22 maart 2020
(online-dienst Zionskerk)

Voorganger ds. Lucas Tiesinga
Te beluisteren op www.kerkomroep.nl


Lied 598 (instrumentaal)
Woord van welkom
Aansteken Paaskaars
Lied 600
Gebed
Lied 25a
Gebed
Toelichting 40-dagentijd
Lied 536
Bericht vanuit de Kinderkring
Kinderlied: Jezus is de goede herder
Gebed
Lezing Psalm 23
Lied 23c
Lezing Johannes 10: 11-16
Lied 538: 1, 4
Overdenking
Lied: Mijn Toevlucht
Bericht van overlijden
Gebeden
Tijdens collecte: Lied 568a
Lied 416
Zending en Zegen
Instrumentaal lied (Instrumental Taizé)

 

2020 03 15 Aflasting kerkdiensten

 

11 maart 2020 

Lied 118: 1, 2
Votum en groet
Lied 118: 3
Gebed
Lied 118: 4, 5
Tien Geboden
Lied 273: 1, 3
Gebed
Lezing Psalm 126
Lied 764: 1, 2
Lezing Marcus 4: 1-10 en 26-29
Lied 764: 5, 6
Overdenking
Lied 904: 1, 2, 3
Gebed
Collecte
Lied 981: 1, 4, 5
Zegen

 

8 maart 2020 

Lied 25: 1, 2
Gebed
Gebed-Lied 1003
Projectlied
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Genesis 8: 1-10a
Lied 15: 1, 2, 3, 4
Lezing Lucas 10: 38-42
Lied 974: 1
Uitleg / Verkondiging
Orgelspel
Lied 156: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 326: 1, 2, 3
Wegzending en zegen

 

1 maart 2020

Orgelspel
Paaskaars
Lied 91: 1, 2
Votum en Groet
Lied 91: 7
Uitleg bloemschikking
Gebed
Projectlied: De Paaskaars brandt...
Gebed
Lezing Exodus 3: 1-18
Lied 527: 1, 3, 4, 5
Lezing Matteüs 4: 1-11
Lied 538: 1, 2, 4
Overweging
Lied 91a: 1, 2
Gebeden
Collecte
Lied 838: 1, 2, 4
Zegen
Orgelspel

 

Raad van Kerken

doopsgezinde kerkVrijdag 6 maart organiseert de Raad van Kerken in de Doopsgezinde Kerk weer de Wereldgebedsdag. Dit jaar is de liturgie voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe. Het thema is: Sta op en ga! Het verhaal van de man die 38 jaar ziek was bij Betesda en door Jezus werd genezen. Dit verhaal vormt de rode draad in de liturgie.
Voorafgaand aan deze viering houden wij de vastenmaaltijd. Deze begint om 18.30 uur.
Wilt u alleen aan de viering van de Wereldgebedsdag deelnemen dan bent u om 19.00 uur welkom. 

Wellicht hebt u in de laatste oecumenische diensten de inbreng van de Doopsgezinde

...

23 februari 2020 

Lied 42: 1, 2
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 657
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 146
Lied 326: 1, 2, 3, 6
Lezing 1 Korintiërs 3: 1-23
Lied 976
Overweging
Orgelspel
Lied 704
Collecte
Gebeden
Lied 146c: 1, 2, 3, 7
Zegen

 

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Klaagliederen 3:55-57

“Uit de diepte van de put roep ik uw naam Heer. U hoort mijn stem.
Sluit uw oor niet voor mijn zuchten en mijn hulpgeroep.
Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: ‘Wees niet bang.’”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?Meditatie2

Afsluiting

Je moet de zee doorgaan’ (Lied van de uittocht; Henk Jongerius)

Je

...

16 februari 2020 

Paaskaars, welkom
Lied 275: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 275: 5
Gebed
Lied 150a: 1, 2
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Spreuken 2: 1-12
Lied 113: 1
Lezing Exodus 2: 1-10
Lied 113: 2
Lezing Matteüs 5: 13-16
Lied 905: 4
Overdenking
Lied 903: 1, 6
Afscheid ambtsdragers
Lied: Voor waar u tijd en kracht aan...
Presentatie nw ambtsdragers
Lied 362: 1, 2
Bevestiging nw ambtsdragers
Lied 975: 1, 2
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 672: 1, 3, 7
Zending en Zegen
Orgelspel

 

9 februari 2020

Orgelspel
Mededelingen
Lied 324
Bemoediging en groet
Lied 100
Gebed/Lied 299j: 1, 2
Lied 304
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Ruth 3: 1-11
Lied 978
Lezing Ruth3: 14b-18
Lied 117D
Preek
Lied 976
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 919: 1, 4
Zending en zegen
Lied 425
Orgelspel

 

 

AFGELAST

In verband met de afgekondigde maatregelen m.b.t. het corona virus, hebben wij moeten besluiten om deze actie op dit moment af te gelasten. De actie zal op een later moment worden ingehaald.

poster snert & pannenkoeken actie 2020

 

 

2 februari 2020

Paaskaars
Lied 106: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Moment met de kinderen
Gebed
Lied 317: 1, 2
Lezing Psalm 37: 1-11
Lied 904: 1,3
Lezing Matteüs 5: 1-12
Lied 1001: 1, 2, 3
Overweging
Lied 313: 1, 2, 5
Gebeden
Mededeling

Lied 139:1
Collecte
Lied 146c: 1, 3, 7
Zegen
Orgelspel

 

Vorig jaar heeft de Raad van Kerken in Uithuizen geen veertig dagen kalender uitgegeven. Er was binnen de Raad van Kerken geen menskracht voldoende aanwezig om een eigen veertigdagen kalender uit te geven. We hebben hier wel vraag naar gehad. Nu heeft de Raad van Kerken voor dit jaar een oplossing gevonden door een aantal landelijk uitgegeven kalenders van ds Joke ter Velden beschikbaar aan te kopen.

Met de veertigdagenkalender van 2020 hoopt samensteller ds. Joke van der Velden iedereen te bereiken. Deze kalender probeert te zoeken naar wegen opdat uiteindelijk iedereen in haar of zijn

...

26 januari 2020 

Woord van welkom
Lied 275: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 275: 5
Gebed
Lied 150a: 1, 2, 3, 4
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Handelingen 27: 18-38
Cantorij Lied 681
Lezing Handelingen 27:39 – 28:10
Lied 675: 1, 2
Lezing Marcus 16: 14-20
Overweging
Lied 8: 1 – 5
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lied 91a: 1, 2
Zegen
Lied 91a: 3

 

19 januari 2020

Woord van welkom
Lied 139: 1, 2
Votum en Groet
Gebed
Lied 139: 3, 9
Gebed
Lied 302: 1, 2
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 119: 22-29
Lied 823: 1, 2
Lezing Johannes 5: 1-15
Lied 823: 4, 5
Overdenking
Lied 910: 1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
Lied 103c
Zegenbede

 

12 januari 2020 

Orgelspel
Welkom
Lied 287: 1, 3, 4
Bemoediging
Lied 287: 5
Gebed
Lied 89: 1, 6
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Jesaja 42: 1-7
Lied: Kom, Geest van God, en...
Lezing Mattheüs 3: 13-17
Lied 524: 1, 4
Overdenking
Lied 381: 1, 2, 4, 5
Mededeling + Lied 913: 1
Gebeden
Collecte
Nodiging en Lofprijzing
Gebed
Lied 985: 1, 3
Vredegroet
Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Lied 518: 1, 3
Zegen

 

5 januari 2020

Orgelspel
Lied 72: 1, 3
Votum en Groet
Lied 72: 6
Over deze zondag ...
Gebed
Lied 476: 1, 2, 4
Gebed
Lezing Jesaja 60: 1-6
Lied 482
Lezing Mattheüs 2: 1-12
Lied 506
Preek
Lied 468
Gebeden
Collecte
Lied 473
Wegzending en Zegen

 

29 december 2019

Welkom
Lied 8: 1, 2, 3, 4
Votum en Groet
Lied 280: 1 – 5
Gebed
Lied 487
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Micha 7: 18-20
Lied 103: 4
Lezing Mattheüs 11: 2-10
Lied 534
Verkondiging
Lied 445: 1, 4
Gebeden
Collecte
Lied 482
Wegzending en Zegen

 

22 December 2019

Orgelspel
Aansteken Paaskaars
Woord van welkom
Lied 437
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied 463
Moment met de kinderen + lied
Gebed
Lezing: Lucas 1: 57-79
Lied 464: 1,2,7,8
Verkondiging
Lied 158a
Gebeden
Collecte
Lied 452
Zending en zegen

 

Uitnodiging dienst 1e Kerstdag 2019

 

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 28 maart
    Mozes sprak tot het volk: De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. (Dt 30:11-14)