20 januari 2019

Paaskaars
Welkom
Lied 280: 1, 2, 3, 4
Votum en Groet
Lied 280: 5, 6, 7
Moment met de kinderen
Gebed
Lied 974
Lezing Romeinen 12: 1-13
Lied Aan Die Ons Ziet
Lezing Lucas 4: 14-21
Zingen: Ubi Caritas
Overdenking
Orgelspel
Lied: Wil je opstaan en mij volgen
Voorbede
Lied 1006
Collecte
Lied: Lied Om Mee Te Gaan: 1
Zegenbede
Lied Om Mee Te Gaan: 2, 3

 

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

22 april 2019