6 oktober 2019

Welkom
Lied 51B
Votum en Groet
Lied Opw 602 Vrede van God
Verootmoediging
Lied 84a
Leefregels
Lied 107: 1
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Leviticus 16: 29-34 en 25: 8-13
Lied 103: 2, 3
Lezing Lucas 17: 1-10
Lied 800: 1
Overdenking
Lied EL 469: Wil je wel geloven dat ...
Lied 21: 4 
Gebeden
Collecte
Zingen: Ik geloof in God de Vader
Zingen: Wij blijven geloven
Zegen
Lied: 416
Zingen: In de naam van de Vader

29 september 2019

Welkom en mededelingen
Lied 98: 1, 3
Votum en groet
Lied: Word nu stil nu de ene tot ons komt
Gebed
Lied: Woon in mijn dromen
Cantorij
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 98
Lied 655
Lezing Handelingen 16: 25-34
Lied 657
Verkondiging
Cantorij
Gebeden
Collecte
Lied 150a: 1, 2, 3, 4
Zegen- Lied 425

 

22 september 2019
Heilig Avondmaal

Lied 276: 1, 2
Groet, Bemoediging, Gebed
Lied 276: 3
Gebed
Lied: Zingt volop Gods lof
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Jesaja 55: 6-11
Lied 836: 1,2
Lezing Openbaring 3: 20-22
Lied 836: 4
Overdenking
Lied 939: 1, 3
Gebeden
Inzameling van de gaven
Nodiging
Lied 377: 1, 4, 5, 6, 7
Lofprijzing
Gebed
Lied 985: 1, 2, 3
Lied 1006
Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Lied: Woon in mijn dromen
Zending en Zegen

 

15 september 2019
Startzondag

Paaskaars
Welkom en Openingswoorden
Lied 216: 1, 2
Groet, bemoediging
Lied 216: 3
Gebed – responsie Lied 301a
Lied: Het liefste lied van overzee
Gezongen gebed
Lied 288: 1, 2
Moment met de kinderen
Lezing Jozua 3: 1-4 en 12-17
Lezing Jozua 4: 1-7, 11 en 18
Het verhaal word uitgebeeld
Lied AWN IV, 3: 1, 2, 5
Overdenking
Gedicht
Lied 316: 1, 2, 3, 4
Moment van gedenken
Lied 23b: 1
Gebeden
Collecte
Lied 418: 1, 2, 3
Zegen
Orgelspel

 

8 september 2019 

Inleidende woorden
Lied 217: 1, 2, 3, 4
Groet, bemoediging, gebed
Lied 217: 5
Gebed
975: 2, 1
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Psalm 1
Lied 119: 1, 34
Lezing Lucas 14: 25-33
Lied 870: 1, 4, 5, 8
Overweging
Lied: Christus is de ware hoeksteen
Gebeden
Collecte
Lied: Woon in mijn dromen
Zending en zegen
Lied 425

Bijbeltekst

Efeze 4:3 en 4

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.

 

Meditatie2

Afsluitend gebed of gedicht

Eeuwige
Enige Onkenbare
Wij bidden u –
Geef ons te zijn
een weerschijn
van uw licht
Geef ons te zijn
een echo
van uw stem
Geef ons te zijn
een weergave
van uw liefde.

Bron: Voorbij het denken (Hans Richter)

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: Psalm 9: 10-11

“Moge de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen, u verlaat niet wie u zoeken, Heer.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

  • Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
  • Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
  • Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

 

Meditatie2

Afsluitend gebedslied 263: 1, 2, 3

Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht,
de morgen die ik ondanks alles verwacht.
Hoe kan

...

01 september 2019 

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 84: 1, 3
Votum en Groet
Inleiding
Lied 801: 1, 2, 5, 6
Als gebed Lied 1008: 1, 2
Woord van genade, Leefregels
Lied 86: 4
Gebed
Lezing Lucas 10: 1-20
Lied 910: 1, 2
Verkondiging
Lied 835: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Wegzending en zegen

 

25 augustus 2019 

Orgelspel
Lied 324
Groet, Bemoediging
Lied 33: 2, 8
Gebed-Lied 299j: 1, 2
Lied 146c: 1, 3, 4
Gebed
Lezing Ruth 1: 1-11A
Lied 837: 1, 2,3
Lezing Ruth 1: 14-22
Lied 256
Preek
Lied 807: 1-6
Gebeden
Inzameling van de gaven
Zending en zegen
Lied 425
Orgelspel

 

18 augustus 2019

Orgelspel
Paaskaars
Lied 119: 1, 40
Votum en Groet
Lied 119: 34
Gebed
Lied 405: 1, 3, 4
Gebed
Lezing Galaten 5: 25 – 6: 10
Lied 841: 1, 2
Lezing: Brief aan Filemon
Lied 48: 1, 6, 10 (oud LB)
Overweging
Lied 886: 2, 1
Gebeden
Collecte
Lied 675: 1, 2
Zegen
Orgelspel

 

Onderwerp:    Boekbespreking: "Woestijnvaders" van Mattias Rouw
Leiding: Marina v.d. Ploeg
Datum: 24 september2019
Aanvang: 19.45 uur
Locatie: Marina v.d. Ploeg, Ripperdadrift 65, Uithuizen
Voor wie: gehele gemeente, jongeren en ouderen
Opgave: vóór 18-09-2019 bij Marina v.d. Ploeg, tel 434561
of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
...
Onderwerp:    Maaltijd voor Alleengaanden
Datum: woensdag 02 oktober 2019
Aanvang: 17.15 uur
Locatie: De Kandelaar
Kosten: € 5 p.p per maaltijd
Opgave: ca een week van tevoren bij: 
Nita Bolhuis tel. 412088 of Hermine Bos tel. 433512

vDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
...
Onderwerp:    Excursie Voedselbank Winsum
Datum: Zaterdag 28 september 2019
Locatie: Voedselbank Winsum

Aanvang:

14.30 uur vertrek vanaf parkeerplaats bij de Kandelaar
15:00 uur start lezing en rondleiding bij de voedselbank
Opgave: Voor maandag 23 september bij Nita Bolhuis
tel. 412088 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
...

11 augustus 2019

Welkom, Paaskaars
Gedicht
Lied 220: 1, 2
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 220: 3, 4
Gebed
Lied 216: 1, 2, 3
Gebed
Lezing Jesaja 65: 17-25
Lied 33: 2, 4
Lezing Lucas 12: 32-40
Lied 870: 1, 4, 5, 8
Overdenking
Lied 754: 1, 2, 3
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 975: 2, 3, 1
Zending en zegen

 

4 augustus 2019

Orgelspel
Welkom
Lied 84: 1, 3
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 84: 6
Gebed
Lied 217
Gebed
Inleiding
Lezing 1 Samuel 3: 1-10
Lied 317
Lezing Marcus 9: 30-37
Lied 316: 1, 4
Verkondiging
Lied 944
Geloofsbelijdenis
Lied 119: 3, 66
Gebeden
Collecte
Lied 513
Zending en zegen

 

21 juli 2019 

Lied 220: 1, 2
Votum en Groet
Lied 220: 3, 4
Gebed
Lied 62: 1, 5
Gebed
Lezing Lucas 5: 1-11
Lied 823: 1, 4
Lezing Johannes 21: 1-14
Lied 825: 8, 5, 1
Overdenking
Lied 992: 1, 2, 3, 4
Gebed
Collecte
Lied 316: 1, 2, 4
Zegen

 

14 juli 2019

Lied 217
Bemoediging en groet
Gebed
Lied 47
Gebed – Lied 301a
Lied 305
Lezing Ezechiël 2: 1-7
Lied 361
Lezing Marcus 6: 1-12
Zingen Lofprijzing 339a
Overweging
Orgelspel
Lied 362
Gebeden
Collecte
Lied 418
Zegen

 

Pelgrimswandeling Raad van Kerken 

jacobsmonumentDe jaarlijkse pelgrimswandeling organiseren we dit jaar samen met het Nederlands Genootschap Sint Jacob, afd. Groningen-Drenthe. Dit is een vereniging voor mensen die een band hebben met de bedevaartsplaats Santiago de Compostela.
De wandeling vindt plaats op donderdag 25 juli, de naamdag van de apostel Jacobus. Men kan kiezen uit een 5 kilometer route (ca 1 uur) of een 10 km route. De start is om 14.30 uur in de RK-Kerk. Hier zal pastor Wubbels ons welkom heten. Daarna lopen we naar Oldenzijl.
In het dorpshuis is er een pauze van ruim een half uur. Daar zal de

...

Beleef een orgelzomer op het Hogeland III

15.30 uur Antoniuskerk Kantens Leni Otte orgel, Tim Veldman klavecimbel en Ada Péres traverso

18.00 uur buffet Rosa Garden Uithuizen

20.00 uur Zandeweer dorpskerk, Peter Westerbrink orgel

(alleen middagconcert € 10,-, passe-partout € 17,50, buffet Rosa Garden eigen kosten)

www.arpschnitgerorgeluithuizen.nl

orgelzomer 06 07 2019

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • ZON. 13 oktober
    Jezus zei tegen de door hem genezen Samaritaan, die terugkeerde om hem te danken: Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. (Lc 17:11-19)