Op Goede vrijdag hebben gemeenteleden bloemen gebracht bij het kruis.

Deze bloemen zijn op de begraafplaats aan de Heerdweg, in kleine groepjes van onze gemeente, de morgen van Stille zaterdag op een groot aantal graven gelegd. 

De volgende woorden zijn daar gesproken:
De naam/ namen, die geschreven stonden op de zerk, soms naamloos.
“ We gedenken en geloven dat je mag leven ook al ben je gestorven.
Want als we delen in Jezus’s dood dan mogen we ook delen in Zijn Opstanding”.

Het mandje op de grote bloembak bij de ingang, staat voor allen waarvan we de naam niet hebben kunnen noemen. Denk hierbij bv. aan de dankdienst van het leven van een geliefde, uw familie en vrienden, niet in Uithuizen, maar voor altijd in het hart met u gaat.

Stille Zaterdag02

Paasgroet KK 2021

Het thema is: ”De kern van het christelijk geloof”.

Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief. Het hart is vol gezet met glazen witte en gele voorjaars bloemen. De kleur wit houdt vreugde en feest in, zodat wij de opstanding van Jezus mogen vieren. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.
De steen is weggerold. Alles staat weer open! De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde. Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan.

Met hartelijke groet,
Goede Paasdagen,

Minke en Anna

Pasen 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Zo vieren we toch nog Goede Vrijdag met elkaar.
Op deze dag herdenken christenen de dood van Jezus, dit doen we samen door een bloem te leggen. 

Trea medendorp

Bloemen Goede Vrijdag02

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd’ Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen staan zilverlingen, van de Judaspenning, als verwijzing naar het verraad. Het kruis van een de stekelige braamstruik staat centraal in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg, Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hierbij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

Goede Vrijdag 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

De kinderkring sponsort sinds 2018 het gezin Munyesanga uit Rwanda.
Het gezin bestaat uit een vader, een moeder en inmiddels vier kinderen. Ze leven van de landbouw. Met het sponsorgeld proberen ze niet alleen het gezin te helpen, maar ook de omgeving wordt er mee geholpen.
Van het gezin Munyesanga kregen wij een kerstkaart. Misschien een beetje laat, maar ik wilde u deze niet onthouden. Ze schreven ons:

Beste Protestantse gemeente Uithuizen,
De familie Munyesanga groet u in de naam van Jezus Christus onze redder. Hoe gaat het met u? Met ons en onze kerk gaat het goed. We zijn dankbaar dat God ons heeft behouden.
We verbouwen verschillende gewassen. De kinderen hebben hun studies hervat en dat gaat goed.
We wensen jullie prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.

adoptiegezin 01 2021

(twee kinderen staan niet op de foto, zij waren naar hun tante)

 

Het thema is” Het delen van brood en wijn, verbindt ons aan het verhaal op Witte Donderdag.
De glazen zijn gevuld met wijn. De korenaren en het brood die wij gebruiken bij de schikking zijn om de hongerigen te voeden. De kleur wit van het kleed roept de zuiverheid op.

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten, dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmausgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

witte donderdag 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

Welkom, in de Jacobikerk.

interieur jacobiKom binnen. Stap over de drempel en voel dat je welkom bent.
Goedemiddag, fijn dat je er bent om een monumentaal kerkgebouw in alle rust te bekijken.
Te ervaren dat hier al eeuwen lang mensen samen komen in geloof, om te zingen en te bidden, om er te zijn.
Kom binnen. Want er hoeft niemand buiten te blijven.
Neem een zitplaats of steek een kaarsje aan.
Ontvang aandacht en voel je thuis.
Misschien is er muziek.
En weet:
de hoofdingang van de Jacobikerk is iedere zaterdagmiddag open voor ieder die er even of langer naar binnen wil gaan,
tussen 2 en 4 uur. Natuurlijk volgens de Coranaregels.
Het loopt geen storm, maar de ontmoetingen zijn waardevol.
De één ervaart er de stilte een ander uit zich vol van verbazing “dit heb ik nooit geweten, zo mooi”.
Aan de voedselbank van het Hoogeland mochten we intussen € 35.= schenken aan ontvangen giften deze periode.
Hartelijk dank. ( de bus staat weer).
Tot ziens, heb lief, houdt moed.
Namens Janny en Hilda, Greet

Intussen zijn hebben we 13 “setjes” vrijwilligers, denkt u ook aan graag aan te sluiten in deze rij,
laat het weten aan Greet Dijkhuis.

 

De zesde zondag van de veertigdagentijd is “Palmaren” , Palmpasen: ondergaan en opstaan.

Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar horen. In de vazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp staat symbool om het gebed te symboliseren. De verbinding tussen de tulpen is gelegd door Rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.
Wij zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Met hartelijke groet,
Minke en Anna

6e zondag 2021

(met dank aan Anna Jager en Minke Lycklama á Nijeholt)

 

PGUQuiz

Na weken voorbereiding was het 21 februari zover: de eerste PGU Quiz. De huiskamer van familie Broekhuizen was omgetoverd tot een heuse studio, met presentator Andries, man-van-de-techniek Xander en vrouw-van-de-communicatie-en-tevens-jurylid Corine.
Twintig teams deden mee, naar schatting waren er in totaal honderd deelnemers en toekijkers.
Het begon nog wat onwennig, met én een livestream op YouTube, én een digitale kroeg via Teams én zes antwoordformulieren. Maar die opstartproblemen werden al snel opgelost. De teams kregen zes keer tien vragen voor de kiezen. Sommige heel makkelijk, van andere had niemand het antwoord goed. Vooral in de pauzes tussen de vragenblokken werd er via Teams gezellig gekletst en soms een antwoord bediscussieerd. Zo moest de jury uiteindelijk het antwoord op de vraag naar het oudste gemeentelid bijstellen, wat vier teams nog een extra (welverdiend) punt opleverde.
Even na vijven was de uitslag bekend. De teams bleken behoorlijk aan elkaar gewaagd. Team Bitterbal had de meeste punten (51), op de voet gevolgd door Arne’s dreamteam (50) en een gedeelde derde plaats voor De Vriesjes, De Bakkertjes en Team Ten Bos (49).
Zoals je op de foto ziet, was het winnende team heel blij met de trofee: een mooie happy stone, gemaakt door Nienke Bouwman.
Wij hebben wel eens minder gezellige middagen meegemaakt.

Corine en Hilda

pgu quiz 2021 03

Studio PGU-quiz

Agenda

Dagelijks Woord

  • maandag 12 april 2021 - Matteus 7:13-14
    Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. -- Matteus 7:13-14