17 november 2019

Lied 217: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 217: 5
Gebed
Lied 304
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Exodus 3: 1-15
Lied 146a: 1, 5
Lezing Lucas 20: 34-40
Lied 858: 1, 2, 3, 4
Overdenking
Lied 340b
Gebeden
Inzameling van de gaven
Nodiging
Lied 792: 1, 2, 3, 4
Lofprijzing
Gebed
Lied 405: 1, 2, 3
Gebed
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Lied 632: 1, 3
Zegen

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ma. 18 november
    Omdat u alles kunt, Heer, ontfermt u zich over iedereen; u ziet voorbij aan de zonden van mensen, opdat zij naar u terugkeren. Alles wat er is hebt u lief. (W 11:21-26)