raad v kOok dit jaar organiseert de Raad van Kerken weer een pelgrimswandeling door en rond Uithuizen. Er zullen een aantal onderwerpen worden aangereikt die ons bezighouden in ons dagelijks leven als christenen. We hebben dit jaar gekozen voor het thema “Ga mee met ons op onze wegen”. Daarover kunnen we tijdens de wandeling van gedachten wisselen.
We beginnen dit jaar in de RK-Kerk en starten op 6 juli om 18.30 uur met een korte bezinning op het thema. Vervolgens wandelen we 1 tot 1,5 uur en sluiten ook weer af in de RK-Kerk. Daar is ook gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
Iedereen

...

Op zondagmiddag 24 juni om 17.00 uur start de ‘Orgelzomer in Eemsmond’ met een dubbelconcert in de Jacobikerk in Uithuizen en in de Menkemaborg door Vincent en David van Laar.david van laar
De samenwerkende orgelcommissies Eemsmond hebben een serie laagdrempelige manifestaties georganiseerd rond de orgels in die kerken. Het thema voor de zes middagen is de orgels en orgelmuziek te laten horen, en de samenhang met de kerken, kloosters, borgen en Groninger cultuur te belichten.
Na het openingsconcert in Uithuizen volgen op de zaterdagmiddag 30 juni in Rottum (in de ‘kloosterkerk’, met uitleg over de

...

17 juni 2018
Doop- en belijdenisviering

Lied 287: 1, 2, 3
Gebed
Lied 287: 5
Moment met de kinderen
Kinderlied 
Gebed
Lied 939: 1, 3
Gebed
Lezing Jesaja 43: 1-5
Lied 139: 1, 5, 6 (Gronings)
Lezing Mattheüs 11: 25-30
Lied 146C: 1
Overweging
Lied 686: 1, 2
Lied door René
Geloofsbelijdenis
Gebed
Handoplegging en zegen
Geloften
Presentatie
Lied 354: 1, 2, 3, 4, 5
Wat Jezus ons leert
Bijdrage van Marina
Doopgebed
Getuigen worden en gedenken
Doop en handoplegging
Lied: De Here zegent jou
Geloften
Verwelkoming
Lied 975: 1, 2
Gebeden
Collecte
Slotlied 655: 1, 2, 3, 4, 5
Zegen

 

Zondag 10 juni was het zover. Vanuit alle windstreken kwamen mensen met stoelen, kannen met koffie, cake, koek en andere lekkernijen naar de schuur van de familie Klijn aan de Hefswalsterweg in Uithuizermeeden.

Een gezellig ingerichte schuur: aardappelkisten langs de wanden versiert met slingers gemaakt door de kindernevendienst en kinderkringen; een preekstoel en podium gemaakt van “agrarisch materiaal”. Professioneel geluid om alles goed te laten klinken. Een mooie bloemschikking bij het thema “Zaaien met Pit”.
Nadat de ruim 350 man een plaats hadden gevonden werd men welkom geheten en kon de

...

3 juni 2018

Welkom
Lied 33: 1, 2
Votum en groet
Gebed
Lied 412: 1, 2
Moment met de kinderen
Kinderlied 
Gebed
Lezing Psalm 8
Lied 869: 1, 2, 3
Lezing Hebreeën 2: 1-13
Lied 489: 1, 2
Verkondiging
Lied 8
Geloofsbelijdenis
Lied 148: 1, 6
Gebeden
Collecte
Lied 978
Zegen

27 mei 2018

Welkom
Lied 216
Votum en groet
Gebed
Lied 68: 1
Gebed
Lied 705: 1,2
Moment met de kinderen
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar
Gebed
Lied 706 1e keer
Lezing Johannes 3: 1-16
Lied: Zo lief had God de wereld
Overdenking
Stilte
Lied 706 2e keer
Gebeden
Collecte
Lied 103: 1, 3, 7
Zegen

 

In de feestelijke Pinksterdienst van zondag 20 mei hebben Marijke, Laura, Miranda, Martin en Sharona belijdenis gedaan. Ook heeft Sharona de Heilige Doop ontvangen. De leiding van deze dienst was in handen van ds. Tiesinga en mw. Prins-Pestoor. Muzikaal werd de dienst omlijst door een aantal melodische slagwerkers.

Klik hier voor de foto's 

Klik hier voor de geluidsopname

20180520 103131

 

Schuurdienst 10 06 2018

 

autoVoor woensdag 20 juni staat weer de avond autotocht op het programma voor hen die niet meer zo gemakkelijk zelfstandig kunnen genieten van onze omgeving. Nu de avonden op zijn langst zijn en de natuur volop tot leven is gekomen, is Groningen op zijn mooist. Comfortabel per auto laten we u mooie plekjes zien die u mogelijk bekend voorkomen, die u nog kent van lang geleden of misschien komt u wel op plaatsen, en dat is de uitdaging, waar u nog nooit bent geweest. Dit jaar gaan we door het Eemsmondgebied en Duurswold. U wordt van huis gehaald en ook weer voor de deur afgezet. Onderweg wordt een

...

20 mei 2018 Pinksteren
Belijdenisdienst

Melodiegroep
Aansteken Paaskaars
Opwekking 167: 1, 2
Votum en Groet
Opwekking 167: 3
Moment met de kinderen
Lied 218: 1, 3, 5
Gebed
Opwekking 334
Gebed
Lezen Handelingen 2
Zingen Lied 683: 1, 2, 3, 4
Lezen Galaten 5: 22-36
Vruchten van de Geest
Lied 672: 1, 3
Overweging
Melodiegroep
Onderwijzing
Opwekking 642
Presentatie
Gedicht
Gebed
Belijdenis afleggen
Geloften
Gedicht
Doopgebed
Doop
Opwekking 553
Gebeden
Collecte
Evang. Liedsbundel 270: 1, 2
Zegen
Melodiegroep

 

Dauwtrappen, een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag! Wij wandelden deze ochtend om ‘gewoon’ samen te zijn, te genieten van de vroege ochtendgeluiden, het zwijgend samen wandelen of in het juist in gesprek zijn met elkaar ...

DSCI6293

Kloosterweekend 2018

In het weekend van 4-6 mei heeft een groep van 9 gemeenteleden een paar dagen meegeleefd met de broeders van de Abdij van Berne.

De Abdij van Berne ligt in Heeswijk Dinther. Het is een Norbertijnengemeenschap die gesticht is in 1134. De Norbertijnen leven volgens de kloosterregel van Augustinus. Drie gebedsmomenten in de kerk (7.00 – 12.15 – 18.00 uur) bepalen het ritme van de dag. De vieringen zijn goed te volgen via de boekjes die voor de gasten klaarliggen. Er wordt af en toe in het Latijn gezongen, maar meestal in het Nederlands. De psalmen en ook enkele gezangen

...

Beste mensen,

Het voorjaar is weer aangebroken en bij Jan v.d. Ploeg begint het alweer te kriebelen. Hij (en ik denk ook velen onder u) denken weer terug aan de vele voorjaarstochten door het prachtige Groninger land. Ieder jaar ontdekten we dat we nog lang niet alles in onze mooie provincie hebben gezien. Velen van u kunnen hierover meepraten.
Wel: op 20 juni is het weer zover.
Zet deze datum alvast in uw agenda. U wordt van huis opgehaald en weer terug gebracht.

Nader informatie, zie het artikeltje vanaf 31 mei a.s. op deze website.auto

Namens de diaconie,
Geert Folkers

rommelmarktDe jaarlijkse rommelmarkt zit er weer op. Voor de 36ste keer zijn er vele vrijwilligers bezig geweest om deze rommelmarkt weer tot een goed einde te brengen.
Op zaterdag 14 april stonden er 9 trekkers en ca. 20 boerenwagens klaar om het gehele dorp rond te gaan om de spullen op te halen. Na een regenachtig begin klaarde het weer gelukkig snel op.
Het uitzoeken en overladen vond evenals vorig jaar weer plaats op het erf van de boerderij van Vreugdenhil waarna de wagens naar de boerderij van de Winter werden gereden voor stalling.
Rond 16.00 uur was dit gepiept en het resultaat: 20

...

Stichting voor Boete en Verzoening met Israël en anderen 

De werkgroep Onderhoud Joodse Begraafplaatsen van de Stichting voor Boete en Verzoening organiseerde samen met de werkgroep Kerk en Israël van de PKN kerk in de classis Winsum een serie werkdagen op de Joodse begraafplaatsen in Groningen. Echter de classis Winsum bestaat niet meer en ook de werkgroep heeft bericht gekregen, dat ze opgeheven zijn. 

Hoe nu verder?
Wel de begraafplaatsen zijn er nog, het onkruid groeit nog (evenals trouwens het antisemitisme), maar de mogelijkheid om mee te helpen is er ook nog. En wel op maandag 4 juni

...

10 mei 2018
Hemelvaart

Lied 212
Groet
Gebed
Lied 47: 1
Lezing Psalm 47: 6-8
Lied 47: 3
Lezing Handelingen 1: 1-11
Lied 665
Lezing Lucas 24: 44-53
Lied 662
Overweging
Lied 663
Gebeden
Inzameling
Lied 657
Zending en zegen

 

6 mei 2018

Lied 280: 1,2,5
Votum groet
Lied 280: 6,7
Gebed
Lied 302: 1,2
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Deuteronomium 11:18-32
Psalm 119: 2, 8, 40
Lezing Galaten 5: 1-6
Lied 827: 1,2,4
Overweging
Lied 1014: 1,2,3,5
Gebeden
Onze Vader
Collecte
Lied 704: 1,2,3

 

feest van de geestIn 2016 hebben plm. 8000 ge-interesseerden de route van ‘Feest voor de Geest’, bezocht. We hopen toch ook in de Jacobikerk (1e keer dat we meedoen) zo’n 800 bezoekers te mogen verwelkomen. 

De doelgroep is breed:
- Liefhebbers van kunst
- Liefhebbers van erfgoed
- Gelovigen, toeristen, toevallige voorbijgangers, omwonenden, etc.

Gezocht/ gevraagd

Gastheren en gastdames voor de Jacobikerk in Uithuizen bij de expositie ‘Feest van de Geest’. Rond Hemelvaart en Pinksteren exposeren in de kerken in de regio kunstenaars rond het thema:  ‘LEVENSADEM’.

Tijdens de openingsuren worden er gastheren/dames gezocht

...

29 april 2018

Mededelingen, Paaskaars
Welkom
Lied 214: 1, 2, 3, 4
Gebed
Lied 214: 7, 8
Gebed
Lied 632: 1, 2, 3
Moment met de kinderen
Kinderlied
Gebed
Lezing Deutronomium 4: 32-40
Lied 78: 1, 5
Lezing Johannes 15: 1-8
Lied: Gods Zegen Wil Een Akker Zijn
Overdenking
Gebeden
Collecte
Lied 416: 1, 2, 3, 4
Zending en Zegen
Lied 425: 1

 

21 april 2018

Lied 68, 7
Stil gebed
Votum en Groet
Lied 641, 3.4
Verootmoediging
Genadeverkondiging
Leefregel
Lied 791, 1.4.5.6
Kinderen naar kinderdienst
Gebed
Lezing: Handelingen 10, 34
Lied 910, 1.2.3
Verkondiging: Openbaring 1, 18
Lied 642, 1.4.7.8
Gebeden
Inzameling der gaven
Lied 418, 1.2.3
Zegen + Lied 415, 3

Agenda

Taizé - Dagtekst

  • vr. 21 februari
    Volg de weg van Christus Jezus. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof en wees vervuld van dankbaarheid. (Kol 2:6-13)