3 februari 2019

Orgelspel, Paaskaars
Lied 89: 1, 4
Votum en Groet
Lied 89: 7
Gebed
Lied 287: 1, 2, 5
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Esther 4: 1-17
Lied 91a: 1, 2, 3
Lezing Lucas 4: 21-30
Lied 528: 1, 2, 3, 5
Overweging
Lied 800: 1, 2, 4
Gebeden
Collecte
Lied 905: 1, 3, 4
Zegen
Orgelspel

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • di. 20 augustus
    God zegt: Ik ben het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. (Apk 21:5-7)