Eind vorig jaar heeft de Commissie Eredienst een voorstel bij de kerkenraad ingediend, om een gedachtenisplek voor onze overleden gemeenteleden in te richten in de Zionskerk .Al enkele jaren heeft onze commissie hierover nagedacht en zijn er diverse mogelijkheden voorgelegd aan de kerkenraad . Op het laatste voorstel is positief gereageerd.
De gedachtenisplek wordt gevormd door een grijze metalen stander in de vorm van het Ichthus teken / Vis. Een symbool, dat al in de eerste christelijke gemeenten gebruikt werd. In de gedachtenisboom is plaats voor 31 stenen. Hiervoor gaan we witte stenen gebruiken waarop de naam van het overleden gemeentelid geschreven wordt. Er wordt reeds gesproken over een witte steen in Openbaring 2. Gedurende een jaar blijven de stenen in de gedachtenisboom liggen .Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kunnen de stenen bv.in het liturgisch bloemstuk verwerkt worden. Na de dienst kunnen de stenen met naam dan aan de nabestaanden meegegeven worden. De gedachtenisboom is kortgeleden geplaatst in de Zionskerk..
De scriba zal binnenkort met de nabestaanden / familie contact opnemen omtrent het plaatsen van de witte stenen met naam.
We hopen dat de gedachtenisboom een plaats zal zijn, waar onze overleden gemeenteleden te midden van ons herdacht mogen worden.

Commissie Eredienst.

20210107 Herdenkingsboom web

 

Welkom, in de Jacobikerk.

interieur jacobiKom binnen. Stap over de drempel en voel dat je welkom bent.
Goedemiddag, fijn dat je er bent om een monumentaal kerkgebouw in alle rust te bekijken.
Te ervaren dat hier al eeuwen lang mensen samen komen in geloof, om te zingen en te bidden, om er te zijn.
Kom binnen. Want er hoeft niemand buiten te blijven.
Neem een zitplaats of steek een kaarsje aan.
Ontvang aandacht en voel je thuis.
Misschien is er muziek.
En weet:
de hoofdingang van de Jacobikerk is iedere zaterdagmiddag open voor ieder die er even of langer naar binnen wil gaan,
tussen 2 en 4 uur. Natuurlijk volgens de Coranaregels.
Het loopt geen storm, maar de ontmoetingen zijn waardevol.
De één ervaart er de stilte een ander uit zich vol van verbazing “dit heb ik nooit geweten, zo mooi”.
Aan de voedselbank van het Hoogeland mochten we intussen € 35.= schenken aan ontvangen giften deze periode.
Hartelijk dank. ( de bus staat weer).
Tot ziens, heb lief, houdt moed.
Namens Janny en Hilda, Greet

Intussen zijn hebben we 13 “setjes” vrijwilligers, denkt u ook aan graag aan te sluiten in deze rij,
laat het weten aan Greet Dijkhuis.

 

Wijziging aftrekbaarheid giften.

collecte01Tot nu toe waren giften voor de belasting aftrekbaar als er schriftelijke bewijsstukken, zoals een bankafschrift of een kwitantie konden worden geleverd.
Met ingang van 1 januari 2021 is dit veranderd.
Giften zijn alleen nog maar aftrekbaar als die door middel van een bankafschrift kunnen worden aangetoond.
Contante giften aan de Diaconie of aan de Kerk zijn dus niet meer aftrekbaar. Ook niet als er een kwitantie is afgegeven. Dit geldt uiteraard eveneens voor collectebonnen.

Diaconie en Kerkrentmeesters.

 

veertigdagenkalenderZondag van de Eenheid
“Blijf in mijn liefde”. Deze woorden van Jezus uit Johannes 15 vers 5 tot 9 zijn het thema voor de jaarlijkse week van gebed voor de eenheid van christenen die dit jaar van 17 tot 24 januari zal worden gehouden. Samen met de RK-parochie en de Doopsgezinde Gemeente vierden we altijd de Zondag van de Eenheid. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Maar in de vieringen van zondag 24 januari zal in de RK Parochie, de PKN evenals in de Gereformeerd vrijgemaakte kerk aandacht aan dit thema worden besteed. Zo zijn we toch met elkaar verbonden.

40-dagen-kalender
Dit jaar zal de Raad van Kerken geen 40-dagen-kalender verspreiden. Als u het fijn vindt om als voorbereiding op Pasen een kalender te hebben kunt u op de website
https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/ Daar staat iedere dag een Bijbeltekst met uitleg op.

Hunsingoheerd
I.v.m. Covid 19 vervallen voorlopig helaas de diensten in Hunsingoheerd.

Door alle maatregelen staan de activiteiten van de Raad van Kerken tegenwoordig op een laag pitje. We hopen en bidden dat we binnen afzienbare tijd elkaar weer kunnen ontmoeten
en de oecumene in Uithuizen weer gestalte kunnen geven.

Namens de Raad van Kerken
Hermine Bos

 

Woensdag 23 december gingen de tieners van onze gemeente een kerstchallenge aan. Dit was een soort online escaperoom waarbij al puzzelend een weg werd gevonden door het kerstverhaal. Hoewel niet alle opdrachten even makkelijk waren uit te voeren, hebben de twee groepen een ontzettend leuke avond gehad.

kerstchallenge b 2020

Symboliek bloemschikking eerste Kerstdag 25 december 2020

Het thema is,” De komst van het Licht van de wereld”.

Er wordt gesproken over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Met de geboorte van het Kerstkind is er een nieuw begin dat met Kerst wordt gevierd. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin.

Ik open mijn ziel
En vul de schaal van mijn leven
Met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
En geuren van het uitbundige feest,
Van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
In Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
Voor iedereen!

Met hartelijke groet,
Fijne feestdagen en veel heil en zegen in het nieuwe jaar,

Minke en Anna

Kerst 2020

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Film kerstgroeten 

Op kerstavond is de film getoond waarin vele gemeenteleden hun kerstgroet uitspraken. Indien u deze film ook graag in uw bezit wilt hebben (digitaal), mag u mij altijd een berichtje sturen. Dan stuur ik u de film door.

Vriendelijke groet,
Marijke van der Molen

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 06 83994964

kerstgroetPGU

 

De JOP-jeugd maakte in november mooie lantaarntjes. In november vertelden ze aan Marina wat voor hen het meest waardevol is. Familie! Maar op een goede tweede plaats staan de I-Pad, spelcomputer of een eigen kamertje. We lazen over Abraham en Isaak: over erop vertrouwen dat God geen onmogelijk offer van je vraagt. Daarna was de vraag of de kinderen elkaar durfden vertrouwen. Een voor een werden ze geblinddoekt en moesten ze vertrouwen op de gids die hen tussen obstakels door naar een eindpunt leidde.
Bij JOP-crea begin december werden kerstballen (en de jeugdruimte ook een beetje) versierd met veel glitter.
Vanaf januari gaat de opzet van JOP veranderen: eens per maand catechese + crea op één avond. Die duurt dan misschien iets langer dan een uur. Ouders krijgen bericht hierover.

Coronaproject
Een eerdere keer waren we online bij elkaar gekomen, maar in november kwamen we weer echt bij elkaar. Met een duimorgeltje, gitaar, zaag, tamboerijnen en een cajon improviseerden we een eigen ‘corona-tune’. Samen muziek maken is fijn! Ook oefenden we een dansje. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan mooie filmpjes.

JOP 2020 12 07

 

4e advent 2020

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

De symboliek van de bloemschikking van de derde zondag van advent op 13 december 2020.

Het thema is, Gaudete : “Verheugt u in de Heer te allen tijd”.

Er wordt gesproken over Johannus de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst.
Het groene mos doet denken aan groei, en groen is de kleur van het Goede Leven.
De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met blijdschap.
Hul mij in kleuren
en geuren van zacht mos.
Ontsteek het derde licht
Dat buigt naar het Noorden

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
Het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

3e advent 2020

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 25 januari 2021 - Handelingen 13:38-39
    U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. -- Handelingen 13:38-39