zionskerk02In de week van 3 september wordt gestart met het herstel van afbladderende muren in de Zionskerk. De werkzaamheden duren ongeveer 2 weken, zodat op zondag 16 september de kerk weer kan worden gebruikt. Op zondag 9 september is de dienst in de Jacobikerk.

Ten gevolge van de werkzaamheden wordt de kerk vast en zeker stoffig en daarom worden eigenaren van (zit en rug) kussens verzocht deze na de dienst van 2 september (of al eerder) mee naar huis te nemen.
Daarmee wordt voorkomen dat de kussens vuil worden en op een andere plaats in de kerk terechtkomen of zelfs helemaal zoekraken.

Het college van

...

joodse begraafplaatsZoals u enige tijd geleden via de beamer in de kerk hebt kunnen lezen, was er ook dit jaar weer de gelegenheid om op joodse begraafplaatsen te gaan ‘letteren’ of onkruid te wieden. Gelukkig waren er ook dit jaar weer enkele Uithuizenaren hier aanwezig...... alles georganiseerd door de Stichting “Boete en Verzoening”, in samenwerking met de werkgroep Kerk en Israël van onze classis. Aangezien de classis niet meer in de oude vorm bestaat is er echter tot op dit moment helaas nog geen duidelijkheid over de voortgang van de werkzaamheden van de werkgroep, maar toch.......!
Als altijd weer een

...


autoAfgelopen 20 juni was het weer tijd voor de autotocht editie 33.
Nadat de chauffeurs alle deelnemers hadden opgehaald gingen we ons verzamelen vlakbij de nieuwe basisschool. Een groep van een kleine 55 personen werd welkom geheten door organisator Jan van der Ploeg.
Nadat de auto’s voorzien waren van een lintje gingen we op pad richting Uithuizermeeden, via de Rensumaborg kwamen we in de polder om uiteindelijk uit te komen bij het noordelijkste nieuwe treinstation Eemshaven.
Nadat de auto’s weer waren gekeerd ging we verder langs Google om daarna door Spijk richting Appingedam, natuurlijk

...

startzondag

 De zomervakantie komt er weer aan en de Startcommissie is al bij elkaar geweest om een gevarieerd programma te maken voor de startzondag.

Op 16 september hopen we met elkaar het nieuwe seizoen te beginnen, u komt toch ook ??
Dus noteer alvast in uw / jou agenda 16 september 2018 om 9:30 uur, in de Zionskerk.

We hopen elkaar dan te zien en er een mooie dienst / ontmoeting van te maken.
En we zorgen er voor dat u weer met een volle maag terug naar huis gaat.

Met vriendelijke groet,
De startzondag commissie

 

Vakantiekring2018a

Op zondag 15 juli a.s. nemen een aantal kinderen afscheid van de kinderkring. In een feestelijke dienst zullen we stilstaan bij het pad dat ze hebben gevolgd en in de toekomst nog zullen volgen. Het wordt een interactieve dienst met een mystery-guest, veel beeld en geluid en muziek van o.a. het kinderkoor Sjaloom. 

Aan de gemeenteleden wordt gevraagd om deze dienst een kei(tje) of steen mee te nemen. Na afloop van de dienst wordt iedereen van harte uitgenodigd om in de Kandelaar nog een kopje koffie te drinken.

Van harte welkom! 
De kinderkringleiding

2018 07 15 afscheidsdienst beamer

 

 

24 juni 2018

Groet en Bemoediging
Lied 84: 1, 2
Gebed
Lied 217
Moment met de kinderen
Lezing Job 38: 1-3, 16-33, 41
Lied 942
Preek
Lied 848
Gebeden
Collecte
Lied 365: 1, 4, 5, 6, 7
Heilig Avondmaal:
Lied 405: 1
Lied 409
Zegen
Lied 416

 

raad v kOok dit jaar organiseert de Raad van Kerken weer een pelgrimswandeling door en rond Uithuizen. Er zullen een aantal onderwerpen worden aangereikt die ons bezighouden in ons dagelijks leven als christenen. We hebben dit jaar gekozen voor het thema “Ga mee met ons op onze wegen”. Daarover kunnen we tijdens de wandeling van gedachten wisselen.
We beginnen dit jaar in de RK-Kerk en starten op 6 juli om 18.30 uur met een korte bezinning op het thema. Vervolgens wandelen we 1 tot 1,5 uur en sluiten ook weer af in de RK-Kerk. Daar is ook gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Iedereen

...

Op zondagmiddag 24 juni om 17.00 uur start de ‘Orgelzomer in Eemsmond’ met een dubbelconcert in de Jacobikerk in Uithuizen en in de Menkemaborg door Vincent en David van Laar.david van laar
De samenwerkende orgelcommissies Eemsmond hebben een serie laagdrempelige manifestaties georganiseerd rond de orgels in die kerken. Het thema voor de zes middagen is de orgels en orgelmuziek te laten horen, en de samenhang met de kerken, kloosters, borgen en Groninger cultuur te belichten.
Na het openingsconcert in Uithuizen volgen op de zaterdagmiddag 30 juni in Rottum (in de ‘kloosterkerk’, met uitleg over de

...

17 juni 2018
Doop- en belijdenisviering

Lied 287: 1, 2, 3
Gebed
Lied 287: 5
Moment met de kinderen
Kinderlied 
Gebed
Lied 939: 1, 3
Gebed
Lezing Jesaja 43: 1-5
Lied 139: 1, 5, 6 (Gronings)
Lezing Mattheüs 11: 25-30
Lied 146C: 1
Overweging
Lied 686: 1, 2
Lied door René
Geloofsbelijdenis
Gebed
Handoplegging en zegen
Geloften
Presentatie
Lied 354: 1, 2, 3, 4, 5
Wat Jezus ons leert
Bijdrage van Marina
Doopgebed
Getuigen worden en gedenken
Doop en handoplegging
Lied: De Here zegent jou
Geloften
Verwelkoming
Lied 975: 1, 2
Gebeden
Collecte
Slotlied 655: 1, 2, 3, 4, 5
Zegen

 

3 juni 2018

Welkom
Lied 33: 1, 2
Votum en groet
Gebed
Lied 412: 1, 2
Moment met de kinderen
Kinderlied 
Gebed
Lezing Psalm 8
Lied 869: 1, 2, 3
Lezing Hebreeën 2: 1-13
Lied 489: 1, 2
Verkondiging
Lied 8
Geloofsbelijdenis
Lied 148: 1, 6
Gebeden
Collecte
Lied 978
Zegen

27 mei 2018

Welkom
Lied 216
Votum en groet
Gebed
Lied 68: 1
Gebed
Lied 705: 1,2
Moment met de kinderen
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
Gebed
Lied 706 1e keer
Lezing Johannes 3: 1-16
Lied: Zo lief had God de wereld
Overdenking
Stilte
Lied 706 2e keer
Gebeden
Collecte
Lied 103: 1, 3, 7
Zegen

 

Schuurdienst 10 06 2018

 

autoVoor woensdag 20 juni staat weer de avond autotocht op het programma voor hen die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig kunnen genieten van onze omgeving. Nu de avonden op zijn langst zijn en de natuur volop tot leven is gekomen, is Groningen op zijn mooist. Comfortabel per auto laten we u mooie plekjes zien die u mogelijk bekend voorkomen, die u nog kent van lang geleden of misschien komt u wel op plaatsen, en dat is de uitdaging, waar u nog nooit bent geweest. Dit jaar gaan we door het Eemsmondgebied en Duurswold. U wordt van huis gehaald en ook weer voor de deur afgezet. Onderweg wordt een

...

20 mei 2018 Pinksteren
Belijdenisdienst

Melodiegroep
Aansteken Paaskaars
Opwekking 167: 1, 2
Votum en Groet
Opwekking 167: 3
Moment met de kinderen
Lied 218: 1, 3, 5
Gebed
Opwekking 334
Gebed
Lezen Handelingen 2
Zingen Lied 683: 1, 2, 3, 4
Lezen Galaten 5: 22-36
Vruchten van de Geest
Lied 672: 1, 3
Overweging
Melodiegroep
Onderwijzing
Opwekking 642
Presentatie
Gedicht
Gebed
Belijdenis afleggen
Geloften
Gedicht
Doopgebed
Doop
Opwekking 553
Gebeden
Collecte
Evang. Liedsbundel 270: 1, 2
Zegen
Melodiegroep

 

Beste mensen,

Het voorjaar is weer aangebroken en bij Jan v.d. Ploeg begint het alweer te kriebelen. Hij (en ik denk ook velen onder u) denken weer terug aan de vele voorjaarstochten door het prachtige Groninger land. Ieder jaar ontdekten we dat we nog lang niet alles in onze mooie provincie hebben gezien. Velen van u kunnen hierover meepraten.
Wel: op 20 juni is het weer zover.
Zet deze datum alvast in uw agenda. U wordt van huis opgehaald en weer terug gebracht.

Nader informatie, zie het artikeltje vanaf 31 mei a.s. op deze website.auto

Namens de diaconie,
Geert Folkers

Stichting voor Boete en Verzoening met Israël en anderen 

De werkgroep Onderhoud Joodse Begraafplaatsen van de Stichting voor Boete en Verzoening organiseerde samen met de werkgroep Kerk en Israël van de PKN kerk in de classis Winsum een serie werkdagen op de Joodse begraafplaatsen in Groningen. Echter de classis Winsum bestaat niet meer en ook de werkgroep heeft bericht gekregen, dat ze opgeheven zijn. 

Hoe nu verder?
Wel de begraafplaatsen zijn er nog, het onkruid groeit nog (evenals trouwens het antisemitisme), maar de mogelijkheid om mee te helpen is er ook nog. En wel op maandag 4 juni

...

10 mei 2018
Hemelvaart

Lied 212
Groet
Gebed
Lied 47: 1
Lezing Psalm 47: 6-8
Lied 47: 3
Lezing Handelingen 1: 1-11
Lied 665
Lezing Lucas 24: 44-53
Lied 662
Overweging
Lied 663
Gebeden
Inzameling
Lied 657
Zending en zegen

 

6 mei 2018

Lied 280: 1,2,5
Votum groet
Lied 280: 6,7
Gebed
Lied 302: 1,2
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Deuteronomium 11:18-32
Psalm 119: 2, 8, 40
Lezing Galaten 5: 1-6
Lied 827: 1,2,4
Overweging
Lied 1014: 1,2,3,5
Gebeden
Onze Vader
Collecte
Lied 704: 1,2,3

 

feest van de geestIn 2016 hebben plm. 8000 ge-interesseerden de route van ‘Feest voor de Geest’, bezocht. We hopen toch ook in de Jacobikerk (1e keer dat we meedoen) zo’n 800 bezoekers te mogen verwelkomen. 

De doelgroep is breed:
- Liefhebbers van kunst
- Liefhebbers van erfgoed
- Gelovigen, toeristen, toevallige voorbijgangers, omwonenden, etc.

Gezocht/ gevraagd

Gastheren en gastdames voor de Jacobikerk in Uithuizen bij de expositie ‘Feest van de Geest’. Rond Hemelvaart en Pinksteren exposeren in de kerken in de regio kunstenaars rond het thema:  ‘LEVENSADEM’.

Tijdens de openingsuren worden er gastheren/dames gezocht

...

Agenda

Zoeken

Taizé - Dagtekst

23 februari 2019

  • za. 23 februari
    Jezus zegt: Wees als knechten die hun heer opwachten, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. (Lc 12:32-48)