9 juni 2019
Doopdienst

Lied 672, 1, 3
Gebed
Lied 672: 7
Gebed
Lied 146c: 1
Gedicht
Lied 348: 1, 2, 3, 5
De doop van Jolien
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Johannes 20: 19-23
Lied 686: 1, 2
Overdenking
Lied: Take my hand
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied op beamer
Zending en zegen
Lied: 416: 1, 2, 3, 4

 

30 mei 2019
Hemelvaartsdag

Lied 75: 1, 2
Votum en groet
Lied 75: 5, 7
Gebed
Lied 72: 1, 6
Gebed
Lezing Jesaja 53: 6-12
Lied 574: 1, 3
Lezing Lucas 24: 44-53
Lied 666
Preek
Lied 619: 1, 5, 6
Gebeden
Collecte
Lied 663
Zegen

26 mei 2019

Orgelspel
Lied 66: 1, 6, 7
Votum en Groet
Lied 287: 1, 2, 5
Gebed
Lied 305
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Joël 2: 21-32
Lied 678: 1 – 9
Lezing Johannes 14: 21-29
Lied 1010: 1, 3, 4
Preek
Orgelspel
Lied 657: 1, 2, 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 418: 1, 2, 3
Wegzending en zegen

Jeugdkerkviering
19 mei 2019

Opwarmertje/welkom
Zingen: Opwekking 733
Opening van de dienst
Gebed
Zingen: Opwekking 488
Why
Bijbelverhaal
Marco Borsato: De Speeltuin
Choice
Zingen: Opwekking 720
Verhaal
Zingen: Opwekking 798
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 233
Go
Zegen
Zingen: Opwekking 710
Zingen: Opwekking 553

UITNODIGING!

De jongeren en de leiding van de jeugdkerk nodigen iedereen uit voor de viering op 19 mei die begint om 9.30 uur in de Zionskerk.
Het thema is ‘vrijheid’. De jongeren van de Jeugdkerk gaan de kerk versieren en u mag zelf in vrijheid een plek kiezen in de versierde kerk!

uitnodiging jeugddienst
In de viering gaat het over een zoon die voor vrijheid kiest, die het huis uitgaat en van zijn vader heel veel geld meekrijgt. Maar als hij samen met zijn vrienden alles heeft opgemaakt weet hij niet meer waar hij van moet leven. Hij gaat weer naar huis en hoopt dat hij daar nog welkom is. En dan ontdekt hij dat zijn

...

12 mei 2019

Orgelspel
Welkom – Paaskaars
Lied 217: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 217: 5
Gebed
Lied 146c: 1
Bevestiging mw Janny Prins-Pestoor
Lied 363: 1, 2, 3
Moment met de Kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Numeri 27: 12-23
Lied 909: 1
Lezing Johannes 10: 22-30
Lied 653: 6, 7
Overdenking
Lied 904: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Zegen

5 mei 2019

Orgelspel
Lied 216: 1, 2, 3
Votum en groet
Lied 601: 1, 2
Gebed
Lied 647: 1, 3, 4
Moment met de Kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Ezechiël 34
Lied 23c: 1, 2, 5
Lezing Joh. 10: 1-16
Lied 653: 1, 6, 7
Overweging
Lied 1014: 1, 2, 3, 5
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Zegen
Orgelspel

28 april 2019

Welkom
Lied 89: 5
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Verootmoediging
Lied 56: 3
Lezing Deut. 30: 11-20
Lied 654: 1
Lezing Deut. 6: 4
Zingen ELB. 45
Moment met de kinderen
Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
Gebed
Lezing Psalm 9: 1-10
Lied 117d 3x
Lezing Mattheus 7: 24-27
Lied 838: 3
Overdenking
Zingen ELB. 430
Gebeden
Collecte
Lied 313: 1, 5
Zegen
Lied 708: 1, 6 (Wilhelmus)

 

land of mine

land of mine

Beste mensen,

Het voorjaar is weer aangebroken. De bloemen laten hun kleuren zien en de bomen botten al weer uit. Ook Jan v.d. Ploeg begint alweer na te denken over de voorjaarstocht per auto door het prachtige Groninger land. Ieder jaar weet hij weer plekjes te vinden die velen onder u nog nooit hebben gezien.
Wel: op 19 juni is het weer zover.

Zet deze datum alvast in uw agenda. U wordt van huis opgehaald en weer terug gebracht.auto

Nader informatie volgt in de volgende Bijeen..

Namens de diaconie,
Geert Folkers

 

RoosBloemen neerleggen: 

Goede Vrijdag 19 april 
Nadat de Paaskaars is gedoofd is er in de Jacobikerk gelegenheid om meegebrachte bloemen neer te leggen bij het kruis.

Stille Zaterdag, 20 april, 10.30 uur
De bloemen voor Goede Vrijdag worden neergelegd op de Algemene Begraafplaats. Om 10.30 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaats, iedereen mag ook zelf bloemen meenemen. Opgave is niet nodig. 
We lopen langs de graven, noemen de naam/namen en lezen:
We gedenken en geloven dat je mag leven ook al ben je gestorven. Want als wij delen in Jezus' dood dan mogen we ook delen in zijn opstanding.

Daarna

...

14 april 2019

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 118: 1, 7
Gebed
Lied 118: 9
Gebed
Lied 653: 1, 4, 7
Gebed
Lezing Jesaja 50: 4-7
Lezing Filippenzen 2: 5-11
Lied 556: 1, 2, 3
Lezing Lucas 19: 28-42
Lied 556: 4, 5
Overdenking
Lied 858: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
Binnenkomst kinderen
Lied 552: 1, 2, 3
Zegen
Palmpasenstokken

 

stille weekDe Stille Week

De Stille Week, de week voor Pasen, is dit jaar van maandag 15 april t/m zaterdag 20 april 2019.
In deze week gedenken wij, in de vorm van vespervieringen, Jezus' weg naar het kruis en zijn opstanding.

Het thema voor deze week is dit jaar "Een nieuw begin".

De vespers worden gehouden In de Jacobikerk en beginnen om 19.30 uur, graag uw liedboek meenemen.

Op Witte Donderdag 18 april wordt het Heilig Avondmaal gevierd, voorganger is ds. L.J. Tiesinga en op Goede Vrijdag 19 april gedenken wij kruisiging en sterven van Jezus, voorganger is mevr. J.C. Prins-Pestoor.

Op Stille

...

7 april 2019

Orgelspel
Lied 25a: 1, 2
Votum en groet
Gebed
Lied 837: 2, 3
Bemoediging
Lied 441: 3, 5, 6, 8
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Lukas 2: 33-35
Lezing Lukas 23: 39-42
Lezing Openbaring 21: 1-5
Lied 982: 1, 2, 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied 575: 1, 4
Gebeden
Collecte
Lied 538: 2, 3, 4
Uitzending en Zegen

 

31 maart 2019

Lied 103: 1, 3, 4
Votum en groet
Uitleg symboliek
Gebed
Lied 995: 1, 2
Moment met de kinderen
Zand en steen
Lied 320: 1, 2, 3, 4, 5
Lezing Mattheüs 18: 21-35
Lied 836: 1, 2, 5
Overweging
Lied 885: 1, 2
Gebeden
Collecte
Lied 947: 1, 2, 5
Zegen
Orgelspel

 

24 maart 2019

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 146 C: 3, 7
Stil Gebed
Votum en Groet
Lied 562: 1, 2
Gebed
Lied 558: 1, 2, 4, 9
Lezing Jesaja 53: 1-5
Lied 575: 6
Lezing 1 Petrus 2: 21-24
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lied 313: 1, 5
Lezing Johannes 13: 1-17
Lied 569: 1, 2, 3, 4
Verkondiging
Lied 970: 1, 2, 3, 4, 5
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Wegzending en zegen

 

17 maart 2019

Paaskaars, welkom
Lied 215: 1, 3, 4
Gebed
Lied 215: 7
Gebed + responsie Lied 281: 1
Lied 139: 1, 2
Moment met de kinderen
Kinderlied 
Lezing 1 Korintiërs 13: 1-13
Lied 791: 1, 2, 6
Lezing Lucas 9: 28-36
Lied 543: 1, 3
Overdenking
Lied 818: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 825: 1, 4, 5
Zegen

13 maart 2019 

Woord van welkom
Lied 96: 1, 2
Votum en groet
Lied 96: 3
Gebed
Lied 96: 5, 6
Gebed
Lied 92: 1, 3
Gebed
Lezing Exodus 9: 13-22
Lied 317: 1
Lezing Lucas 18: 1-8
Lied 317: 2
Overdenking
Lied 416: 1, 2, 4
Gebed
Collecte
Lied 150: 1, 2
Zegenbede
Gezongen amen

Onderwerp:    Boekbespreking: "Woestijnvaders" van Mattias Rouw
Leiding: Marina v.d. Ploeg
Datum: 26-03-2019
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Marina v.d. Ploeg, Ripperdadrift 65, Uithuizen
Voor wie: gehele gemeente, jongeren en ouderen

woestijnvaders boekbespreking 2018De fouten van een ander vallen snel op, maar voor de ander ben jij een ander

Oeps.
Bovenstaand citaat is van woestijnvader Mozes. Woestijnvaders zijn monniken die in de eerste eeuwen na Christus de woestijn introkken op zoek naar geloofsontwikkeling en wijsheid. In de woestijn komen ze tot mooie inzichten.
Wij hoeven niet de woestijn in om tot die inzichten te komen,

...

10 maart 2019 

Mededelingen, welkom
Lied 213: 1,2
Gebed
Lied 213: 4
Gebed
Lied 286: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Lied 939: 1,3
Moment met de kinderen
Lied 423: 1,2
Gebed
Lezing Romeinen 10: 8-13
Lied 91a: 1,2
Lezing Lucas 4: 1-13
Lied 538: 1, 2, 4
Overdenking
Lied 818: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 754: 1, 3
Zegen

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

18 juni 2019

  • ma. 17 juni
    Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. U geeft mij ruimte als ik belaagd word. (Ps 4)