27 januari 2019

Lied 220: 1, 2, 3
Gebed
Lied 220: 4
Gebed
Lied 939: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Jesaja 55: 1-2
Lezing Korintiërs 4: 5-18
Lied 146: 1, 4
Cantorij
Lezing Johannes 2: 7-10
Cantorij
Overdenking
Lied 975: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Tafel gereed maken
Lofprijzing
Gebed
Cantorij
Vredegroet
Avondmaal
Gebed
Lied 793: 1, 3
Zegen

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

22 april 2019