Tijdens de gemeenteavond van 13 maart 2019 neemt de heer Westerhuis, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters het woord. Hij begint te lezen met een paar citaten uit de allereerste Kompas (voorloper van de huidige BijEen). Het blijkt dat het in maart 40 jaar geleden is dat deze eerste Kompas is uitgekomen. En ook al 40 jaar werken Mw. de Gries en Mw. ten Bos als redactie aan deze 3 wekelijkse klus om ons mededelingen blad bij u in de bus te krijgen. Voor dit 40 jarig jubileum is bij het kerkelijk bureau een aanvraag ingediend om deze dames voor te dragen voor een onderscheiding en deze aanvraag is gehonoreerd en dus kan hun een gouden draag insigne worden opgespeld en wordt hun een daarbij behorende oorkonde en uiteraard een bloemetje aangeboden. Dit alles onder luid applaus van de aanwezige leden. Ook langs deze weg willen wij dan ook de dames hartelijk danken voor hun grote inzet voor dit werk.

20190313 212511 b

De symboliek van de bloemschikking van de 6e zondag van de veertigdagentijd op 14 april 2019.

Het thema is “Palmarum, leven dat vrucht draagt door onder te gaan om op te staan.

In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, deze vormen als ware een poort.
Om de weg te accentueren hebben we Laurierblad gebruikt. Het Laurierblad en palmblad betekent overwinning en opstanding.
Onder de bogen van Palmtakken, komt Hij als grote koning de stad binnen.

Mediatieve tekst.

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

6e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

De symboliek van de bloemschikking van de vijfde zondag van de veertigdagentijd op 7 april 2019.

Het thema is “ Judica “, recht doen.

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting.
De schikking van de flessen is een gesloten vierkant. In de flessen staan zwaardvormige bladen van de Sansevieria. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Mediatieve tekst:

“Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven”.
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin.

5e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

De symboliek van de bloemschikking van de vierde zondag van de veertigdagentijd op 31 maart 2019.

Het thema is “Een nieuw begin”.

Het roze kleed wordt gebruikt op de 4e zondag van de 40 dagentijd (Laetare). Op deze zondag breekt het licht van het komende feest reeds door en verandert het paars in roze.
De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is. De zoon “komt tot zichzelf”, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw.
De flessen zijn in een achthoek geplaatst. De groene takken zijn een teken van een nieuw begin en de witte bloesemtakken die al bloeien.

Mediatieve tekst.

Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
Om liefde door te geven”

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin

4e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

De symboliek van de bloemschikking van de derde zondag van de veertigdagentijd op 24 maart 2019.

Het thema is " omzien naar een ander".

De 8 flessen worden twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat de suggestie van een oog ontstaat. In de flessen worden levende uitlopende ( wilgen-) takken geplaatst. De uitlopende takken versterken het beeld van inkeer en van verbondenheid. De Primula plantjes doen denken aan ogen. De vijgen met zijn vele zaden zijn een teken van vruchtbaarheid. Met veel geduld en liefde wachten wij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

Mediatieve tekst.

Zie
een bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

3e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Tekst bij de schikking van zondag 17 maart 2019: 

Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. En Jezus gaat deze ontzettend moeilijke weg. Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen, het liefst zouden ook wij een weg kiezen met minder inspanning en weerstand. 

De 8 flessen worden deze keer geplaatst in de vorm van het Griekse kruis. Een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter Chi heeft deze vorm. Het is de eerst letter van het woord Christus. In de flessen plaatsen we vroege voorjaarsbloemen, die ook tussen de sneeuwvlokken door bloeien, een hoopvolle bloem in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis. 

Acht
Verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
Verheerlijkt op de berg
Christus , een moeilijke weg te gaan
Een nieuw visioen op een nieuw begin.

2e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

De symboliek van de bloemschikking van de eerste zondag van de veertigdagentijd op 10 maart 2019.

Het thema is "solidariteit met de mensheid".

Wij gebruiken de kleur paars inhoudende: rouw, boete en ingetogenheid. 

De 8 glazen flessen in de cirkel worden gebruikt als symbool voor de aarde. Het getal 8 staat voor het begin van de nieuwe week. Het riet om de flessen staat voor buigzaamheid, meebewegen op het getij van het liturgische jaar. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit met de mensen vormen. In de flessen staan paarse tulpen, de bloembladen van de tulpen staan open naar de Hemel.

Meditatieve tekst,

"Steeds weer anders, zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij, ik volg Hem maar volgen kan ik Hem niet." 

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.

liturgische schikking 10 maart 2

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

Biddag voor gewas en arbeid. Een dag die in het teken staat van een nieuw begin. Van bidden voor een goede toekomst. Om te bidden voor een goede oogst. Als we om ons heen kijken zien we dat de lente langzaam door komt, nieuw leven is in zicht. Het bloemstuk is in basis een donker stuk. Oud hout met mos op de takken. Dat biedt toch geen toekomst? Toch zitten er knoppen aan de takken en zien we onder het schijnbaar dode hout een groen hart.

In dit alles zien we 3 prachtige, verschillende bloemen. Deze verwijzen naar het verhaal Ruth. Jou Land is mijn land, uw God is mijn God. Ruth was een vreemde in een nieuw land. Een land wat ook weer in leven kwam na tijden van crisis. Om ons heen horen we geluiden dat buitenlanders hier niet welkom zijn. Doen zij er niet toe? Juist wel! Kijk hoe de verschillen mooi bij elkaar komen. Hoe de elkaar versterken en eigenlijk alleen nog maar mooier tot bloei komen. Het is gewoon een kwestie van elkaar de ruimte te geven. Deel dat wat je hebt.

IMG 9492 b

Subcategorieën

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 15 oktober
    Dit zegt de Heer: Ik zal mijn volk eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven. (Ez 11:17-20)