Diaconie Avondmaal – Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Pakistan

Avondmaalscollecte Church of Pakistan
In Pakistan maken Christenen maar twee procent van de bevolking uit; een kleine minderheid van kwetsbare mensen. De meesten van hen leven in armoede op het platteland. De kerk is voor hen een veilig toevluchtsoord. En dat is broodnodig in een land waar nauwelijks plaats lijkt te zijn voor hen.
De kerk speelt niet alleen een grote rol in het leven van de christenen in Pakistan, maar is ook een belangrijke gesprekspartner voor de overheid. Hoewel er niet veel christenen zijn in Pakistan, schieten kleine onafhankelijke kerken als paddenstoelen uit de grond. De Kerk van Pakistan is de grootste protestantse kerk van het land en wordt gevormd door presbyterianen, methodisten en anglicanen. Samen met de katholieke kerk fungeert de Kerk van Pakistan als spreekbuis naar de overheid. En dat is hard nodig. Want nog altijd worden er aanslagen gepleegd tegen minderheden. Samen met moslims zet de kerk zich in voor een open Pakistan, waar plek is voor iedereen.

raad v kDe Raad van Kerken heeft voor het eerste halfjaar van 2019 weer diverse activiteiten voorbereid.
De oecumenische viering op de Zondag van de Eenheid, 20 januari, vindt plaats in de Zionskerk, aanvang 9.30 uur. Janny Prins zal de overdenking verzorgen. Daarnaast hebben leden van de Doopsgezinde Gemeente en van de RK-Parochie een aandeel in de liturgie.Er is een kinderkring en ook de oppas is geregeld.
In de Week van de Eenheid wordt op maandag 21 januari een thema-avond georganiseerd die wordt voorbereid door Nellie Hamersma-Sluis. Plaats: doopsgezinde kerk; aanvang 19.30 uur.
Op vrijdag 1 maart vindt een gebedsbijeenkomst plaats in de doopsgezinde kerk ter gelegenheid van Wereldgebedsdag. Nadere informatie volgt.
Tegen het begin van de Veertigdagentijd wordt de Veertigdagenkalender bezorgd met BijEen, om u in staat te stellen zich in het voetspoor van Jezus voor te bereiden op Goede Vrijdag en Pasen.
De jaarlijkse Vastenmaaltijd wordt gecombineerd met het Oecumenisch Avondgebed op vrijdag 5 april. Janny Prins heeft deze avonds de leiding. Aanvang 18.30 uur.
Verder worden het oecumenisch avondgebed op de eerste vrijdag van de maand gehouden in de doopsgezinde kerk, aanvang 19.00 uur (behalve dus op 5 april, wanneer de aanvang 18.30 uur is in verband met de vastenmaaltijd). Op 1 februari verzorgt de RK-Parochie het avondgebed; 1 maart viering t.g.v. wereldgebedsdag; 5 april: gecombineerd met de Vastenmaaltijd; op 3 mei, 7 juni en 5 juli is de leiding nog niet bekend.
Ook de diensten in Hunsingoheerd op de tweede maandag van de maand, aanvang 15.00 uur, worden voortgezet: 14 januari: Doopsgezinde Gemeente; 11 februari: Prot. Gemeente; 11 maart: Gereformeerd Vrijgemaakt; 8 april ?; 13 mei: RK-Parochie.
De Raad van Kerken nodigt u hartelijk uit deel te nemen aan bovengenoemde samenkomsten.
Namens de raad,
Willem de Boer.

Wanneer: 23 februari 2019
Waar: De Kandelaar
Hoe laat:  Van 11.45 tot 13.30 uur of
van 17.00 tot 19.30 uur
Kosten: € 5,00 (volwassenen) per persoon per maaltijd
€ 3,50 (kinderen t/m 12 jaar)
Opgeven voor 21 februari via: fam. Bos-van der Molen tel. 854601
of via de lijsten in de hal van de Kandelaar
of via het aanmeldformulier

Snert & pannenkoeken actie

snertOok dit jaar wordt er door de Diaconie en de jeugd weer een snert & pannenkoeken actie georganiseerd. De opbrengst van deze actie is bestemd voor een goed doel, wat samen wordt gezocht. Dit jaar is er gekozen voor ‘Kinderen in de knel’ van Kerk in Actie.
Voor maar liefst 152 miljoen kinderen is niet de schoolklas, maar arbeid de dagelijkse realiteit. Wereldwijd werkt gemiddeld 1 op de 10 kinderen. Zij werken op het land, op straat, in de huishouding, in fabrieken, in mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Samen met andere organisaties zet Kerk in Actie zich in voor kinderarbeidvrije zones.

De snert en pannenkoekenactie zal plaatsvinden op zaterdag 23 februari in de Kandelaar aan de Hoofdstraat-Oost 18 te Uithuizen.
Wilt u ook een steentje bijdragen? Dit kan door snert te koken, of pannenkoeken te bakken. Ook kunt u voor een kleine bijdrage aanschuiven, waar u door de jeugd wordt bediend en kunt genieten van de zelfgemaakte snert & pannenkoeken.
De kosten hiervoor zijn €5.00 voor volwassenen, en €3.50 voor kinderen t/m 12 jaar
Graag zien we u opgave tegemoet. Dit kan doormiddel van het invullen van het aanmeldformulier of contact op te nemen met Fam Bos – van der Molen (tel. 854601)

Kinderen in de knel2019

 

Onderwerp:    Deel Je Leven
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Datum: Woensdag 22 januari en 19 februari
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: De Kandelaar
Aamelding: vóór 15 januari bij ds. Lucas Tiesinga
of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 (minimaal 4 deelnemers)

Aan de hand van diverse tekstgedeeltes uit het Bijbelboek Ruth zullen we met elkaar van gedachten wisselen over de tekstgedeeltes en de mogelijke betekenissen ervan voor onszelf. De bijeenkomsten van afgelopen jaren hebben geleerd dat het erg verrijkend kan zijn om ervaringen met elkaar te delen.

Voor nadere informatie en voor aanmelding kunt u bij mij terecht. Allen van harte welkom!
ds. Lucas Tiesinga

ruth

 

Onderwerp:    Lezing: Boete en Verzoening t.a.v. de Joodse Gemeenschap
Leiding: Aafke Stoppels
Datum: dinsdag 29 januari 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave: vóór 22 januari bij Afie Nicolay, tel. 433826 
of via vDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderhoud Joodse begraafplaatsen in Nederland

Joodse begraafplaats GroninAls je aan mensen vertelt, dat je in de zomer een week van je vakantie opgeeft, om te helpen met het onderhouden van Joodse begraafplaatsen, kun je verbaasde gezichten verwachten. Wie gaat er nu op een begraafplaats werken en dan ook nog een Joodse begraafplaats.
De werkgroep Onderhoud Joodse Begraafplaatsen van de Stichting Boete en Verzoening organiseert elke zomer ergens in Nederland een werkweek waar ongeveer 100- tot 150 mensen aan mee doen. Zij allen kunnen zich vinden in de diepe motivatie waarom dit werk wordt gedaan.
Met vele christenen voelen wij een diepe pijn en schaamte over de eeuwenlange haat en verwijten vanuit de christelijke kerk richting het Joodse volk. Doop door dwang, valse beschuldigingen, discriminatie, vernedering en verbanning van Joden uit steden en landen.
Wij voelen ons persoonlijk niet schuldig aan deze wandaden, maar wij voelen ons wél verantwoordelijk de pijn die hierover bij veel Joodse mensen nog leeft, te helpen verzachten.
Zonder enige pretentie willen wij een spijker slaan aan een brug, die christenen en Joden weer zou kunnen verbinden, De begraafplaatsen bij Joden staan in veel hoger eer dan bij christenen. Omdat de Joodse gemeenschap in Nederland na de tweede WO zo klein is geworden kunnen zij zelf geen zorg meer dragen voor hun begraafplaatsen.
Ons werk is daarom een bijdrage tot verzoening, een gebaar uit vriendschap en een daad uit dankbaarheid.
Over het werk en de uitwerking daarvan zou ik u graag op een avond willen informeren met behulp van veel foto’s en reacties vanuit Joodse zijde.

 

Onderwerp:    Lezing: Puzzels in de gewelven
Leiding: Drs. Saskia van Lier
Datum: dinsdag 12 februari 2019
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Kandelaar
Opgave: vóór 31 januari bij Els Luurtsema, tel. 433306 
of via vDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kosten: Bij uitgang mandje voor vrijwillige bijdrage

Drs. Saskia van Lier studeerde Klassieke Talen en Godsdienstwetenschappen aan de Rijks Universiteit te Groningen.
In de oude Groninger kerken zijn de meeste schilderingen bewaard van heel Nederland. Allerlei Bijbelse scenes, heiligen en vreemde symbolische wezens sieren de gewelven. Voor de moderne bezoeker zijn deze beelden vaak niet meer te begrijpen.
Wij kennen de middeleeuwse symboliek niet meer, de heiligen zijn we vergeten. Dat is erg jammer, want er gaat een middeleeuwse geloofswereld voor u open als u ze wel zou kunnen begrijpen. Met wat gepuzzel komt u vaak een heel eind.
Wat misschien het meest bijzondere aan de Groningse schilderingen is, is dat het meestal geen losse afbeeldingen zijn, maar hele beeldverhalen door de kerk heen. En zo ontvouwt zich dan, in een ommegang, een moralistisch verhaal. Met het gepuzzel zult u deze avond op weg geholpen worden. Saskia van Lier vertelt u aan de hand van een presentatie vol met afbeeldingen hoe u deze kunt 'lezen'.

foto106

 

Onderwerp:    Kloosterweekend in de O.L.V. Abdij te Oosterhout
Datum: vrijdagmiddag 24 mei t/m zondagmiddag 26 mei 2019
Leiding: ds. Lucas Tiesinga
Locatie: bij de gezusters Benedictinessen van de 
O.L.V. Abdij te Oosterhout
Voor wie: gehele gemeente- jongeren en ouderen
Opgave: Vóór 1 februari 2019

In 2019 zijn we in het weekend van 24-26 mei te gast bij de zusters Benedictinessen in de O.L.V. Abdij te Oosterhout. Er kunnen maximaal 12 personen mee. De onkosten voor dit kloosterweekend zijn (incl. logies, ontbijt, maaltijden, koffie en thee) 75 Euro.

Het klooster geeft alle mogelijkheid om tot rust te komen, zich te bezinnen en deel te nemen aan de gebedstijden met de zusters. Wij verblijven in een aparte vleugel van het gebouw (éénpersoonskamers) en vieren de gebedsdiensten samen met de zusters in de kerk.

Naast het kennismaken met het kloosterleven en het leven van de zusters Benedictinessen is er alle tijd om je even terug te trekken of te genieten van de mooie natuur in de kloostertuin. Ook kan er (in groepsverband) gewandeld worden waarbij een bezoek aan het nabij gelegen Sint Paulusabdij met de vernieuwende oecumenische beweging ‘Chemin Neuf’ zeker een bezoek waard is. Voor wie meer informatie wil over de O.L.V. Abdij te Oosterhout of de Sint Paulusabdij kan bij mij terecht of eens een kijkje nemen op de volgende websites: www.olvabdijoosterhout.nl en www.chemin-neuf.nl.

In de afgelopen jaren zijn we met diverse groepen uit onze gemeente een weekend naar een klooster geweest. In 2014 was er een dag en in 2015 een weekend in het klooster St. Adelbertabdij te Egmond-Binnen. In 2016 waren we op bezoek bij de Franciscanen in Megen. De Abdij Maria Toevlucht in Zundert hebben we in 2017 bezocht. In 2018 waren we een weekend te gast bij de Norbertijnen in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. U kunt de reisverslagen lezen op de website en in BijEen.

abdij Oosterhout

 

Op Eerste Kerstdag in de vroege ochtend vertrok een groepje enthousiaste gemeenteleden vanaf de Kandelaar. Ruim een uur lang werd Uithuizen gewekt met prachtige kerstliederen. Op pleinen en kruispunten werd stilgestaan en onder begeleiding van twee blazers werd er uit volle borst gezongen. 
(Foto's van Margje Bouwman)

20181225 072033

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

17 januari 2019

  • do. 17 januari
    De Wijsheid van God zegt: Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht (Spr 8:12-31)