrage of Kerkelijke bijdrage maakt u voortaan over op
IBANrekening: NL08 RABO 0373 7302 41
Wanneer u gebruik maakt van een doorlopende automatische afschrijving dient u ook zelf het IBANrekeningnummer aan te passen. In verband met privacy kan de kerk dat niet voor u doen.

Collectebonnen:
Voor het bestellen van collectebonnen (s.v.p. aantal en waarde van de gewenste bonnen vermelden) maakt u uitsluitend gebruik van
IBANrekening: NL52 RABO 0363 6141 92.
Dit IBANrekeningnummer is ongewijzigd.

Overige betalingen:
Voor alle overige betalingen (bijv.: Solidariteitskas, BijEen, Eindejaarscollecte, giften etc.) maakt u in het vervolg gebruik van
IBANrekening: NL52 RABO 0373 7302 25

Tijdens de Jeugdkerkviering op zondag 19 mei, werd de gelijkenis van de Verloren Zoon uitgebeeld met behulp van foto's. 

dia 23w

paaskaarsOok dit jaar zijn er nieuwe Paaskaarsen de kerken binnengedragen. Op beide kaarsen staat het Christusmonogram: de eerste twee letters van het Griekse Christos. De X is in het Grieks de Chi en de P is de Rho, samen vormen zij de beginletters (CR) van het Griekse Christus: XPIΣTOΣ. Er zijn ook wel mensen die zeggen dat de C en de R staan voor Christus Rex, Latijn voor : Christus is Koning. Het is niet het symbool van de vredesorganisatie Pax Christi, dat is een duif.

De kaars in de Zionskerk heeft als symbool ‘nieuw leven’. In een blauwe cirkel is een witte vredesduif in combinatie met de aarde afgebeeld, verwijzend naar de ark van Noach en het uitzicht op nieuw leven.

In de Jacobikerk staat onder het kruis eveneens een vredesduif in een oranje geel medaillon in de kleuren van het logo van de PKN.

Op alle paaskaarsen staat een alfa en een omega, de eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet: het teken dat Christus het begin en het einde is. (Openbaring 21:6). Onderop de kaars staat het jaartal: 2019.

 

Onderwerp:    Gesprekken met het oog op het doen van belijdenis
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: Nader in overleg (individueel of in groepsverband
Aanmelden: Liefst voor 1 april 2019 maar kan ook het hele jaar door
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen


Inhoud:

belijdenisVoor wie eens verder in gesprek wil over de Bijbel en het alledaagse leven en wat het christelijk geloof voor hem of haar betekent kan zich bij mij melden. Afhankelijk van of er één of meerdere personen zijn (individueel of in groepsverband) of wat de leeftijd en wensen van de deelnemers zijn, kunnen we een aantal gesprekken voeren waarbij ook de mogelijkheid van het doen van belijdenis in de dienst van Pinksteren op zondag 9 juni aanwezig is. Dit is geen doel op zich maar kan wel een uitkomst zijn van de gesprekken.

Ik zie er naar uit om met je in gesprek te gaan. Voor nadere informatie en voor aanmelding kun je bij mij terecht. Voor jong en oud! Allen van harte welkom!

ds. Lucas Tiesinga

De jaarlijkse rommelmarkt zit er weer op. Voor de 37ste keer zijn er vele vrijwilligers bezig geweest om deze rommelmarkt weer tot een goed einde te brengen.
Op zaterdag 6 april stonden er 9 trekkers en ca. 20 boerenwagens klaar om het gehele dorp rond te gaan om de spullen op te halen, dit jaar gelukkig onder goed weer!!
Het uitzoeken en overladen vond evenals vorig jaar weer plaats op het erf van de boerderij van Vreugdenhil waarna de wagens naar de boerderij van fam. Van Os werden gereden voor stalling.
Vanaf woensdag 10 april was het een drukte van belang in en rond de Kandelaar. De trekkers reden af en aan om spullen op te halen zodat we konden beginnen met het sorteren en uitstallen.
Gelukkig telt ook hier: “Vele handen maken licht werk” en vrijdagmiddag was vrijwel alles gepiept. Evenals vorig jaar werd besloten om de kledingverkoop weer vanuit de kerk te houden, zodat we minder afhankelijk waren van het weer.
.
Op de dag van de rommelmarkt zelf, 13 april, was het vanaf 6 uur reeds een drukte van belang om alles op tijd klaar te krijgen. Het weer was vandaag koud en winderig met af en toe een sneeuwbui en dat bleef eigenlijk de hele dag zo .Daarna was er voor iedereen nog een kopje koffie en om 9.00 uur gingen we van start.

rommelmarkt 2019 a

Subcategorieën

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 15 oktober
    Dit zegt de Heer: Ik zal mijn volk eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven. (Ez 11:17-20)