25 maart 2018
Palmpasen

Welkom
Lied 440: 1, 2
Votum en groet
Lied 440: 4 en Oude Liedboek 127: 6
Gebed
Lied 24: 1, 4
Gebed
Lezing Psalm 24
Muziek: De Psalmen gezongen nr.3
Powerpoint
Lied 435:4
Gedicht
Lied 435: 2
Lezing Marcus 11: 1-11
Lied 552: 1, 3
Overweging
Lied 550: 1, 3
Gebeden
Collecte
Kinderen met Palmpasenstokken
Lied 556: 1, 2, 5
Zegen
Orgelspel

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • do. 27 februari
    Wie door de Heer zijn bevrijd, keren terug, gekroond met eeuwige vreugde. (Js 51:11-16)