Biddag voor gewas en arbeid. Een dag die in het teken staat van een nieuw begin. Van bidden voor een goede toekomst. Om te bidden voor een goede oogst. Als we om ons heen kijken zien we dat de lente langzaam door komt, nieuw leven is in zicht. Het bloemstuk is in basis een donker stuk. Oud hout met mos op de takken. Dat biedt toch geen toekomst? Toch zitten er knoppen aan de takken en zien we onder het schijnbaar dode hout een groen hart.

In dit alles zien we 3 prachtige, verschillende bloemen. Deze verwijzen naar het verhaal Ruth. Jou Land is mijn land, uw God is mijn God. Ruth was een vreemde in een nieuw land. Een land wat ook weer in leven kwam na tijden van crisis. Om ons heen horen we geluiden dat buitenlanders hier niet welkom zijn. Doen zij er niet toe? Juist wel! Kijk hoe de verschillen mooi bij elkaar komen. Hoe de elkaar versterken en eigenlijk alleen nog maar mooier tot bloei komen. Het is gewoon een kwestie van elkaar de ruimte te geven. Deel dat wat je hebt.

IMG 9492 b

Tekst bij de schikking van zondag 17 maart 2019: 

Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. En Jezus gaat deze ontzettend moeilijke weg. Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen, het liefst zouden ook wij een weg kiezen met minder inspanning en weerstand. 

De 8 flessen worden deze keer geplaatst in de vorm van het Griekse kruis. Een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter Chi heeft deze vorm. Het is de eerst letter van het woord Christus. In de flessen plaatsen we vroege voorjaarsbloemen, die ook tussen de sneeuwvlokken door bloeien, een hoopvolle bloem in een koude periode. Een uitbottende lentetak groeit in het midden van het kruis. 

Acht
Verbonden door de lijnen van het Griekse kruis
Verheerlijkt op de berg
Christus , een moeilijke weg te gaan
Een nieuw visioen op een nieuw begin.

2e zondag 40 dagentijd b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

De symboliek van de bloemschikking van de eerste zondag van de veertigdagentijd op 10 maart 2019.

Het thema is "solidariteit met de mensheid".

Wij gebruiken de kleur paars inhoudende: rouw, boete en ingetogenheid. 

De 8 glazen flessen in de cirkel worden gebruikt als symbool voor de aarde. Het getal 8 staat voor het begin van de nieuwe week. Het riet om de flessen staat voor buigzaamheid, meebewegen op het getij van het liturgische jaar. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die samen een krans van solidariteit met de mensen vormen. In de flessen staan paarse tulpen, de bloembladen van de tulpen staan open naar de Hemel.

Meditatieve tekst,

"Steeds weer anders, zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd blijft Hij mij, ik volg Hem maar volgen kan ik Hem niet." 

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin.

liturgische schikking 10 maart 2

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

Onderwerp:    Kloosterweekend in de O.L.V. Abdij te Oosterhout
Datum: vrijdagmiddag 24 mei t/m zondagmiddag 26 mei 2019
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Locatie: bij de gezusters Benedictinessen van de 
O.L.V. Abdij te Oosterhout
Voor wie: gehele gemeente- jongeren en ouderen
Opgave: Vóór 1 februari 2019

In 2019 zijn we in het weekend van 24-26 mei te gast bij de zusters Benedictinessen in de O.L.V. Abdij te Oosterhout. Er kunnen maximaal 12 personen mee. De onkosten voor dit kloosterweekend zijn (incl. logies, ontbijt, maaltijden, koffie en thee) 75 Euro.

Het klooster geeft alle mogelijkheid om tot rust te komen, zich te bezinnen en deel te nemen aan de gebedstijden met de zusters. Wij verblijven in een aparte vleugel van het gebouw (éénpersoonskamers) en vieren de gebedsdiensten samen met de zusters in de kerk.

Naast het kennismaken met het kloosterleven en het leven van de zusters Benedictinessen is er alle tijd om je even terug te trekken of te genieten van de mooie natuur in de kloostertuin. Ook kan er (in groepsverband) gewandeld worden waarbij een bezoek aan het nabij gelegen Sint Paulusabdij met de vernieuwende oecumenische beweging ‘Chemin Neuf’ zeker een bezoek waard is. Voor wie meer informatie wil over de O.L.V. Abdij te Oosterhout of de Sint Paulusabdij kan bij mij terecht of eens een kijkje nemen op de volgende websites: www.olvabdijoosterhout.nl en www.chemin-neuf.nl.

In de afgelopen jaren zijn we met diverse groepen uit onze gemeente een weekend naar een klooster geweest. In 2014 was er een dag en in 2015 een weekend in het klooster St. Adelbertabdij te Egmond-Binnen. In 2016 waren we op bezoek bij de Franciscanen in Megen. De Abdij Maria Toevlucht in Zundert hebben we in 2017 bezocht. In 2018 waren we een weekend te gast bij de Norbertijnen in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. U kunt de reisverslagen lezen op de website en in BijEen.

abdij Oosterhout

 

raad v kDe Raad van Kerken heeft voor het eerste halfjaar van 2019 weer diverse activiteiten voorbereid.
De oecumenische viering op de Zondag van de Eenheid, 20 januari, vindt plaats in de Zionskerk, aanvang 9.30 uur. Janny Prins zal de overdenking verzorgen. Daarnaast hebben leden van de Doopsgezinde Gemeente en van de RK-Parochie een aandeel in de liturgie.Er is een kinderkring en ook de oppas is geregeld.
In de Week van de Eenheid wordt op maandag 21 januari een thema-avond georganiseerd die wordt voorbereid door Nellie Hamersma-Sluis. Plaats: doopsgezinde kerk; aanvang 19.30 uur.
Op vrijdag 1 maart vindt een gebedsbijeenkomst plaats in de doopsgezinde kerk ter gelegenheid van Wereldgebedsdag. Nadere informatie volgt.
Tegen het begin van de Veertigdagentijd wordt de Veertigdagenkalender bezorgd met BijEen, om u in staat te stellen zich in het voetspoor van Jezus voor te bereiden op Goede Vrijdag en Pasen.
De jaarlijkse Vastenmaaltijd wordt gecombineerd met het Oecumenisch Avondgebed op vrijdag 5 april. Janny Prins heeft deze avonds de leiding. Aanvang 18.30 uur.
Verder worden het oecumenisch avondgebed op de eerste vrijdag van de maand gehouden in de doopsgezinde kerk, aanvang 19.00 uur (behalve dus op 5 april, wanneer de aanvang 18.30 uur is in verband met de vastenmaaltijd). Op 1 februari verzorgt de RK-Parochie het avondgebed; 1 maart viering t.g.v. wereldgebedsdag; 5 april: gecombineerd met de Vastenmaaltijd; op 3 mei, 7 juni en 5 juli is de leiding nog niet bekend.
Ook de diensten in Hunsingoheerd op de tweede maandag van de maand, aanvang 15.00 uur, worden voortgezet: 14 januari: Doopsgezinde Gemeente; 11 februari: Prot. Gemeente; 11 maart: Gereformeerd Vrijgemaakt; 8 april ?; 13 mei: RK-Parochie.
De Raad van Kerken nodigt u hartelijk uit deel te nemen aan bovengenoemde samenkomsten.
Namens de raad,
Willem de Boer.

IBAN

De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) waar onze bankrekeningnummers zijn ondergebracht, is per 1 november 2018 gebruik gaan maken van de systemen van de Rabobank. Voor onze kerk betekent dit dat de IBANrekeningnummers zijn gewijzigd. 

Kerkbalans:
Uw bijdragen in het kader van de actie Kerkbalans, ook wel genoemd Vaste vrijwillige bijdrage of Kerkelijke bijdrage maakt u voortaan over op
IBANrekening: NL08 RABO 0373 7302 41
Wanneer u gebruik maakt van een doorlopende automatische afschrijving dient u ook zelf het IBANrekeningnummer aan te passen. In verband met privacy kan de kerk dat niet voor u doen.

Collectebonnen:
Voor het bestellen van collectebonnen (s.v.p. aantal en waarde van de gewenste bonnen vermelden) maakt u uitsluitend gebruik van
IBANrekening: NL52 RABO 0363 6141 92.
Dit IBANrekeningnummer is ongewijzigd.

Overige betalingen:
Voor alle overige betalingen (bijv.: Solidariteitskas, BijEen, Eindejaarscollecte, giften etc.) maakt u in het vervolg gebruik van
IBANrekening: NL52 RABO 0373 7302 25

Op Eerste Kerstdag in de vroege ochtend vertrok een groepje enthousiaste gemeenteleden vanaf de Kandelaar. Ruim een uur lang werd Uithuizen gewekt met prachtige kerstliederen. Op pleinen en kruispunten werd stilgestaan en onder begeleiding van twee blazers werd er uit volle borst gezongen. 
(Foto's van Margje Bouwman)

20181225 072033

Op zondmiddag 23 december werd er door de Kinderkring weer een hele leuke en leerzame Kerstwandeling georganiseerd. Héél veel mensen, jong en oud, hebben hier van genoten. Henk Bos heeft de sfeervolle wandeling prachtig op film vastgelegd.

Voor de film: Klik hier

Voor foto's: Klik hier

181223Kerstwandeling019 14b

link film

 

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

21 april 2019