Gezamenlijke kerkdienst 07 08 2 22

Kijk hier op kerkdienstgemist.nl

 

 

Een bericht vanuit Vorming & Toerusting

Omdat nagenoeg alle kerkelijke activiteiten door corona stil stonden, heeft ook de commissie V&T een tijd stil gestaan.
In het voorjaar van 2022 hebben we de draad weer voorzichtig en verkennend opgepakt. De voorzichtigheid zit hem in het feit dat we geen activiteiten tot en met mei gaan organiseren, maar tot en met december; mochten we weer worden overvallen door een ziektegolf, dan hoeven we niet heel veel activiteiten te annuleren. We maken in december dan weer activiteiten bekend, die lopen vanaf januari 2023 tot en met mei 2023.
We zijn ook verkennend bezig geweest, want een delegatie vanuit de kerkelijke gemeenten van Roodeschool, Warffum, en Uithuizermeeden heeft zich bij ons gevoegd. Daar zijn we erg blij mee!
Vanaf september gaan we een aantal activiteiten samendoen. En een aantal activiteiten blijven vallen onder Uithuizen, zoals het koffiedrinken, de maaltijden, de schatkist (een kist die circuleert in gezinnen met jonge kinderen), kennismaking met nieuwe leden, avondmaal catechese en het liturgisch bloemschikken.

Dit zijn de activiteiten tot en met december 2022:

 Onderwerp  Wanneer
 Maaltijd voor alleengaanden   Op de eerste woensdag van de maand 
 Boekbespreking  7 september
 Christelijke Meditatiebijeenkomst   12-09, 26-09, 10-10, 24-10, 07-11, 21-11, 05-12 
 Samen wandelen  Vanaf 14 september 1x per maand
 Kennismaking nieuw ingekomenen   26 september
 Koffie met een oortje...  Vanaf 26-09 iedere laatste woensdag v.d. maand 
 Lezing: over RK kerk omgeving Uithuizen   29 september
 Avondmaalcatechese  4 november
 Liturgisch bloemschikken  25 november
 Excursie  Datum is nog niet bekend
 Gespreksavonden  3 avonden, nog niet bekend wanneer...

aaa

We kijken terug op een zeer geslaagde gemeentezondag. Nadat we door de corona perikelen grote gemeente activiteiten moesten annuleren de afgelopen 2 jaren was er zondag weer een gemeentezondag georganiseerd. De ochtend begon met een kopje koffie of thee bij binnenkomst van de kerk. De dienst zelf had als thema: Samen en samen met verschillende gemeente leden werd er vorm aan deze dienst gegeven. Voor de muzikale omlijsting was er het orgel bespeeld door Wim Dalmeijer en trompettist Johan Wieringa en ook ons eigen combo werkte aan deze dienst mee. Tijdens de dienst stond het verhaal van de man die zijn huis bouwde op een rots centraal. De kinderen hadden deze zondag hun eigen plekje in de kerk en kleurden aan een groot huis en legden dakpannen in de vorm van lapjes stof op het dak. Ook stonden we nog even stil bij alle gewassen die ondertussen waren opgekweekt van de zaden en bollen die we op de biddag voor gewas en arbeid samen hadden gepoot en die nu konden worden meegenomen na afloop van de dienst. In de dienst werd ook nog even stil gestaan bij het afscheid van Janny Prins-Pestoor. Op 1e Kerstdag was er officieel afscheid genomen maar was het door corona nog een beperkt afscheid en hadden we afgesproken om nog een keer hier bij stil te staan. Ook werd haar nu het cadeau namens de gemeente overhandigd, een cadeaucheque voor een vakantie.

12062022 Janny

Na afloop van de dienst was er koffiedrinken met gebak. En dit gebak was wel bijzonder want dit was door gemeenteleden gebakken voor de wedstrijd: Heel PG Uithuizen bakt. Vele soorten en smaken waren er gebakken en deze waren zaterdag door een deskundige jury, met o.a. voormalig bakker Rutgers, beoordeeld. Nadat iedereen was voorzien van koffie en een gebakje werd de uitslag bekend gemaakt. En bij het 2e kopje koffie werd nog een ronde gebak rond gedeeld.

Na de koffie waren er allerlei activiteiten te doen. Zo kon er worden gepuzzeld, oud Nederlandse (bord)spellen worden gespeeld, videogames worden gespeeld, bloem schikken, voor kinderen was er een luchtkussen en vooral kon men ook weer bij praten met elkaar. Na dit alles was er dan nog een afsluitende barbecue die onder de geweldig mooie weersomstandigheden goed in de smaak viel.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde gemeente zondag.

Kijk hier voor de foto's van de Gemeentezondag

 

De Film van de maand juni is de Playbackshow uit 2006
(met dank aan Henk Bos)

Playbackshow 2006

 

Nog ruim 9 weken en dan is het zomervakantie. Tot die tijd is er op de volgende zondagen Kinderkring tijdens de eredienst.
Op zondag 5 juni is er een reguliere Kinderkring en komen we eerst in de kerk en gaan dan naar de eigen viering.
Op zondag 19 juni is er Kinderkring XL en zijn de kinderen vanaf 9.20 uur welkom in de jeugdruimte.
Op zondag 3 juli nemen we in een speciale ochtenddienst afscheid van de oudste kinderen van de kinderkring.
Daarna viert ook de kinderkringleiding vakantie en zien we elkaar weer na de zomervakantie.
We hopen jullie deze laatste kinderkring bijeenkomsten te zien en hopen dat we met elkaar een mooie afscheidsdienst mogen hebben. Meer informatie volgt nog over die dienst.
Groetjes van de kinderkringleiding

afbeelding kinderkring

 

 

Op Stille Zaterdag zijn de gegeven bloemen weer op de begraafplaats neergelegd. Vele namen hebben we genoemd.
Bij de ingang van de begraafplaats zijn narcissen gezet en graankorrels gestrooid voor “allen die rusten in vrede”,
op welke plaats dan ook, maar in ons hart.

bloemen Stille Zaterdag 2022 04

De leden van Passage sparen al jaren dopjes. Waarvoor? Voor het centrum voor geleide honden. De ingezamelde dopjes worden verkocht aan een recyclage bedrijf voor een duurzaam product. De opbrengst van de dopjes gebruiken ze voor de opleiding van de honden.
Spaar mee voor een goed doel en voor de natuur. 

WELKE PLASTIC DOPJES WEL VERZAMELEN.: van melk, fruitsap, water, spuitbus, stiften, olie/azijn, smeerpasta's, shampoo, douchegel, tandpasta

WELKE DOPJES NIET: doppen groter dan 25cm doorsnede, van metaal, kroonkurken, wasknijpers, batterijen, rubberdoppen 

Wilt u hier meer van weten: https://geleidehond.nl/steun-ons/kom-in-actie/doppen-sparen

Inleveren kan bij:
Roelie Medendorp, Treubweg 48 en Greet Dijkhuis, Havendwarsweg 5.

Dank u wel.

dopjesactie

 

Symboliek van de bloemschikking van Paaszondag 17 april 2022.

Beste mensen,

Symbolische uitwerking van de schikking.

De liturgische kleur is wit. Met Pasen vieren we de kern van het christelijk geloof. Er staan bloeiende voorjaarsbloemen en takken met jong uitlopend groen als beeld van het nieuwe leven. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.
De schaal met water verwijst naar de doop en is een bevestiging van geloof en tevens een opname in de gemeenschap van de christelijke gemeente.

Meditatieve tekst.

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook
staat in lichtelaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

Pasen 2022

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Dagelijks Woord