Onderwerp:
Quilten
Leiding: Jannie de Groot
Datum: donderdag 12 januari 2012
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Jeugdruimte boven de Kandelaar
Voor wie: Voor jou / u
 
 

12-01-2012Op verschillende manieren kun je creatief bezig zijn met het geloof. Op deze avond willen we met patchwork en quilten kijken hoe we samen een geheel kunnen maken van verschillende lapjes en kleur. Echt een avond voor iedereen die creatief bezig wil zijn en samen iets moois tot stand wil brengen Lijkt het u leuk om hier mee aan de slag te gaan, dan bent u van harte welkom.

 

Opgave i.v.m. aanschaf materialen voor 1 januari 2012 bij Anita Bos 

...
Onderwerp:
Liturgisch Bloemschikken
Leiding: Christiaan de Groot
Datum: vrijdag 9 en 16 december 2011
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Jeugdruimte boven de Kandelaar
Kosten € 5,00
Voor wie: de hele gemeente, doeners

09122011Al een aantal keren zijn we met V&T bij elkaar gekomen om liturgische bloemstukken te maken. We hebben het gehad over wat waar symbool voor staat, hoe je een bloemstuk kunt `ontwerpen` en natuurlijk hebben we al heel wat gemaakt. Hierbij wordt u/jij uitgenodigd op vrijdag 9 december voor een avond `theorie`. Deze avond willen we samen persoonlijke of dierbare teksten, gedichten of bijbel

...
Onderwerp:
Preek door de week
Leiding: ds. Jan v.d. Mark
Datum: woensdag 30 november 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Kandelaar

30112011Op woensdag 30 november bereiden wij in gezamenlijk tekstonderzoek en tekstbespreking de preek voor, die ds. v.d. Mark zal houden op zondag 4 december a.s. om daarna, op diezelfde zondag de preek en de dienst na te bespreken.

 

Zondag 4 december is de tweede zondag van advent; de te lezen bijbel-teksten worden van te voren  aan de deelnemers opgegeven.

 

Opgave voor  28 november 2011 bij ds. v.d. Mark

ds. J.H. vd Mark

Onderwerp:
Thema avond Raad van Kerken
Datum: maandag 14 november 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Doopsgezinde kerk, Mennonietenkerkstraat

Thema: 'Maria, een weg tot Christus'

14112011Ds.Herman F.de Vries uit Ternaard/Zoutkamp heeft een boek geschreven met meditaties over Maria, de moeder van Christus.

 

Op 14 november 2011 hoopt hij te komen vertellen hoe hij tot het schrijven van dit boekje met meditaties is gekomen. Hij zal ook een aantal van deze meditaties voorlezen, en die afwisselen met muziek.

 

Met dit boek wil ds.de Vries een bijdrage leveren in het grote werk van de oecumene, de ontmoeting

...
Onderwerp:
Godshuizen om Uithuizen
Leiding: Dhr. A. Gramsbergen
Datum: dinsdag 8 november 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Kandelaar
Voor wie: Voor iedereen

jacobikerk-binnenWaarschijnlijk heeft het Christendom voor het eerst vaste voet gekregen in Eemsmond in de tijd dat Liudger Helwerd bezocht (in 787). Toen was er sprake van een kerk in Usquert. De geschiedenis van de middeleeuwse kerkbouw in Eemsmond volgt de aanlandingsgeschiedenis van de Fivel. Omstreeks het jaar 1000 zullen in Usquert en Warffum de eerste, tufstenen kerken gebouwd zijn. Pas later ontstonden vanuit Usquert de wierden Brunwerd (Oldörp),

...

Vorming & Toerusting

Onderwerp:
Ubbo Emmius en de synode van Emden
Leiding: ds. Jan v.d. Mark
Datum: woensdag 26 oktober 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Kandelaar
 
Ubbo-EmmiusDe naam van Ubbo Emmius kom je tegen in heel de provincie Groningen. Wij vragen ons af: wie is hij geweest? Welke rol heeft hij gespeeld in onze provincie?

En wat was zijn relatie tot de kerk van zijn dagen? Wat dacht hij van de Lutheranen, de Gereformeerden en de Dopersen, die hier toen een belangrijke rol speelden en hoe was zijn mening over hun religieuze en kerkelijke strijdpunten. Waarom wordt zijn naam nog steeds genoemd in

...

 Vorming & Toerusting

Onderwerp:
Christelijke symbolen en liturgische kleuren
Leiding: ds. Jan v.d. Mark
Datum: woensdag 12 oktober 2011
Tijd: 20.00 uur
Plaats: De Kandelaar

08In de loop van tweeduizend jaar christendom zijn er vele tekens ontstaan met een bijzondere betekenis: het kruis, de vis, het christus-monogram enz. Wij bespreken met elkaar de betekenis van deze symbolen. Ook staan wij even stil bij de betekenis van de liturgische kleuren, waarvan wij gebruik maken het kerkelijk jaar door.

 

Opgave voor 10 oktober 2011 bij:

ds. J.H. vd Mark

v&Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen

...
De foto's die zijn gemaakt op Startzondag tijdens het versieren van de kaarsen zijn toegevoegd aan de fotopagina.
 
kaarsen maken 25092011

Stichting Eemsmond Helpt de Polen vraagt uw hulp

helpende-handenU kent ongetwijfeld deze stichting. We verzorgen al sinds ruim 20 jaren transporten van kleding en medische hulpmiddelen naar Polen en sinds een paar jaren ook naar de Oekraïne. Hulp die helaas nog steeds nodig is. Een groot aantal leden van onze gemeente is betrokken bij de stichting. Ze halen spullen op en zorgen ervoor, dat de vrachtauto’s richting Polen worden geladen.

 

Ons grootste probleem, zoals bij veel organisatie, geld. Onze kosten bestaan nagenoeg geheel uit transportkosten en die lopen steeds verder op. En voor geld zijn we

...

autoGraag zou ik uw willen informeren over het bestaan van de kerkautodienst van diaconie, nu het binnenkort het weer weer slechter wordt (denk aan sneeuw/ijzel). De kerk autodienst is voor mensen die voor een langere tijd of tijdelijk slecht ter been zijn, en geen familie of kennissen hebben die niet in de gelegenheid zijn om u mee te nemen naar de zondag ochtenddienst. Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken kunt het volgende doen, voor in BijEen staat bij de diensten (en aan de linker kant op de website) een telefoon nummer van de dienst doende chauffeur, deze chauffeur kunt u tussen

...

 

 WE HEBBEN ELKAAR NODIG…


Een oosterse, oude leermeester ging eens met zeven leerlingen,terwijl de dauw nog over het land lag, een ochtendwandeling maken.
Na enige tijd brak de zon door en de dauwdruppels schitterden dat het een lust was. Bij een grote dauwdruppel liet de oude meester halt houden.
Hij schaarde zijn leerlingen zo om de dauwdruppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg toen welke kleur de druppel had.

"Rood" zei de eerste.
"Oranje" zei de tweede.
"Geel" zei de derde.
De vierde zei: "Groen".
De vijfde zei: "Blauw".
De zesde zei: "Indigo" .
En de zevende zei: "Violet ".

Ze

...

Tijdens de kerkdienst van 10 juli 2011 hebben we de doop gevierd van Stef Mihl. Ook stonden we in deze dienst stil bij de afsluiting van het kerkelijk seizoen en het afscheid van de kinderen van groep 8 van de Kinderkring.

 

doopwater

 

Op zaterdag 9 juli had onze jeugd van JOP en Provider als afsluiting van het seizoen hun uitstapje. Ze stapten bij de Maarlandhoeve in de kano voor een tochtje door het Meedstermaar, halverwege genoten ze van een overheerlijke picknick. Het maakte voor de jongeren maar weinig uit dat het weer af en toe niet geweldig was, ze hadden veel lol. Wat een bikkels hé.

 

09-07-2011

 

flyer-afsluiting-jop-provid

Beste vrienden van YASAP,

 

Sinds korte tijd heeft YASAP een weblog (blog). Daarop staan de laatste berichten die de moeite waard zijn om te vermelden. Ook vanuit Timor zet Stef daar nu het laatste nieuws rondom het kindertehuis op. Dit weblog is een geweldig hulpmiddel om de communicatie wederzijds te stimuleren.

 

Als u klikt op onderstaande link komt u direct terecht bij de weblog.

 www.yasapweblog.blogspot.com

We nodigen iedereen van harte uit om hier eens een kijkje te nemen en als u het leuk vindt kunt u een reactie plaatsen.

 

Met vriendelijke groet, Brecht Gerbrandy en Alie Mulder (webmaster)

yasap-weblog

publiek's Ochtends (4 juni) rond kwart voor 9 gingen we ons verzamelen bij het station in Uithuizen. Sommigen waren nog even naar de Supermarkt geweest om iets lekkers te halen voor in de bus en voor  in Arnhem,  we werden uitgezwaaid door de ouders en anderen, en toen vertrokken we, het was erg gezellig in de bus. Niet iedereen kon zich gedragen, maar dit hadden we ook wel verwacht van sommige mensen, na een kwartiertje in de bus, waren de eerste nieuwe contacten al gemaakt met de andere mensen in de bus. Na ongeveer 3 uur in de bus, waren we aangekomen in Arnhem. Het was erg druk, maar wel gezellig.

active youthOp zaterdag 9 juli aanstaande organiseert de leiding van JOP en Provider voor deze leeftijdsgroepen een afsluitingsdag van het seizoen 2010/2011.
Samen met de jeugd die regelmatig bij de bijeenkomsten van JOP en Provider is geweest willen we er een leuke dag van maken. We gaan tussen 11.00 - 14.00 uur vanaf de Maarlandhoeve een kanotoertocht maken door de omgeving (met picknick !). Wel is een zwemdiploma verplicht. De eigen bijdrage is €2,50. Opgave voor 2 juli bij Gerlinda Dijkhuis

Geef je snel op, want er zijn maar 22 plaatsen!

Zie ook de flyer op het Prikbord

 

Groetjes,
Leiding JOP en

...

De kinderen hebben het erg naar hun zin bij de kinderoppas.
(foto's van Miranda!)

 

Onlangs hebben we weer een nieuwsbrief ontvangen van de Stichting Thuisfront voor Straatkinderen ontvangen. Hierin worden we even weer bijgepraat over het wel en ween in het kindertehuis en over alle activiteiten die er plaats vinden als hulp voor het tehuis. Voor verdere informatie over de Stichting Thuisfront voor Straatkinderen verwijzen wij u graag naar hun eigen website: www.thuisfrontstraatkinderen.nl

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 21 september - MATTEÜS
    Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. (Ef 4:1-6)