Jomeco 30 01 2022

 

Raad van Kerken

Zondag 23 januari is het Zondag van de Eenheid. Helaas kunnen we ook dit jaar deze oecumenische dienst alleen online vieren. Pastor Nellie Hamersma zal in deze dienst voorgaan en ook dhr. Luurtsema heeft een aandeel in de dienst.

‘Want wij hebben zijn ster zien opkomen en we zijn gekomen om Hem te huldigen’ (Mt 2,2). Dit is het motto van de Gebedsweek 2022 voor de Eenheid. De teksten daarvoor zijn opgesteld door christenen in het Midden-Oosten.
Het Midden-Oosten heeft nu meer dan ooit behoefte aan een hemels licht om de mensen die er wonen te begeleiden, luidt een van de teksten. De Ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk mee stapt, hun pijn voelt, hun jammerklacht hoort en medelijden met hen heeft. God blijft ons trouw, ook wanneer de omstandigheden veranderen en zich verschrikkelijke rampen voordoen, en dat geeft ons moed.

De dienst wordt uitgezonden vanuit de Zionskerk en u kunt deze volgen via  www.kerkomroep.nl

We hopen dat het spoedig weer mogelijk is om elkaar in de oecumenische diensten te ontmoeten.

Namens de Raad van Kerken
Hermine Bos

Licht in het duister

 

Op 1e Kerstdag ging Janny Prins-Pestoor voor het laatst voor in de dienst in de functie van kerkelijk werker van de PG Uithuizen.
Een bijzondere dienst op velerlei manieren. We hadden het anders bedacht en graag anders gezien.
Maar het was een mooie dienst met als thema ’Wij staan in het licht’ en wat fijn dat er een aantal kinderen en kleinkinderen van Janny aanwezig waren.
Na afloop van de dienst nam de voorzitter van de kerkenraad, Piet Geert Nicolay, het woord en gaf aan dat we voorlopig ‘afscheid’ van Janny nemen maar op een later tijdstip dit nog uitgebreid willen doen op zo’n manier dat iedereen in de gelegenheid is om persoonlijk afscheid te nemen.
Toch waren er nog een paar grote verrassingen. De kinderkring had een mooie bak met bloemen gemaakt. Een aantal gemeenteleden had van de gelegenheid gebruik gemaakt om een filmpje of foto’s in te sturen waar Marijke v.d. Molen een mooie film van heeft gemaakt. En vele gemeenteleden lieten zich van hun creatiefste kant zien en hadden een kerstbal gemaakt met daarop een persoonlijk wens of groet.
Ter afsluiting nam Siep de Gries het woord en met een grap en een grol en een laatste dankwoord heeft hij Janny uitgeleid.
Janny BEDANKT, we hopen je nog vaak in ons midden te zien.

foto7

collecteOmdat er vanuit de gemeente vraag naar was heeft het College van Kerkrentmeesters onlangs besloten om voortaan ook collectebonnen uit te geven van € 1,00 en € 2,00.

Deze komen naast de al bestaande bonnen van € 0,50 en € 1,25.

Collectebonnen (en ook andere giften) zijn alleen nog maar aftrekbaar voor de belastingen als deze door middel van een bankafschrift kunnen worden aangetoond. Contant betaalde giften (ook als daar een kwitantie voor is afgegeven) zijn niet meer aftrekbaar.

U kunt ze u bestellen door een bedrag over te maken op IBANrekening: NL52 RABO 0363 6141 92 t.n.v. Protestantse gemeente Uithuizen (vermeld wel even het aantal en de waarde van de gewenste bonnen).
U krijgt ze dan thuis bezorgd.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Kor Bos

 

Onderwerp:    Meditatiebijeenkomsten in de Jacobikerk
Leiding: Els Luurtsema
Datum: Maandag 31 januari 2022
Aanvang: 19.00 - 19.30 uur
Locatie: Jacobikerk
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen


Mediteren in de Jacobikerk! Wie doet er mee? Van harte welkom!

Meditatie2
De meditatiebijeenkomsten duren een half uur. In alle rust nemen we de tijd en worden stil. Er klinkt een Bijbeltekst die we in stilte overwegen. De bijeenkomst sluiten we af met een mooie tekst of gedicht. Vooraf en na afloop luisteren we naar meditatieve muziek. De meditatiebijeenkomsten worden begeleid door Els Luurtsema.

Vaak horen we van deelnemers dat het mediteren innerlijke rust geeft. Zijn de bijeenkomsten een verademing in de drukte van alledag. Soms kom je ook je eigen onrust tegen. Maar juist door daar bij stil te staan, krijg je weer lucht. Deelname aan de meditatiebijeenkomsten schept geen enkele verplichting. Je kunt eens komen om kennis te maken. Je kunt af en toe eens komen. Of vaker als je wilt. Er is een vaste kern van deelnemers die er bijna altijd is en er zijn anderen die zo af en toe komen. Dat maakt allemaal niet uit. Iedereen – jong en oud – is van harte welkom!

Informatie over het mediteren en de bijeenkomsten kun je krijgen van Els Luurtsema of Greet Dijkhuis. Opgave vooraf is niet nodig. Coronamaatregelen worden in acht genomen. We mediteren in de Jacobikerk van 19.00-19.30 uur. Graag voor 19.00 uur aanwezig zijn zodat we gezamenlijk kunnen beginnen.

 

De leden van Passage sparen al jaren dopjes. Waarvoor? Voor het centrum voor geleide honden. De ingezamelde dopjes worden verkocht aan een recyclage bedrijf voor een duurzaam product. De opbrengst van de dopjes gebruiken ze voor de opleiding van de honden.
Spaar mee voor een goed doel en voor de natuur. 

WELKE PLASTIC DOPJES WEL VERZAMELEN.: van melk, fruitsap, water, spuitbus, stiften, olie/azijn, smeerpasta's, shampoo, douchegel, tandpasta

WELKE DOPJES NIET: doppen groter dan 25cm doorsnede, van metaal, kroonkurken, wasknijpers, batterijen, rubberdoppen 

Wilt u hier meer van weten: https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen

Inleveren kan bij:
Roelie Medendorp, Treubweg 48 en Greet Dijkhuis, Havendwarsweg 5.

Dank u wel.

dopjesactie

 

Symboliek van de bloemschikking van de eerste kerstdag 25 december 2021.

Beste mensen,

Het thema is: “Het licht schijnt in de duisternis”.

Bij de schikking:
De kleur wit betekent: vreugde, feest, waarheid en reinheid, de kleur van de sneeuw die ongereptheid en zuiverheid oproept.
De zon is helemaal opgekomen, tussen de stralen zijn lichtjes geplaats, die stralen als sterren. Naast de zonnestralen zijn kerststerren geplaatst, wit als kleur van zuiverheid. In het licht van Kerst, de komst van Christus.

Meditatieve tekst:
Stralend licht
De nieuwe dag begint
Met sterren in de nacht.

Met hartelijke groet.
Fijne kerstdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

Minke en Anna

Kerst 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Symboliek van de bloemschikking van de 4e Adventszondag op 19 december 2021.

Beste mensen,

Het thema is, Rorate: “ Dauwt hemelen”.

Bij de schikking.
De zonnestralen worden langer en talrijker. We plaatsen takken met knoppen tussen de stralen. Voor de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen met knop. De bollen met knop staan symbool voor de aankondiging dat er iets moois in aantocht is, voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk. De bollen zijn omwikkeld met het grote blad van de schoenlappersplant.

Meditatieve tekst:
Verborgen in de bol
Groeiend naar het licht
Nieuw leven
Gezegende toekomst.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

4e Advent 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Symboliek van de bloemschikking van de 3e Adventszondag op 12 december 2021.

Beste mensen,
Het thema is: Gaudete; ‘Verheugt u in de Heer te allen tijde’.
Het roze kleed schijnt een beetje door het paarse heen. Wij mogen ons verheugen over dat wat komen gaat. 

Bij de schikking:
De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer graansoorten bij gekomen. Granen waar brood van gemaakt wordt. Voor de opkomende zon ligt een breekbrood, het brood is om te delen.

Mediatieve tekst:
deel met elkaar
het brood
het leven
in het volle licht.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

3e Advent 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Symboliek van de bloemschikking van de 2e Adventszondag op 5 december 2021.

Beste mensen,
De 2e advent : “Volk van Sion, de Heer komt nabij”.

Bij de schikking.
De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen van grassen bij gekomen. Voor de schikking staat een schaal met water waarin een Jacobsschelp drijft met daar in een waxinelichtje. Dopen met het licht.

Mediatieve tekst.

‘Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt,
Jezus, U bent het licht in ons leven.
Open mij voor Uw liefde, o Heer’.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

2e Advent 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 24 januari 2022 - Psalmen 18:2-3
    Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. -- Psalmen 18:2-3