Onderwerp:    Ontwikkeling van de Katholieke kerk in de
omgeving van Uithuizen
Leiding: Bouwe Luurtsema
Datum: dinsdag 25 maart 2020
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: De Kandelaar
Opgave: voor 11 maart bij Els Luurtsema tel. 433306
of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geschiedenis van de Katholieke kerk in Uithuizen, vanaf de komst van het Christendom tot heden.
Over de Rooms-Katholieke kerk van Uithuizen is heel wat over te vertellen. Belangrijke bron om hieruit te putten is het boek: “ Geschiedenis van Uithuizen” van Alje Bolt. Hierin staat veel geschreven over dit onderwerp.
Het begint bij de kerstening, de komst van het Christendom naar ons gebied in Noord Groningen. Vervolgens komen de Middeleeuwen met de Jacobikerk aan bod, gevolgd door de reductie in 1594, waarbij de Katholieke eredienst niet meer werd toegestaan. Hierna volgt de periode van de schuilkerken.
In 1606 of 1607 werd de rooms-katholieke statie van Uithuizen gesticht. In 1861 werd de huidige kerk aan de Hoofdstraat-west gewijd aan Jacobus de Meerdere.
Vervolgens komt dan de historie tot aan het opgaan van de parochie van Uithuizen in de Liudger-parochie welke het gebied bestrijkt van Noord Groningen.

rk kerk

 

Kerk in Actie: Voorjaarszending

bijbel

De kracht van Bijbelverhalen

In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen. Bemoedig hen met uw bijdrage.

Onderwerp:    Christelijke Meditatiebijeenkomsten in de Jacobikerk
Leiding: ds. Lucas Tiesinga en Els Luurtsema
Datum: Maandag 02 maart 2020
Aanvang: 18.45 - 19.45 uur
Locatie: Jacobikerk
Voor wie: Gehele gemeente - jongeren en ouderen
Vorige bijeenkomst:    Klik hier voor de bijbeltekst
Handreiking: Klik hier voor de handreiking Thuis Mediteren

In aansluiting op de meditatiebijeenkomsten van afgelopen jaren (in het voorjaar van 2011 mee begonnen) worden de bijeenkomsten in het seizoen 2019-2020 binnen het programma van vorming en toerusting voortgezet. Ds. Lucas Tiesinga en Els Luurtsema, die ervaring hebben met meditatie in groepen, zullen deze tweewekelijkse bijeenkomsten op de maandagavond begeleiden. De bijeenkomsten zijn van 18.45 tot 19.45 uur. Matjes, stoelen en meditatiekrukjes zijn aanwezig. Vanaf 18.45 uur draait er muziek. Van 19.00 tot 19.30 wordt er gemediteerd. Aansluitend wordt er eveneens naar muziek geluisterd.

Meditatie2

Onderwerp:    Liturgisch Bloemschikken
Leiding: Chris de Groot
Datum: vrijdag 06 maart 2020
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Jeugdruimte boven De Kandelaar
Kosten: 7,50 euro per persoon
Opgave: vóór 28 februari bij Nita Bolhuis, tel. 412088
of via vDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Al een aantal jaren komt een enthousiaste groep mensen bij elkaar om een avond te bloemschikken. Niet zomaar bloemschikken, maar liturgisch bloemschikken.
Een liturgisch of symbolisch bloemstuk is ‘een verhaal met bloemen vertellen’. Bloemen spreken soms een taal wat woorden niet kunnen zeggen. Elke bloem, tak of kleur waar we mee gaan werken kan een betekenis hebben. Aan de hand van een gedicht, lied of thema gaan we aan de slag.
Eén van onze bloemstukken komt zondags in de kerk te staan en de uitleg van het stuk komt op de beamer te staan of wordt voorgelezen.

Ook dit jaar gaan we weer een mooi bloemstuk maken. Meld je aan! Voor materiaal wordt gezorgd. Wel is het handig om zelf een snoeischaar of mesje mee te nemen.

Tot ziens op vrijdag 6 maart.

IMG 9507 b

 

 

Onderwerp:    Maaltijd voor Alleengaanden
Datum: woensdag 04 maart 2020
Aanvang: 17.00 uur
Locatie: De Kandelaar
Kosten: € 5 p.p per maaltijd
Opgave: ca een week van tevoren bij: 
Nita Bolhuis tel. 412088 of Hermine Bos tel. 433512

vDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


samen etenEen maaltijd met andere alleengaanden – misschien iets voor u?

Het is al een traditie dat er op de eerste woensdag van september t/m april een maaltijd voor alleengaanden wordt aangeboden in de Kandelaar. Ook dit jaar bent u weer van harte welkom. Om 17.00 uur is de tafel gedekt en genieten we van een maaltijd die door vrijwilligers is bereid. We sluiten af met een kopje koffie en rond 18.30 uur keert iedereen weer huiswaarts.
Zelf koken is geen vereiste. Degenen die nog twijfelen kunnen natuurlijk ook eenmalig aanschuiven.

Iedereen is van harte welkom.

 

Raad van Kerken

doopsgezinde kerkVrijdag 6 maart organiseert de Raad van Kerken in de Doopsgezinde Kerk weer de Wereldgebedsdag. Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe. Het thema is: Sta op en ga! Het verhaal van de man die 38 jaar ziek was bij Betesda en door Jezus werd genezen. Dit verhaal vormt de rode draad in de liturgie.
Voorafgaand aan deze viering houden wij de vastenmaaltijd. Deze begint om 18.30 uur.
Wilt u alleen aan de viering van de Wereldgebedsdag deelnemen dan bent u om 19.00 uur welkom. 

Wellicht hebt u in de laatste oecumenische diensten de inbreng van de Doopsgezinde Gemeente gemist. De voorganger van deze gemeente, mevr. Jolanda Valk is sinds vorig werkzaam in Buitenpost en dus voor onze oecumenische diensten niet meer beschikbaar. De Doopsgezinde Gemeente maakt nog wel deel uit van de Raad van Kerken, maar heeft op dit moment niemand beschikbaar die een aandeel kan leveren in de diensten. Wellicht wordt er in de toekomst een oplossing voor gevonden.

Namens de Raad

 

Avondmaalscollecte 2020

Dit jaar zal de opbrengst van de Avondmaalscollectes bestemd zijn voor de opvang van Syrische vluchtelingen in de regio.

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Wat in maart 2011 begon met geweldloos verzet tegen de regering is uitgelopen op een wrede strijd tussen de Syrische overheid die elke oppositie met geweld wil onderdrukken, en een oppositie die zich met wapens daartegen verzet. Sinds 2013 kwamen daarnaast andere gewapende groeperingen op, zoals aan Al Qaida gerelateerde groepen en Islamitische Staat (IS), waardoor het conflict nog complexer en gewelddadiger werd. Meer dan de helft van de Syrische bevolking is op de vlucht geslagen, op zoek naar veiligheid: zo’n 7 miljoen mensen binnen Syrië zelf en bijna 5 miljoen mensen naar nabijgelegen landen als Libanon, Jordanië, Irak, Turkije, Egypte. Het is één van de grootste vluchtelingendrama’s in de recente geschiedenis. Buurlanden, met name Libanon, Jordanië en Turkije, worstelen om alle nieuwkomers op te vangen.

Hulp in buurland Libanon
Bijna 5 miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in buurlanden als Libanon en Jordanië. Zij zijn vrijwel allemaal afhankelijk van hulp. Ook hier bieden kerken en kerkelijke organisaties hulp. U kunt ze steunen via Kerk in Actie.
In Libanon, een land dat vier keer zo klein is als Nederland, is een op de vier inwoners vluchteling: met een eigen bevolking van 4,5 miljoen mensen vangt het land 1,5 miljoen vluchtelingen op. Die grote aantallen vluchtelingen zet de samenleving onder druk. Huur- en voedselprijzen zijn gestegen en de werkloosheid is verdubbeld, zodat ook de armste Libanezen het steeds moeilijker hebben. Veel van hen hebben het gevoel de dupe te worden van het conflict in buurland Syrië. Om spanningen te voorkomen bieden partnerorganisaties van Kerk in Actie hulp aan zowel Syrische vluchtelingen als aan de lokale arme bevolking van Libanon.

 

Subcategorieën

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • do. 27 februari
    Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug, gekroond met eeuwige vreugde. (Js 51:11-16)