8 december 2019

Orgelspel
Lied 89: 1, 3
Votum en groet
Lied 89: 5
Uitleg bloemschikking
Gebed
Lied 601: 1, 2
Moment met de kinderen
Adventslied
Gebed
Lezing Jesaja 9: 1-6
Lied 489: 1, 2
Lezing Lucas 1: 26-38
Lied 157a: 1, 2, 3, 4
Overweging
Lied 441: 1, 4, 7
Mededeling
Lied: Vaste rots van mijn behoud
Gebeden
Collecte
Lied 439: 1, 2, 4
Zegen
Orgelspel

 

1 december 2019 

Welkom
Lied 158a:1
Moment met de kinderen
Lied: Zingend naar kerst
Bemoediging
Lied 158a: 3
Gebed
Lied 441: 1,5,6
Lezing Numeri 22:2-23:12
Lied 466:1,4
Lezing: Numeri 24:10-17a
Lied 466:5,6
Overweging
Orgelspel
Lied 422
Gebeden
Inzameling der gaven
Lied 418
Zegen

 

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Romeinen 8:26-28
“De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte blijft er bij mij

...

24 november 2019

Lied 287: 1, 5
Bemoediging
Gebed
Lied: Zing in ’s hemelsnaam
Moment met de kinderen
Lied: Alles wordt nieuw
Gebed
Lezing Psalm 46: 1-8
Lied 46: 2
Lezing Openbaring 21: 1-4 en 22: 1-5
Lied 818
Overweging
Orgelspel
Gedicht
Wij gedenken onze gestorven
   gemeenteleden

Lied: Als alles duister is
Wij gedenken onze gestorven geliefden
Orgelspel
Wij gedenken hen die omkwamen
Moment van stilte
Gebeden
Collecte
Lied: De vrede die van God uitgaat
Zegen

 

Het adoptiegezin van de kinderkring is de familie Urimubenshi uit Rwanda. Deze familie bestaat uit vader, moeder en 5 kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Ze verdienen wat geld met de verkoop van lucifers, zout , snoep etc. Ze zijn erg arm. Dat komt omdat ze geen land hebben en dus niets kunnen verbouwen. Ook hebben ze geen vee, behalve 1 geit. Door onze hulp kunnen de kinderen naar school.

2019 12 01 verkoopactie

 

Spooktocht2019

 

17 november 2019

Lied 217: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 217: 5
Gebed
Lied 304
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Exodus 3: 1-15
Lied 146a: 1, 5
Lezing Lucas 20: 34-40
Lied 858: 1, 2, 3, 4
Overdenking
Lied 340b
Gebeden
Inzameling van de gaven
Nodiging
Lied 792: 1, 2, 3, 4
Lofprijzing
Gebed
Lied 405: 1, 2, 3
Gebed
Vredegroet
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Lied 632: 1, 3
Zegen

 

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Psalm 25:4-5

“Maak mij Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God
die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

Meditatie2

Afsluitend lied

Zoek de stilte en vind ruimte

Zoek de stilte, vind de ruimte / in ons

...

Flyer jeugddienst 17 11 2019

 

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Lucas 6: 47 en 48

Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde.

Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.

 

Meditatie2

Afsluitende woorden

God spreekt

Is de stem van God een echo uit een voorbij verleden?
Zeker niet. Zoals vele eeuwen geleden, wordt ook in onze tijd
De

...

Dankdag
6 november 2019

Welkom
Votum en Groet
Gebed
Lied 305
Gebed
Lezing Lucas 17: 11-19
Lied 911: 4
Verkondiging
Lied 145: 1, 3, 5
Gebeden - Lied 370
Inzameling van de gaven
Lied: Joh. De Heer nr. 256
Wegzending en Zegen
Lied: Tel uw zegeningen

 

27 oktober 2019 

Lied 146: 1, 3
Votum en Groet
Lied 146: 4
Gebed
Lied 906: 1, 4, 8
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 13
Lied 42: 1, 7
Lezing Marcus 10: 46-52
Lied 182: 1, 2, 3, 4
Overweging
Muziek
Geloofsbelijdenis
Lied 534: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Lied 978: 1, 4
Zegen

 

Werkreis naar Roemenië

27 april 2014. Koningsdag. Heel het land viert feest. Een enthousiaste groep jongeren is met heel andere zaken bezig. Na een jaar lang actie voeren is het eindelijk tijd om naar Roemenië te vertrekken om daar de handen uit de mouwen te steken.
Dit is alweer 5 jaar geleden. Nog steeds wordt er enthousiast terug gekeken naar deze ervaring. Helaas is de stichting waar we dit voor deden opgehouden te bestaan. We zijn daarom op zoek gegaan naar een nieuwe stichting die zich inzet voor jongeren in Roemenië. Deze hebben we gevonden, er zijn contacten gelegd en het wordt tijd

...

20 oktober 2019 

Lied 146: 1, 2
Votum en groet
Lied 146: 3, 4, 5
Gebed - Lied 299j: 1, 2
Lied 304
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Ruth 2: 1-13
Lied 991: 1-8
Lezing Ruth2: 14-20
Lied 316: 1
Preek
Lied 718
Gebeden – Lied 367e
Inzameling van de gaven
Lied 919: 1, 4
Zending en zegen
Lied: 425

 

Op adem komen

We proberen tot ons zelf te komen... en worden aandachtig stil.

 

Bijbeltekst: 

Psalm 86:11-13
“Wijs mij uw weg Heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid,
vervul mijn hart met ontzag voor uw Naam. U, Heer, mijn God, zal ik loven
met heel mijn hart, uw Naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij
uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk.”

 

Hulpvragen tijdens meditatie

- Welk woord of gedachte raakt mij persoonlijk?
- Wat betekent dit voor mij en welk verlangen roept dit bij mij op?
- Wat zou ik vanuit dit verlangen voor Gods aangezicht willen brengen?

 

...

13 oktober 2019 

Inleidende woorden
Lied 220: 1, 2
Gebed
Lied 220: 3, 4
Gebed – Lied 301a
Lied: Zing volop Gods lof
Moment met de kinderen
Lied 423: 1, 2
Gebed
Lezing Psalm 111
Lied 95: 1, 3
Lezing Lucas 17: 11-19
Lied 975: 2, 1
Overweging
Lied 910: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Lied: Woon in mijn dromen
Zegen
Lied 425

 

13 10 1019 Taizeviering

 

vacature jongerenwerker 10 2019

6 oktober 2019

Welkom
Lied 51B
Votum en Groet
Lied Opw 602 Vrede van God
Verootmoediging
Lied 84a
Leefregels
Lied 107: 1
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Leviticus 16: 29-34 en 25: 8-13
Lied 103: 2, 3
Lezing Lucas 17: 1-10
Lied 800: 1
Overdenking
Lied EL 469: Wil je wel geloven dat ...
Lied 21: 4 
Gebeden
Collecte
Zingen: Ik geloof in God de Vader
Zingen: Wij blijven geloven
Zegen
Lied: 416
Zingen: In de naam van de Vader

29 september 2019

Welkom en mededelingen
Lied 98: 1, 3
Votum en groet
Lied: Word nu stil nu de ene tot ons komt
Gebed
Lied: Woon in mijn dromen
Cantorij
Moment met de kinderen
Gebed
Lezing Psalm 98
Lied 655
Lezing Handelingen 16: 25-34
Lied 657
Verkondiging
Cantorij
Gebeden
Collecte
Lied 150a: 1, 2, 3, 4
Zegen- Lied 425

 

Agenda