Musical Ruth groot succes!

Op zaterdag 30 en zondag 31 maart is door een enthousiaste groep gemeenteleden (en mensen van buiten de gemeente) de musical Ruth, van graf tot wieg opgevoerd. Beide voorstellingen waren volledig uitverkocht.
De reacties vanuit het publiek waren erg lovend. Complimenten voor het spel, het zang, het licht en geluid en het decor. Alles klopte. Voor alle spelers en voor alle mensen achter de schermen dan ook niets anders dan lof. Bijna een volledig jaar is er elke zondagavond gerepeteerd. Scene voor scene is doorgenomen. Liederen zijn ingestudeerd en uit het hoofd geleerd. Kleding is uitgezocht en speciaal gemaakt, waaronder een prachtige bruidsjurk van oude vitrage. Het decor is ontstaan vanuit een simpele schets en als je dan ziet wat de decor bouwers hebben neer gezet..... Ik was er stil van.

De musical heeft vele harten geraakt. Enerzijds bij de spelers die door de soms emotionele teksten steeds dichter bij elkaar kwamen te staan. Anderzijds bij het publiek die van begin tot eind heeft kunnen genieten. Achter in de kerk had ik goed zicht op de reacties van het publiek. Geweldig om te zien hoe er mee werd geleefd en er werd gelachen.

Vanuit deze plek wil ik, ook namens de werkgroep, iedereen die heeft mee gewerkt aan deze musical ontzettend bedanken!! Dank voor je inzet. Dank voor het meedenken. Dank voor het bouwen. Dank voor het naaien en dank voor het spel. Dank je!

Namens de werkgroep Musical Uithuizen,
Chris de Groot

30 03 2019 Musical Ruth

 

De symboliek van de bloemschikking van Witte Donderdag op 18 april 2019.

Het thema is “Het beeld van dienstbaarheid waarmee Jezus ons tegemoet treedt, geeft Hij ons ten voorbeeld.”

De zes flessen symboliseren de discipelen en verwijzen hier naar de zes werken van barmhartigheid. De witte Lisianthus bloem staat symbool voor waardering en dankbaarheid.
De fles in het midden met driekleurige viooltjes verwijst naar nederigheid en wordt drievuldigheidsbloem genoemd.

Mediatieve tekst:

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten wij overwegen nog of wij wel samen aan een tafel zullen gaan.
Barmhartigheid van de dienende leider wijsheid omringd door dragers van de boodschap.

Witte donderdag

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Tijdens de gemeenteavond van 13 maart 2019 neemt de heer Westerhuis, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters het woord. Hij begint te lezen met een paar citaten uit de allereerste Kompas (voorloper van de huidige BijEen). Het blijkt dat het in maart 40 jaar geleden is dat deze eerste Kompas is uitgekomen. En ook al 40 jaar werken Mw. de Gries en Mw. ten Bos als redactie aan deze 3 wekelijkse klus om ons mededelingen blad bij u in de bus te krijgen. Voor dit 40 jarig jubileum is bij het kerkelijk bureau een aanvraag ingediend om deze dames voor te dragen voor een onderscheiding en deze aanvraag is gehonoreerd en dus kan hun een gouden draag insigne worden opgespeld en wordt hun een daarbij behorende oorkonde en uiteraard een bloemetje aangeboden. Dit alles onder luid applaus van de aanwezige leden. Ook langs deze weg willen wij dan ook de dames hartelijk danken voor hun grote inzet voor dit werk.

20190313 212511 b

De symboliek van de bloemschikking van de 6e zondag van de veertigdagentijd op 14 april 2019.

Het thema is “Palmarum, leven dat vrucht draagt door onder te gaan om op te staan.

In de flessen worden gebogen takken en palmblad geschikt, deze vormen als ware een poort.
Om de weg te accentueren hebben we Laurierblad gebruikt. Het Laurierblad en palmblad betekent overwinning en opstanding.
Onder de bogen van Palmtakken, komt Hij als grote koning de stad binnen.

Mediatieve tekst.

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

6e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

De symboliek van de bloemschikking van de vijfde zondag van de veertigdagentijd op 7 april 2019.

Het thema is “ Judica “, recht doen.

Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een gesloten vesting.
De schikking van de flessen is een gesloten vierkant. In de flessen staan zwaardvormige bladen van de Sansevieria. Tussen de flessen staan potjes met blauwe druifjes als verwijzing naar de wijngaard.

Mediatieve tekst:

“Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven”.
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed en wijn
een nieuw begin.

5e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

De symboliek van de bloemschikking van de vierde zondag van de veertigdagentijd op 31 maart 2019.

Het thema is “Een nieuw begin”.

Het roze kleed wordt gebruikt op de 4e zondag van de 40 dagentijd (Laetare). Op deze zondag breekt het licht van het komende feest reeds door en verandert het paars in roze.
De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is. De zoon “komt tot zichzelf”, hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw.
De flessen zijn in een achthoek geplaatst. De groene takken zijn een teken van een nieuw begin en de witte bloesemtakken die al bloeien.

Mediatieve tekst.

Wij bidden om een nieuw begin,
een nieuw begin van leven.
God, stuur ons toch uw wereld in
Om liefde door te geven”

Verheug u om
de thuiskomst van de ene zoon
en samen
zoeken naar
een nieuw begin

4e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

De symboliek van de bloemschikking van de derde zondag van de veertigdagentijd op 24 maart 2019.

Het thema is " omzien naar een ander".

De 8 flessen worden twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat de suggestie van een oog ontstaat. In de flessen worden levende uitlopende ( wilgen-) takken geplaatst. De uitlopende takken versterken het beeld van inkeer en van verbondenheid. De Primula plantjes doen denken aan ogen. De vijgen met zijn vele zaden zijn een teken van vruchtbaarheid. Met veel geduld en liefde wachten wij op een nieuw begin: bloesem en vrucht.

Mediatieve tekst.

Zie
een bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

3e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Tekst bij de schikking van zondag 17 maart 2019: 

Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. En Jezus gaat deze ontzettend moeilijke weg. Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen, het liefst zouden ook wij een weg kiezen met minder inspanning en weerstand. 

De 8 flessen worden deze keer geplaatst in de vorm van het Griekse kruis. Een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter Chi heeft deze vorm. Het is de eerst letter van het woord Christus. In de flessen plaatsen we vroege voorjaarsbloemen, die ook tussen de sneeuwvlokken door bloeien, een hoopvolle bloem in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis. 

Acht
Verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
Verheerlijkt op de berg
Christus , een moeilijke weg te gaan
Een nieuw visioen op een nieuw begin.

2e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

Subcategorieën

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • wo. 19 juni
    Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Wie hem wel ontvingen, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. (Joh 1:1-18)