31december 2017 morgendienst

Orgelspel
Aansteken paaskaars
Lied 93: 1,2
Votum en groet
Lied 93: 3,4
Gebed
Lied 863: 1,4,5,6
Gebed
Moment met de kinderen
Lezing: Jesaja 42: 1-9
Lied 147: 1,3,7
Lezing: Lucas 2,22-40
https://www.youtube.com/watch?v=XkVoRt73-4U
Overweging
Lied 527:1,2,3,4,5
Gebeden, Onze Vader
Collecte
Lied: 518:1,3,4
Zegen
Gezongen Amen

 

Op zondag 24 december organiseerde de Kinderkring voor alle kinderen, maar ook voor de overige gemeenteleden het Kinderkerstfeest. Vanaf 15.00 uur was er een afwisselend programma voor jong en oud.

Klik hier voor de presentatie van het KInderkerstfeest (met dank aan Wilma Piersma)

Klik hier voor de foto's (met dank aan Johnny Bouwman)

foto presentatie Kerst 2017

 

In navolging van de succesvolle inzamelingsactie tijdens de vastenperiode had de diaconie besloten om ook in de advenstijd een actie te houden voor de Stichting Voedselbank Het Hogeland.

Op de eerste drie zondagen van december kon iedereen weer producten inleveren zoals pastaproducten, wasmiddelen, zeep tandpast, blikgroenten, koffie en veel andere houdbare producten. Ook deze keer werden er weer heel veel producten ingeleverd; alle gulle gevers hartelijk dank!

spullen voor voedselbank2017

 

Na het succes van Naäman, Maria en Mozes gaan we volgend jaar weer beginnen met een nieuwe musical:

Ruth

Zondag 14 januari organiseren wij om 19.30 uur een bijeenkomst in de SooS (boven de Kandelaar). Dan wordt er meer verteld over de musical, de rollen en gaan we al een paar nummers beluisteren.

Ben je geïnteresseerd? Kom dan vooral langs! De eerste repetities zullen in maart/ april starten. De uitvoering staat gepland voor maart 2019.

Graag tot ziens op zondag 14 januari

Werkgroep Musical Ruth:
Jacob-Jan Kooi, Anne Kamminga, Ina Veenstra, Chris de Groot, Margriet Werkman
Dit e-mailadres wordt

...

Kerstnachtdienst 2017
m.m.v. De Bazuin

Lied 477
Welkom
Gebed
Lied 478
Gebed
Lied 506
Gedicht
Lied 483
Lezen: Lucas 2: 1-20
Lied 496
Overweging
Lied 487
Muzikaal intermezzo
Gebeden, Onze Vader
Gaven (Serious Request 3fm)
Lied 481
Zegen + Zegenwens
Ere zij God

24 december 2017

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied 146: 1, 3 
Bemoediging, groet
Gebed
Lied 146: 4
Gebed
Lied 452
Gebed
Lezen: Jesaja 62: 6-12
Lied 435 1, 3
Lezen: Lucas 1: 26-38
Lied 46a: 1, 2, 3 
Preek: “Engel van het geheim”
Lied 466: 1, 2 , 3, 4 
Gebeden, Onze Vader (NBV)
Collecte
Lied 444
Zending en zegen
Gezongen Amen

 

Verslag Vorming en Toerusting -Kerst in de Kunst 13 december 2017 –

Kerst in de kunst 2017Op woensdagavond 13 december waren een aantal gemeenteleden bij elkaar gekomen in De Kandelaar om een lezing bij te wonen over Kerst in de Kunst. Na een eerste kopje koffie en een woord van welkom was er een lezing uit Mattheüs 1: 18-25 en werd een gebed uitgesproken.

Daarna kreeg de heer Jan J. de Jong (kunsthistoricus uit Groningen) het woord. Deze begon eerst met uit te leggen waarom in vroeger tijden schilderijen en /of schilderingen met (vaak) Bijbelse voorstellingen in kerken werden aangebracht, hiervoor waren 3

...

Kerstinn2017

olebollenparty 2017

olebollenparty 2017

 

Kerstinn2017

 

vuurkorf kerstnachtdienstDe Protestantse Gemeente van Uithuizen nodigt alle inwoners van Uithuizen en omstreken van harte uit voor het bijwonen van de Kerstnachtdienst. Deze dienst zal plaatsvinden op zondagavond 24 december om 23.00 uur in de sfeervol verlichte Jacobikerk aan de Hoofdstaat-Oost.

Ds. Lucas Tiesinga zal voorgaan en de Chr. muziekvereniging ‘de Bazuin’ uit Uithuizen zal ons muzikaal begeleiden. Het thema is ‘In het hart van de nacht’. Opnieuw zal het kerstverhaal worden verteld en zingen we de mooie kerstliederen. Vóór de kerstnachtdienst speelt het koperkwartet van ‘de Bazuin’ bij de hoofdingang van de kerk.

...

17 december 2017

Lied 85: 1, 2
Groet, Bemoediging
Gebed
Lied 301a
Lied 158a
Moment met de kinderen
Adventslied
Gebed
Lezen: Jesaja 35: 1-10
Lied 146: 1, 4, 5
Lezen: Filippenzen 4: 4-9
Lied 338b
Lezen: Mattheüs 11: 1-15
Lied 462
Overweging
Lied 439
Gebeden
Gebeden, Onze Vader
Collecte
Lied 444
Zending en Zegen

 

vol verwachting

programma

10 december 2017

Aansteken van de kaarsen
Welkom
Moment van stilte
Lied 452: 1, 2
Gebed
Lied 452: 3
Kyriegebed, Lied 368c
Lied 441: 1, 5, 6
Moment met de kinderen
Lied: Zingend naar kerst
Gebed
Lezen: Jesaja 40: 1-11
Lied 84: 1, 3
Lezen: Johannes 1: 19-28
Lied 456b: 1, 2, 3, 4
Overdenking
Lied: Leven uit Uw bron
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
(responsie Lied 598), Onze Vader
Collecte
Lied 442: 1, 2
Zending en Zegen
Lied

 

Beste mensen, 

Vanaf 29 november tot 29 mei 2018 zullen er foto’s van mij in de Kandelaar hangen. Omdat ik veel van de natuur houdt zullen dat dus meestal foto’s zijn die met de natuur en de omgeving te maken hebben. 
Misschien wissel ik tussentijds nog eens een foto , maar dat is van later zorg. Mocht u meer willen weten over de foto’s dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 

Met vr. gr. Aiso Lycklama à Nijeholt
tel. 433238

reportage Kandelaar 12 2017

 

dankjewelEr worden vanaf 1 december a.s. GEEN goederen en kleding meer ingezameld door de stichting.

De stichting blijft nog wel bestaan om bepaalde projecten in Polen te ondersteunen, b.v. een kindertehuis.
Het transport van kleding en goederen werd de laatste tijd te duur en met name naar de Oekraïne te ingewikkeld door allerlei douane voorschriften.
Heeft u goederen en schone kleding die u wilt schenken aan een goed doel denkt u dan eens aan de DORCAS winkel en de kledingbank MAXIMA in Winsum.
Inlichtingen hierover zijn te krijgen bij Marten Maring (0595-433043).

Graag wil ik namens het bestuur

...

Schoenmaatjes 2017

 

Voor de actie schoenmaatjes mochten we 23 gevulde schoenendozen ontvangen en nog een gift van € 29,00.

De dozen zijn naar een verzamelpunt in Kollum gebracht en gaan vandaar op reis naar de kinderen in het buitenland.
Namens Edukans en de kinderen, alle gevers een geefsters hartelijk dank.

De diaconie

3 december 2017

Welkom en mededelingen
Lied 25: 1, 2
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 433: 1
Lezen: Jesaja 40 3-5
Lied 433: 5
Moment met de kinderen
Gebed
Lezen: Jozua 2: 1-5a en 8-14
Lied 146c: 3
Lezen: Mattheüs 1: 1-6a
Verkondiging
Lied 441: 4, 5, 10
Afkondiging
Lied 121:1
Gebed,
afsluitend lied
Collecte
Lied 289: 1, 2, 3
Wegzending en Zegen

17 november was het weer zover; Sirkelslag 2017.
Een gezellige grote groep kinderen waren weer van de partij voor de meest uiteenlopende opdrachten. Goed luisteren naar wat de opdracht was, veel rekenwerk voor de jury, knutselen, lekker kliederen met water, kegelen met bierflesjes en tennisballen, lawaai maken, lachen, gieren, brullen het was één groot feest.
Bij Sirkelslag kids waren er door heel Nederland 171 groepen en wij zijn op de 22ste plaats uitgekomen! dat is een heel goed resultaat voor al het keiharde werken wat we hebben gedaan.
Geniet van de foto's maar kijk wel uit want de

...

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • za. 21 september - MATTEÜS
    Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. (Ef 4:1-6)