Stille Zaterdag.
De bloemen die op Goede Vrijdag bij het kruis van het liturgisch bloemstuk gelegd waren, lagen in een mand bij de ingang van de Algemene begraafplaats aan de Heerdweg, op ons te wachten. In een kleine groep zijn we langs de graven gelopen van jonge mensen en op hoge leeftijd, van vaders, moeders, opa’s en oma’s, baby’s, kinderen. Allemaal met een eigen verhaal.

Van de mand met bloemen wordt regelmatig een neergelegd, de naam genoemd met de woorden:
”We gedenken en geloven dat je mag leven ook al ben je gestorven.
Want als wij delen in Jezus’ dood dan mogen we ook delen in zijn opstanding”.

Dit samenzijn hebben we staande in een kring afgesloten met het Onze Vader.

Dit was de 1e keer, dat er op deze manier vanuit de Protestantse gemeente, aan de Stille Zaterdag een diepere betekenis werd gegeven.

20190420 bloemen

 

Zondag 14 april was er weer jeugdkerk voor de jongeren van 12 tot 16 jaar.

Thema was deze zondag; “weggooien is zonde”. We lazen het scheppings verhaal uit de bijbel in gewone taal, en hebben gepraat over hoe wijzelf omgaan met de aarde en alles wat erop leeft. Ook hebben we gelezen hoe God graag wil hoe we met zijn schepping omgaan, dat we de opdracht hebben gekregen om hier goed voor te zorgen.

Joyce en Thomas hebben een t-shirt ( van de rommelmarkt) op gepimpt want weggooien is toch zonde. Jack en Antje hebben een poster ontworpen waarop je kan zien dat je een christelijke instelling bent die zich inzet voor een betere toekomst voor Gods schepping . ( zie foto’s)

Het was weer een mooie bijeenkomst. Graag zien we jullie op zondag 19 mei bij de jeugddienst!

Groetjes van de leiding; Martin en Anita

20190414 jeugdkerk2

De symboliek van de bloemschikking van Paaszondag op 21 april 2019

Het thema is” Een nieuw begin.”

De vorm van deze schikking is een hart. Het gaat met Pasen om Gods liefde en vergeving. Door de liefde zullen wij Jezus herkennen. Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven.
In de flessen plaatsen wij voorjaarsbloemen. De kleur wit houdt vreugde en feest in, zodat wij de opstanding van Jezus mogen vieren.

Mediatieve tekst:
“Laat, Heer, ons hart u toebehoren.
En laat ons door de wereld gaan
Met open ogen, open oren
Om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen een nieuw begin
om te leven met het hart.

Pasen

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Bezoek Weem ( pastorie) Warffum 6 april 2019

Op 19 maart was de lezing over de steenhuizen en pastorieën in het kader van vorming en toerusting (de theorie) Afgelopen zaterdagmiddag 6 april was de praktijk, met 16 belangstellenden bezochten we de Weem van de familie Scheers in Warffum. Een weem (ook weme, wheem, wheeme) is een gewestelijke benaming in Nederland voor de pastorie. De naam gaat terug op het Oudfriese wetheme en betekent kerkelijk bezit . De wemen waren gebouwd in de vorm van een steenhuis., bestaande uit kloostermoppen. De monniken van Aduard hebben hier in Groningen het stenen bakken opnieuw geintroduceerd. Deze wemen, werden veelal geschonken door de eigenaren van de edele heerden ( belangrijke boerderijen met rechten zoals rechtspraak en bestuur) uit de omgeving uit dankbaarheid.
Het oude steenhuis van deze weem , van 8,2 bij 18 meter, aan de noordkant vormt oudste deel van de weem. Het is gebouwd rond 1300 en is nu ruim 700 jaar oud! Dit is een verdedigbaar huis, gelet de dikke muren, stevige deuren( ca 10 cm) voorzien van sluitbalken. Het huis werd bewoond door de priester van de toen nog katholieke kerk van Warffum. Het werd gebruikt voor vergaderingen van kerkelijke, bestuurlijke en gewestelijke aard. Gemeente en provinciaal bestuur bestonden nog niet. Ook de priester woonde er. Later na de reductie in 1594 werd de kerk Protestant en woonde er de predikant.
Aan de achter( zuid) zijde werd een boerderij aangebouwd waarmee de priester en later de predikant hun bijverdienste als boer naast het bescheiden traktement konden verdienen.
De weem is sinds 1972 in bezit bij de familie Scheers. De familie heeft het pand in fasen gerestaureerd gedurende een jaar of veertig. De oude weem bleek vaak te zijn verbouwd en kent hierdoor middeleeuwse, Gotische, Renaissance en 18e eeuwse kenmerken.

Weem Warffum

de koffiepuntenDoor een gemeentelid werd ik geïnformeerd over het inzamelen van D E koffiepunten voor de voedselbank in Winsum.
Er komt een bus in de hal te staan waarin u de punten kunt deponeren.

Geert de Groot.

 

 

De symboliek van de bloemschikking van Goede Vrijdag op 19 april 2019.

Het thema is” De gedachtenis aan het lijden en sterven van Jezus.”

De schikking van de zeven flessen in de vorm van een Latijns kruis.
Zeven is het getal van de volheid.
De Lisianthus bloemen in de flessen staan voor liefde en dankbaarheid.
Op Goede Vrijdag wordt gebeden voor allen die in de wereld lijden.
Bij het kruis van riet worden bloemen neergelegd ter nagedachtenis voor allen die gestorven zijn.

Mediatieve tekst:

Zo diep in de nacht, maar reeds ontwaakt de haan en kraait en kraait
Zo diep in de nacht, maar Jezus zoekt zijn bliken kijkt hem aan:
licht dat naar binnen slaat, waarin hij wordt gekend ,zich zelve kent:
ten dode toe beschaamd, doch tot ter dood bemind.

Goede vrijdag b

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Musical Ruth groot succes!

Op zaterdag 30 en zondag 31 maart is door een enthousiaste groep gemeenteleden (en mensen van buiten de gemeente) de musical Ruth, van graf tot wieg opgevoerd. Beide voorstellingen waren volledig uitverkocht.
De reacties vanuit het publiek waren erg lovend. Complimenten voor het spel, het zang, het licht en geluid en het decor. Alles klopte. Voor alle spelers en voor alle mensen achter de schermen dan ook niets anders dan lof. Bijna een volledig jaar is er elke zondagavond gerepeteerd. Scene voor scene is doorgenomen. Liederen zijn ingestudeerd en uit het hoofd geleerd. Kleding is uitgezocht en speciaal gemaakt, waaronder een prachtige bruidsjurk van oude vitrage. Het decor is ontstaan vanuit een simpele schets en als je dan ziet wat de decor bouwers hebben neer gezet..... Ik was er stil van.

De musical heeft vele harten geraakt. Enerzijds bij de spelers die door de soms emotionele teksten steeds dichter bij elkaar kwamen te staan. Anderzijds bij het publiek die van begin tot eind heeft kunnen genieten. Achter in de kerk had ik goed zicht op de reacties van het publiek. Geweldig om te zien hoe er mee werd geleefd en er werd gelachen.

Vanuit deze plek wil ik, ook namens de werkgroep, iedereen die heeft mee gewerkt aan deze musical ontzettend bedanken!! Dank voor je inzet. Dank voor het meedenken. Dank voor het bouwen. Dank voor het naaien en dank voor het spel. Dank je!

Namens de werkgroep Musical Uithuizen,
Chris de Groot

30 03 2019 Musical Ruth

 

De symboliek van de bloemschikking van Witte Donderdag op 18 april 2019.

Het thema is “Het beeld van dienstbaarheid waarmee Jezus ons tegemoet treedt, geeft Hij ons ten voorbeeld.”

De zes flessen symboliseren de discipelen en verwijzen hier naar de zes werken van barmhartigheid. De witte Lisianthus bloem staat symbool voor waardering en dankbaarheid.
De fles in het midden met driekleurige viooltjes verwijst naar nederigheid en wordt drievuldigheidsbloem genoemd.

Mediatieve tekst:

U hebt uw handen vuil gemaakt
aan onze voeten wij overwegen nog of wij wel samen aan een tafel zullen gaan.
Barmhartigheid van de dienende leider wijsheid omringd door dragers van de boodschap.

Witte donderdag

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Subcategorieën

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 15 oktober
    Dit zegt de Heer: Ik zal mijn volk eensgezind maken en hun een nieuwe geest geven. (Ez 11:17-20)